หลักสูตร Foundation for IELTS สำหรับผู้เริ่มต้น

การเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อจะสามารถนำไปใช้จริงทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและใช้เชิงวิชาการในห้องเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ตั้งเป้าไว้ การสอบวัดระดับภาษาโดยใช้คะแนน IELTS เป็นประตูบานแรกสำหรับผู้ที่รักในความก้าวหน้าทางการศึกษาทุกคน

สถาบัน New Cambridge มีหลักสูตร Foundation for IELTS ซึ่งเป็นหลักสูตร IELTS สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นปรับพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ทบทวนหลักไวยากรณ์พื้นฐาน และ คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะ โดยคลาส Foundation for IELTS เป็นคลาสขนาดเล็ก มีจำนวนผู้เรียนประมาณ 7 – 14 คน เปิดการสอนทุกวัน

สำหรับแนวทางการเรียนการสอน ของ สถาบัน New Cambridge สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นกันเอง ทำให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อาจารย์ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะมากกว่า 10 ปี ให้ความใส่ใจกับปัญหาการพัฒนาภาษาของผู้เรียนเป็นอย่างมาก

ทำไมต้องเรียน IELTS ที่ New Cambridge?

IELTS (International English Language Testing System) การทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันเป็นที่สนใจจากผู้เรียนมากขึ้น เนื่องจากหลักสูตร IELTS สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้หลากหลายมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (ในอดีตมักนิยมใช้เพื่อไปศึกษาต่อใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นหลัก)

​​นิวเคมบริดจ์เป็นหนึ่งในผู้นำด้านหลักสูตร IELTS มายาวนานกว่า 17 ปี ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตร IELTS มาโดยตลอด เพราะนอกจากเป็นสถาบันภาษาด้าน IELTS ยังมีศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่ง ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบครบวงจร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (NC World Education Links)

​​หัวใจการเรียนการสอน IELTS ที่สำคัญของสถาบันฯ คือ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่องจำ มีการทดสอบวัดระดับก่อนเรียนเพื่อให้ได้คลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Speaker) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยตรง มีประสบการณ์ด้านการสอน การพัฒนาผู้เรียนมามากกว่า 10 ปี ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ และยังมีศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (Self Access Centre) ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะติวเข้มพิเศษก่อนลงสนามสอบ ทำให้ผู้เรียนได้คะแนนตามเป้าที่หวังไว้ ซึ่งกว่า 95% สามารถสอบได้ผลคะแนน 6.5-7.5

​นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้รับรางวัลประกันคุณภาพยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปีซ้อน มีนักเรียนหลายหมื่นคนที่จบหลักสูตรไปแล้ว ประสบความสำเร็จในการไปศึกษาต่อตลอดระยะเวลา 17 ปี ทำให้ผู้เรียนและผู้ปกครองต่างให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการสอนของทางสถาบันฯ เสมอมา

7 วิธีการประหยัด เมือไปเรียนต่อเมืองนอก

สวัสดีคะ วันนี้พี่ๆจากเวิลด์เอ็ด เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 11 ขอนำเทคนิคง่ายสำหรับน้องๆที่น่ารักทุกคนที่ไปเรียนต่อนอกไม่ว่าจะด้วยทุนการศึกษาหรือทุนส่วนตัวก็ตามคะ พี่ๆเชื่อว่า ไม่ว่าใครๆก็อยากที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายกันทั้งนั้นคะ ถ้าเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ เราก็จะมีเงินเหลือเก็บ และสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินได้มากขึ้นคะ

ลดบิลค่าไฟ

หอพักหลายแห่ง แม้จะเป็นหอพักภายในก็ตาม แต่ก็จะให้นักศึกษารับผิดชอบค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเอง ฉะนั้นน้องๆควรจะมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในห้องคะ นอกจากวิธีทั่วไปอย่างปิดไฟหรือถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ น้องๆยังสามารถที่จะไปใช้บริการของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย สำหรับการอ่านหนังสือ รวมทั้งสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปนั่งทำงานได้ด้วย รวมทั้ง น้องๆสามารถที่จะชาร์จไฟคอมพิวเตอร์ มือถือ ไอพอต ในห้องสมุดได้เลยคะ แถมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้อีกด้วยคะ

เคยมีนักศึกษาคนหนึ่งใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นหอพักตลอดหนึ่งปีแรกเพราะไม่มีเงินพอจ่ายค่าหอพัก ( ในบางมหาวิทยาลัยห้องสมุดจะเป็นตลอด 24 ชั่วโมง ) ปกติก็ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อในห้องน้ำของห้องสมุด ก่อนไปเรียน ถ้าวันไหนจำเป็นต้องอาบน้ำก็ไปอาบที่ห้องของเพื่อน แต่พี่ไม่แนะนำวิธีนี้นะคะอยากให้น้องๆคำนึงถึงเรื่องสุขภาพกับความสะอาดด้วยคะ และน้องๆยังมีตัวเลือกที่พักอีกมากมาย หรือ จะให้พี่ๆทางเวิล์ดเอ็ดช่วยดูให้ก็ได้คะ

ลดบิลค่าน้ำ

หลักการง่ายๆคะ ลดระยะเวลาการอาบน้ำลงซัก 2-3 นาที ในการอาบน้ำแต่ละครั้ง ภายใน 1 เดือนสามารถประหยัดน้ำได้มากถึง 568 ลิตรเลยนะคะ อาจจะเก็บช่วงเวลาการอาบน้ำนานๆเป็นการให้รางวัลกับตัวเองในการสอบเสร็จ หรือ ทำรายงานเสร็จแทนก็ดีคะ
แต่ก็อย่าคำนึงถึงเรื่องการประหยัดมากเกินไปจนกลายเป็นสกปรกแทนนะคะ มิเช่นนั้นโรคภัยจะถามหาเอานะคะ เพราะค่ารักษาโรค แพงกว่าค่าน้ำอีกคะ

