เตรียมสอบ TOEIC

หลักสูตรที่มีเนื้อหาคลอบคลุมภาษาอังกฤษที่ใช้ในการออกข้อสอบ TOEIC เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือผู้ที่ต้องการสมัครงานกับบริษัทไทยและต่างชาติ

เนื้อหาของหลักสูตร

Vocabulary Synonyms in Context

สอนคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน สามารถใช้แทนกันได้ โดยเป็นคำศัพท์ที่มักจะใช้ในการสอบ TOEIC

English Structure

สอนโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ทำให้สามารถตรวจจับประโยคที่ผิดได้อย่างรวดเร็ว

Practice Test

ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เพื่อประเมินความสามารถและคาดการณ์ผลคะแนนสอบ

รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด 100 ชั่วโมง*
ราคา 12,000 บาท

* สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนทุกวันในเวลาทำการของสถาบัน