WorldED จัดสัมนาเรียนต่อ ตรี-โท 1 มี.ค. 2563

เวิลด์เอ็ด (เซ็นทรัลพระราม 9) จัดสัมมนา และสมัครเรียนต่อ ตรี-โท ปี 2020 พร้อมทุนการศึกษาสูงสุดถึง 5 แสนบาท และโอกาสในการทำงานในอเมริกา สูงสุด 3 ปี
สำรองที่นั่งฟรี พร้อมสิทธิ์ ฟรีทดสอบ IELTS -TOEFL และ ฟรี เรียน TOEFL-IELTS 10 ชม ที่ เวิลด์เอ็ด โทร 02-160-3434