FLS International

FLS International กว่า 30 ปีที่ FLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับแนวหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท หลักสูตรที่ร่วมสมัยเอื้ออำนวยให้นักเรียนสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่านักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน FLS แห่งนี้จะมีความคล่องแคล่วและมั่นใจในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี

จุดเด่นของ FLS มีดังนี้

 • Small Class Sizes นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดทั่วถึง
 • Placement Assistance สถาบันให้ความช่วยเหลือในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อทั้งที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • Immersion Method หลักสูตรเน้นการฝึกพูด
 • Pathway Programs หลักสูตรเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 • English Everywhere หลักสูตรทบทวนความรู้ที่เรียนมาประจำสัปดาห์
 • 18 Levels of English เปิดสอน 18 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • คณาจารย์ผู้สอนจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือได้รับรองวุฒิ TESOL
 • ได้รับรองวิทยฐานะโดย CEA (Commission on English Language Program Accreditation)

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ FLS มีดังนี้

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) – 36 บทเรียนต่อสัปดาห์ (6 ชั่วโมงต่อวัน) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English) – 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (5 ชั่วโมงต่อวัน) ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นนี้ นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลัก วิชาเลือกที่เฉพาะเจาะจงในทักษะหรือหัวข้อที่สนใจ และการเรียนปฏิบัติเชิงวิชาการอีกด้วย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) – 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (4 ชั่วโมงต่อวัน)
  ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปนี้ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังประกอบด้วยการเรียนเชิงปฏิบัติเชิงวิชาการที่ครอบคลุมในเรื่องของการอ่านออกเสียง (Pronunciation) การสนทนา (Conversation) การช่วยเหลือการบ้าน (Homework Assistance) และอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และยังได้ฝึกฝนอีกด้วย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษวันหยุด (Vacation English) – 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (3 ชั่วโมงต่อวัน)
  หลักสูตรภาษาอังกฤษวันหยุดนี้มีการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานต่างๆในภาษาอังกฤษ และเป็นหลักสูตรที่มอบเวลาว่างให้นักเรียนได้ไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใกล้ๆกับโรงเรียนอีกด้วย (นักเรียนไม่สามารถใช้วีซ่า F1 สมัครหลักสูตรนี้ได้)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (Executive Business English) - 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (5 ชั่วโมงต่อวัน) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อธุรกิจ เหมาะสำหรับคนทำงานที่มีเวลาเรียนจำกัด
 • หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT – 36 บทเรียนต่อสัปดาห์ (6 ชั่วโมงต่อวัน) หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับ Advanced ของ FLS ผู้ซึ่งต้องการพัฒนาทุกทักษะที่จำเป็นในการทำข้อสอบ TOEFL (FLS Level 9+), IELTS (FLS Level 9+), SAT (FLS Level 13+) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากวิชาเตรียมสอบแล้ว นักเรียนยังสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านวิชาหลัก และการเรียนปฏิบัติเชิงวิชาการในทุกวันอีกด้วย
 • หลักสูตร Study 30+ (ที่ Boston Commons) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่มีความจริงจัง เรียนไปกับเพื่อนๆจากทั่วทุกมุมโลก ที่ๆนักเรียนได้แบ่งปันประสบการณ์ทำงาน ได้สร้างเครือข่ายเพื่อนๆในวงกาธุรกิจ และได้ใช้โอกาสท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองบอสตัน อาทิเช่น ชมกีฬาที่ Fenway Park เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเก่าแก่มีชื่อเสียงระดับโลก Harvard University หรือชมงานศิลปะที่ Museum of Fine Arts
 • หลักสูตร High School Completion หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น พัฒนาทักษะทางด้านภาษา ปัจจุบันหลักสูตรนี้เปิดสอนที่ Boston Commons, Saint Peter’s University, Saddleback College และ Citrus College เปิดเรียนทุกวันจันทร์
 • หลักสูตร English Everywhere มีความโดดเด่นในหลักสูตรเมื่อนักเรียนจะได้ทบทวนบทเรียนและคำคัพท์ที่ได้เรียนมาในสัปดาห์นั้นจาก Hot Sheet ทำให้นักเรียนสนุก ทบทวนบทเรียนที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ตลอดเวลาในทุกที่

ระดับของ FLS English ถูกแบ่งเป็น 18 ระดับ ดังนี้

 • Beginner (FLS 1&2, 3&4, 5&6) สำหรับนักเรียนที่ยังมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษน้อย
 • Intermediate (FLS 7&8, 9&10, 11&12) สำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษปานกลาง
 • Advanced (FLS 13&14, 15&16, 17&18) สำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างรอบรู้

*กรุณาสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรแต่ละระดับและผลคะแนนภาษาอังกฤษ อาทิเช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CEFR ที่นักเรียนจะได้รับเมื่อจบจากหลักสูตร

