Language :  
 
เกี่ยวกับเวิลด์เอ็ด

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

เกี่ยวกับเวิลด์เอ็ด
Worldwide Education Network Co., Ltd. (WorldED)�เกิด จากความมุ่งมั่น และความตั้งใจของทีมงานผู้บริหารที่อยากเห็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไทย ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้วยการศึกษาต่อในประเทศ หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Purpose) ตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษา (High School) ประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และระดับปริญญา (Degree) เพื่อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับจุดประสงค์และความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครอง

ทาง ทีมงาน WorldED เล็งเห็นว่า การศึกษาต่อ ไม่ว่าจะในประเทศ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ ล้วนเป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญที่ทุกครอบครัวควรให้ความสำคัญ ทั้งนี้ทางทีมงาน WorldED จึงให้ความสำคัญกับการบริการที่ครบวงจร ตรงตามจุดประสงค์ และความต้องการในเรื่องการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ สำหรับบุคคลทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อการเรียนต่อในระดับสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทีม งาน WorldED ให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการ รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องการทำวีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าแคนาดา วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่ายุโรป และวีซ่าประเทศต่างๆ ตลอดจนการบริการจัดหาที่พัก การบริการรถรับส่งสนามบิน บริการจองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดหาประกันการเดินทางและสุขภาพนักเรียนอีกด้วย

คณะ ผู้บริหาร WorldED มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ตรงในแวดวงการศึกษามากว่า 12 ปี และผู้ชำนาญการในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงผู้บริหารที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้บริหารทั้งคณะของ WorldED ล้วนแล้วแต่สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศ ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมากกว่า 1 แห่ง อาทิ Carnegie Mellon University, University of California, San Diego (UCSD), University of Illinois� at Chicago, Syracuse University, Monterey Institute of International Studies (MIIS), University of Hawai’i at Manoa, University of California, Riverside และ Monash University เป็นต้น ทั้งนี้ทาง WorldED ยังมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Prof. Dr. Herbert Johnson (MIT Sloan, University of Houston & University of Arkansas) และ Prof. Dr. Terry Schmidt (University of Washington, Harvard University - MBA & American University) ที่ให้คำปรึกษาแก่ WorldED เสมอมา

นอกจากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในฐานะนัก ศึกษาไทยในต่างแดน และในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแล้ว ทางเรายังมีทีมบุคคลากรผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิต และศึกษาในต่างประเทศ และมีความชำนาญในการให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่ออังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์สิงคโปร์ จีน และประเทศในสหภาพยุโรป

ทีม งาน WorldED มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ในต่างแดนที่มี กลั่นกรอง และตกผลึกออกมาเป็นคำแนะนำ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ และจุดประสงค์ของน้องๆทุกคน นอกจากนี้ทางเราสามารถให้คำแนะนำแก่น้องๆ ที่สนใจเรียนภาษาเพื่อใช้การทำงาน การสอบ และศึกษาต่อในประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

พบกับการให้บริการ และคำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ผสมผสานกับความเอาใจใส่ และจริงใจของบุคคลากรทุกคน อบอุ่นและเป็นกันเอง ได้ทุกวันที่ สถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ WorldED ชั้น 11 เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 (สถานีรถไฟใต้ดิน MRT พระราม 9 ทางออกหมายเลข 2)


    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.