เรียนภาษาอังกฤษหรือ Work&Study ลดสูงสุดถึง 50% !!

การเดินทางไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาทักษะที่สำคัญยิ่งต่อการศึกษาและอาชีพการงาน ทั้งยังเป็นก้าวแรกไปสู่ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นที่จะอยู่ในความทรงจำ การเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ นักเรียนสามารถฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียง การเขียน และการฟังผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีความช่วยเหลือจากอาจารย์เจ้าของภาษา แต่ละประเทศมีเมืองให้เลือกมากมาย อาทิเช่น เมืองสมัยใหม่ที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง เมืองเก่าแก่ที่เงียบสงบ