 • หลักสูตร Pathways สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดกว้างในด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เส้นทางการเรียนเริ่มต้นจากสถาบันสอนภาษาของ FLS ซึ่งเป็นที่ที่นักเรียนจะได้เก็บประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะความชำนาญทางภาษา เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันของประเทศ ประกอบด้วย
  • การโอนย้าย Transfer Agreement เข้าศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นระดับวิทยาลัย 2 ปีหรือมหาวิทยาลัย 4 ปี
  • การเข้าเรียนต่อระดับวิทยาลัย 2 ปี ได้แก่ Citrus College, Saddleback, Glendale Community College, College of San Mateo, Santa Monica College หรือมหาวิทยาลัย 4 ปีในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ University of California และ California State University โดยจบ FLS Level 14
  • การเข้าเรียนต่อระดับวิทยาลัย 2 ปี ได้แก่ Bunker Hill Community College หรือมหาวิทยาลัย 4 ปีทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ได้แก่ Boston University, U Mass Schools, Northeastern University, Suffolk University โดยจบ FLS Level 14
 • หลักสูตร Concurrent Enrollment ที่ Fisher College และ Chestnut Hill College เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษในขณะที่สามารถเก็บหน่วยกิตที่กำลังเรียนในวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งดังกล่าว (กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • หลักสูตร Universal Placement Program (UPP) มีพันธกิจส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย วิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยผ่านกระบวนการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (กรุณาสอบถามรายชื่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม)

ศูนย์ต่างๆของ FLS ได้แก่

วิทยาลัยนี้ก่อตั้งในปี 1915 ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของภูเขาซาน เกเบรียล (San Gabriel) วิทยาลัยนี้ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองที่สามารถขับรถเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในลอสแองเจลิสอย่างง่ายดาย เช่น Disneyland, Universal Studios, Hollywood และ Beverly Hills สามารถเดินทางไปยังชายหาด ภูเขา และทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียได้อย่างสะดวกสบาย มีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-35 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีแสงแดดอบอุ่น มีฝนตกบ้างในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว มีหิมะบนภูเขา

หลักสูตรที่เป็นที่นิยม ได้แก่

Business Administration, Liberal Arts, Math & Physical Science, Psychology, Social Sciences

หลักสูตร FLS ที่เปิดสอน ได้แก่

Vacation English, General English, Intensive English, Academic English, TOEFL Preparation, High School Completion

วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในปี 1968 ในอดีตเป็นทางเลือกแรกๆสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในรั้วมหาวิทยาลัยมีทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่บนยอดเขา ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรกว่า 190 สาขาและยังเป็นวิทยาลัยที่เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ต้องการย้ายไปเรียนต่อในระบบ University of California หรือ California State University

หลักสูตรที่เป็นที่นิยม ได้แก่

Business, Computer Science, Engineering, Liberal Arts, Marketing

หลักสูตร FLS ที่เปิดสอน ได้แก่

Vacation English, General English, Intensive English, Academic English, TOEFL Preparation, High School Completion

วิทยาลัยเอกชนคาทอลิกแห่งนี้ก่อตั้งในปี 1924 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของวิทยาลัยตกแต่งอย่างสวยงามในแบบกอติค ปัจจุบันวิทยาลัยได้ขยายจำนวนอาคารเรียนที่ทันสมัยเพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทั้งหลักสูตรที่เพิ่มจำนวนตาม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ Downtown Philadelphia, Six Flags Great Adventure, New York

หลักสูตรที่เป็นที่นิยม ได้แก่

Business, Education, Law Enforcement, Marketing, Public Administration

หลักสูตร FLS ที่เปิดสอน ได้แก่

Vacation English, General English, Intensive English, Academic English, TOEFL Preparation, IELTS Preparation, Concurrent Enrollment

มหาวิทยาลัยเอกชนคาทอลิกแห่งนี้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกกว่า 50 สาขา นักศึกษาของที่นี่นอกจากจะได้รับความรู้จากในห้องเรียนแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครทำความดีเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในนิวยอร์คสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยรถไฟใต้ดิน อาทิเช่น Times Square, Central Park, Wall Street, Fifth Avenue

หลักสูตรที่เป็นที่นิยม ได้แก่

Business, Education, Environmental Studies, Political Science, Psychology

หลักสูตร FLS ที่เปิดสอน ได้แก่

Vacation English, General English, Intensive English, Academic English, TOEFL Preparation, High School Completion, Executive Business

วิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตัน ติดกับสวนสาธารณะที่สวยงาม ถือเป็นเมืองที่มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม ย่านการเงิน ศูนย์กลางการปกครอง และย่านโรงละคร ที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารและบรรยากาศที่สนุกสนาน อีกทั้งโรงเรียนยังตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอีกด้วย ในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง มีอุณหภูมิเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส มีหิมะตกในฤดูหนาว และในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-28 องศาเซลเซียส

หลักสูตร FLS ที่เปิดสอน ได้แก่

Vacation English, General English, Intensive English, Academic English, TOEFL Preparation, IELTS Preparation, SAT Preparation, High School Completion, Executive Business, Concurrent Enrollment, Study 30+