ลดค่าโทรศัพท์

ถ้ามี Wi-fi ที่น้องๆสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์เลยนะคะ สามารถใช้โปรแกรมเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย แถมส่วนมากยังเป็นโปรแกรมที่สามารถเห็นอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยคะ

ลดค่าอาหาร

ส่วนมากในการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นจะรวมค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารให้แล้ว เพราะฉะนั้นน้องๆก็สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามความต้องการเลยคะ แต่อะไรที่กินไม่เป็น ไม่ชอบก็ คิดว่า กินเพื่ออยู่ และ เพื่อบำรุงสมองในการไปเรียนคะ
แต่ถ้าต้องออกไปกินเอง ถ้าสามารถทำอาหารในที่พักได้ก็ซื้อของเข้ามาทำแล้วหารกับเพื่อนร่วมห้อง แต่ถ้าไม่สามารถทำอาหารเองได้ก็ควรมีนมกับซีเรียลติดห้องไว้ตลอดก็ดีคะ เพราะจะสามารถช่วยได้อีกหลายมื้อ

ซื้อของลดราคา

พี่ๆให้คำแนะนำน้องๆว่าเวลาเราไปอยู่เมืองนอกเราไม่ควรยึดติดกับอะไรมากมายเพราะจำทำให้เราไม่มีความสุข เพราะฉะนั้น ถ้าเราจำเป็นต้องซื้อของ ก็ลองดูของที่ลดราคา ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามลองซื้อมาก่อน ถ้าราคาเต็มใกล้เคียงกันก็น่าจะคุณภาพใกล้เคียงกัน หรือถ้าร้านไหนสามาถใข้บัตรนักเรียนลดราคาได้ก็ควรใช้บัตรให้เป็นประโยชน์เลยคะ นอกจากนี้ยังมีพวกคูปองลดราคาตามหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสารถ้าเจอก็ตัดเก็บไว้ทุกครั้ง เผื่อได้ใช้คะ
แต่ว่าก็อย่าสนุกกับการช้อปปิ้งมากเกินไปนะคะ แบบเห็นอะไรลดราคาก็กวาดให้เกลี้ยงเลย จะซื้ออะไรก็ต้องดูให้ดีๆก่อนว่าจำเป็นหรือไม่ ถ้าซื้อมาเก็บไว้แล้วจะมีโอกาสได้ใช้มั้ย หรือว่าจะหมดอายุก่อน ค่อยๆคิดแล้วตัดสินใจคะ

ซื้ออุปกรณ์การเรียนมือสอง

ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมักจะเอาหนังสือหรือสื่ออื่นๆ ออกมาขายในราคาถูก พี่ๆอยากให้น้องๆไปลองเลือกดูว่ามีหนังสือที่ต้องใช้ในการเรียนของน้องๆมั้ย หรืออาจจะซื้อต่อจากรุ่นพี่ หรือจากเพื่อนที่ถอนไปแล้วก็ได้คะ

เรียนให้ได้ A

ในทุกมหาวิทยาลัยนั้นจะมีรางวัลให้กับนักศึกษาที่เรียนดีมีคะแนนสูง เมื่อจบแต่ละเทอมด้วยนะคะ เราอาจได้ส่วนลดค่าเรียน หรือว่าได้รางวัลอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนก็เป็นได้คะ เพราะฉะนั้นพี่ๆอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษๆจากทางมหาวิทยาลัยคะ
หรือถ้าไม่มั่นใจเรื่องการเรียน ก็ยังมีตัวเลือกอื่น เช่น ทุนสนับสนุนผู้ที่เล่นกีฬาให้คณะ หรือประกวดความสามารถพิเศษต่างๆ ก็มีรางวัล หรือ ทุนให้ทั้งสิ้นคะ

เพราะฉะนั้นพี่ๆอยากให้น้องที่ตั้งใจจะไปเรียน เมื่อได้ไปแล้วมองหาโอกาสต่างๆเพื่อที่จะสามารถเป็นแนวทางให้เราในอนาคตได้คะ

สรุปทิ้งท้ายนะคะ เมื่อเวลาไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกแล้ว รู้จักประหยัด อดทน พยายาม มุ่งมานะ ตั้งใจเรียน เพื่อกลับมาทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ และได้มีโอกาสเติบโตในการทำงานคะ

พี่ๆทีมงาน WorldED

ข้อมูล by Dek-D

9 ข้อดีของการไปเรียนต่อต่างประเทศ

Making Friends

ข้อดีอันดับแรกของการมาเรียนต่อที่ต่างประเทศนั้นคือการได้เพื่อนใหม่ๆที่มาจากต่างประเทศทั่วโลก เพื่อนที่มาจากต่างประเทศทั่วโลกนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับนักเรียนเพราะเป็นส่วนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เขิลอายเวลาที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆต่างชาติและเป็นการบังคับนักเรียนให้ พูดภาษาอังกฤษ ตลอดเวลาที่สนทนากับเพื่อนๆชาวต่างชาติไปในตัวอีกด้วย

Gaining Confidence

การที่มาเรียนต่อต่างประเทศของเด็กไทยนั้นเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งนึงของเด็กไทยเพราะเราจะต้องมาอยู่ไกลบ้าน ดูแลตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเองและจะทำให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น รับรองว่าเรียนจบกลับบ้านไปพ่อแม่และเพื่อนๆของเราจะต้องเซอร์ไพร์ถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีของเราอย่างแน่นอน

Food