Adelphi University

adelp-u

Adelphi University - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในลอง ไอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 ตั้งอยู่ในเมืองการ์เด้น ซิตี้รัฐนิวยอร์ค ห่างออกไปจากนิวยอร์ค ซิตี้เพียง 45 นาทีโดยการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน เมืองนี้ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้สีเขียวขจี เป็นเมืองที่พักอาศัย ใช้เวลาเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติ JFK และ Jones Beach เพียง 20 นาที การเดินทางท่องเที่ยวไปยังรัฐใกล้เคียงในวันหยุด เช่นรัฐนิวเจอร์ซี่และรัฐคอนเนคติกัตก็สะดวก นอกเหนือจากกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งแล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม student clubs และ organizations ที่มีกว่า 80 แห่งทั่วมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้เป็นที่ทราบดีว่ารัฐนิวยอร์คเป็นศูนย์กลางธุรกิจ สีสันความบันเทิง เป็นที่ตั้งบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่น AIG, Goldman Sachs, JetBlue Airways, JP Morgan Chase, PepsiCo, Philip Morris International, Time Warner, Verizon, Conde Nast Publications, HBO, Penguin Publishing, Pfizer, Twenty-First Century Fox, American Red Cross, World Health Organization เป็นต้น ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้เข้าฝึกงานและทำงานกับบริษัทเหล่านี้ด้วยระยะการเดินทางที่ใกล้แค่เอื้อม ดังที่นิวยอร์ค ซิตี้ได้ชื่อว่า The City that Never Sleeps และ The Classroom that Never Sleeps เช่นเดียวกัน

จุดเด่นของ Adelphi University มีดังนี้

 • ถูกจัดให้เป็น Best Colleges for Excellence in Educational Quality, Affordability and Alumni Earnings (Money Magazine 2018)
 • America’s Top Colleges (Forbes 2017)
 • On-Site Real-Life Experience in the Financial World
 • อันดับที่ 20 America’s Safest Colleges
 • อัตราเฉลี่ยนักศึกษาต่ออาจารย์ 10:1
 • ถูกจัดให้ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นสูงด้วยหลักสูตรศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ ประกอบด้วย Arts and Humanities, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) and Social Sciences, Professions, และ Health and Wellness
 • ได้รับรองวิทยฐานะโดย AACSB สำหรับหลักสูตรแขนงวิชาด้านธุรกิจ
 • ได้รับรองวิทยฐานะโดย NCATE และจากกระทรวงศึกษาธิการรัฐนิวยอร์คสำหรับหลักสูตรแขนงวิชาด้านการศึกษา
 • ได้รับรองวิทยฐานะโดย Council on Social Work Education สำหรับหลักสูตรแขนงวิชาด้านการทำงานเพื่อสังคม
 • ได้รับรองวิทยฐานะโดย American Psychological Association มากกว่า 65 ปี สำหรับหลักสูตรแขนงวิชาด้านจิตวิทยา

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ Adelphi University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 38 ของประเทศสาขา Social Work
 • อันดับที่ 120 ของประเทศสาขา Speech-Language Pathology
 • อันดับที่ 147 National Universities
 • อันดับที่ 157 ของประเทศสาขา Clinical Psychology
 • อันดับที่ 164 Best Nursing Schools: Master’s

หลักสูตร The Undergraduate

Accelerator
 เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยเข้าเรียนต่อในปีที่ 2 ได้เลย หลักสูตรถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติการเรียน ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และการตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน

ประกอบไปด้วย 2 เทอม เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและได้เกรดเฉลี่ยดี แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความพร้อมที่สุด

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 3.0+
 • TOEFL 80+ (No sub-score below 16) หรือ IELTS 6.0+ (No sub-score below 6.0) หรือ Pearson Versant 69+ (No sub-score below 54) หรือ Password 6.5+ (No sub-score below 6.0)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Adelphi University Integrated Accelerator Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด)

ประกอบไปด้วย 2 เทอม เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษปานกลาง แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความพร้อมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5
 • TOEFL 68 (No sub-score below 14) หรือ IELTS 5.5+ (No sub-score below 5.0) หรือ Pearson Versant 50+ (No sub-score below 42) หรือ Password 5.5+ (No sub-score below 5.0)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Adelphi University Academic Accelerator Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด)

เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ก้าวแรกรวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5
 • TOEFL 60 (No sub-score below 12) หรือ IELTS 5.0 (No sub-score below 4.5) หรือ Pearson Versant 45+ (No sub-score below 37) หรือ Password 5.0+ (No sub-score below 4.5)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Adelphi University Extended Accelerator Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด)

adelph-uni_02

เกณฑ์การรับสมัครตรงระดับปริญญาโท (Direct Admission) มีดังนี้

 • กรอกใบสมัคร
 • GPA (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • TOEFL/IELTS (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • ทรานสคริปต์ตัวจริงและประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทปกติ ถูกพัฒนาขั้นมาเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านงานวิจัยยิ่งขึ้นไป

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5-3.5 (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • OEFL 80+ (No sub-score below 18) หรือ IELTS 6.5+ (No sub-score below 6.0) หรือ Pearson Versant 70+ (No sub-score below 54) หรือ Password 6.5+ (No sub-score below 6.0)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาต่างชาติ เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทปกติ ถูกพัฒนาขั้นมาเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติที่พอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษปานกลางประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านงานวิจัย

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 3.0+
 • TOEFL 74+ (No sub-score below 16) หรือ IELTS 6.0+ (No sub-score below 5.5) หรือ Pearson Versant 66+ (No sub-score below 47) หรือ Password 6.0+ (No sub-score below 5.5)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Adelphi University Advanced Master’s Accelerator Program ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.25+

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาต่างชาติ เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทปกติ ถูกพัฒนาขั้นมาเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเน้นทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านงานวิจัย

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5+
 • TOEFL 68+ (No sub-score below 14) หรือ IELTS 5.5+ (No sub-score below 5.0) หรือ Pearson Versant 60+ (No sub-score below 42) หรือ Password 5.5+ (No sub-score below 5.0)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Adelphi University Master’s Accelerator Program ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.25+

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Adelphi University มีดังนี้

 • Anthropology, ***Art and Design Education, ***Art History, ***Graphic Design, ***Studio Art, Biology, Chemistry, Biochemistry, Communications, Criminal Justice, Dance, English, Environmental Studies, History, Interdisciplinary Studies, International Studies, Languages, Literature and Cultures (Options: French, Spanish), Latin American Studies, Computer and Management Information Systems, Computer Science, Mathematics, Music, Music Education, Philosophy, Physics, Political Science, Sociology, ***Theatre Arts (Options: ***Acting, ***Design Technology)
 • *Master of Science in Biology, Creative Writing (M.F.A.), Master of Science in Environmental Studies (หลักสูตร Biology ไม่เปิดให้นักศึกษาในระดับ Pre-Sessional English ลง)
 • Neuroscience, Psychology
 • Master of Arts in General Psychology, Master of Arts in Mental Health Counseling, Master of Arts in School Psychology Robert B. Willumstad School of Business
 • Accounting, Economics, Finance, Management, Marketing Master of Science in Supply Chain Management, Master of Business Administration in Management (Specializations include: *Accounting, Finance, Health Services Administration, Human Resource Management, Management, Management Information Systems, Marketing, Sport Management, Supply Chain Management)

* เฉพาะหลักสูตรบัญชีนักศึกษาต้องได้รับ 24 หน่วยกิตในระดับปริญญาตรี
 • Communication Disorders, Exercise Science, Physical and Health Education, Physical Education, Sport Management
 • Master of Science in Childhood Special Education Studies, Master of Arts in Communication Health Promotion, Master of Arts in Educational Psychology, Master of Arts in Educational Theatre, Master of Arts in Exercise Science, Master of Arts in Physical Education, Master of Science in Sport Management, *Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages
* TESOL ไม่เปิดให้นักศึกษาในระดับ Pre-Sessional English ลง
 • Social Work
 • Master of Social Work
 • Accounting/Management, Business, Psychology, Scholar Teacher Education Program (STEP) (Options: Adolescent Education, Childhood Education, TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
 • *Dentistry – New York University College of Dentistry
 • **Engineering – Columbia University
 • **Environmental Studies – Columbia University
 • *Law – Albany Law School
 • *Medicine – Philadelphia College of Osteopathic Medicine
 • *Optometry – SUNY College of Optometry
 • **Physical Therapy – New York Institute of Technology, New York Medical College
 • **Podiatry – New York College of Podiatric Medicine
 • **Veterinary Medicine – Ross University School of Veterinary Medicine
 • *Honors College – Liberal Arts Education
 • *Levermore Global Scholars Program – (กรุณาสอบถามรายละเอียด)
*หลักสูตรประกาศนียบัตรดังกล่าวเปิดรับเฉพาะใบสมัครปกติ
**นักศึกษาไม่สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้ที่ Adelphi University
***ผู้สมัครต้องยื่น Portfolio/Audition สำหรับหลักสูตรดังกล่าว.