Purdue University of Fort Wayne

Purdue University Fort Wayne ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมืองฟอร์ต เวนย์ (Fort Wayne) รัฐอินเดียน่า (Indiana) ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียน่าในเขตธุรกิจการค้าที่สำคัญ เน้นการเรียนการสอนครอบคลุมรอบมิติ เช่นมิติสังคม มิติวัฒนธรรม มิติเศรษฐศาสตร์ และที่สำคํญคือการขยายงานด้านการวิจัยออกสู่ตลาดโลก เมืองฟอร์ต เวนย์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ผู้คนมีอัธยาศัยกันเอง มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “City of the Three Rivers” เป็นแหล่งบรรจบกันของแม่น้ำ 3 สาย St. Mary’s, St. Joseph และ Maumee ด้วยธรรมชาติที่สวยงดงามทั้งในฤดูร้อนหรือหิมะตกในฤดูหนาว ด้วยทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาตินักศึกษาจะได้สัมผัสกิจกรรมปีนเขา ปั่นจักรยาน โรลเล่อร์เบลดหรือเดินออกกำลังกายรอบๆเมืองสีเขียวขจีแห่งนี้ ร่วมงานเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ อาทิเช่น BuskerFest, Germanfest, RibFest และที่พลาดไม่ได้คือเทศกาล Three Rivers ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง 9 วัน ณ สวนสาธารณะ Headwaters หรือจะเป็นการเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ชมคอนเสริต์กลางแจ้ง เข้าชมการแข่งขันเบสบอล การเดินทางไปชิคาโก้ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์และสายการบินที่ให้บริการไม่มีวันหยุดเพื่อเดินทางไปยัง Atlanta, Chicago, Dallas, New York City

จุดเด่นของ Purdue University Fort Wayne

 • หลักสูตรแขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้รับรองวิทยฐานะจาก ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
 • วิทยาลัยธุรกิจ The Doermer School of Business ได้รับรองวิทยฐานะจาก AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) และถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยธุรกิจที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดย U.S. News & World Report
 • ไดัรับรองวิทยฐานะ NASM, NAST, NCACS, NCATE, NLNAC
 • อัตราเฉลี่ยนักศึกษาต่ออาจารย์ในห้องเรียน 14:1
 • อันดับที่ 15 Best U.S. City สำหรับการหางาน (Business Insider 2017)
 • ค่าเล่าเรียนถูกกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีสถานะเป็น college town ด้วยกัน
 • Cooperative Education มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรกับบริษัทในภูมิภาคของประเทศมากกว่า 250 แห่ง ซึ่งมีส่วนให้นักศึกษาจะได้รับโอกาสนำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนไปใช้ในฝึกงานจากสถานที่จริงและสร้างเครือข่าย

U.S. News & World Report 2018 ได้จัดอันดับ Purdue University Fort Wayne ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 128 Regional Universities of the Midwest
 • อันดับที่ 45 Best Undergraduate Engineering Programs

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees และ Master’s degrees ที่ Purdue University Fort Wayne มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี :

Accounting, Actuarial Science, Anthropology, Art & Design, Art Education, Applied Science, Biology, Business Economics and Public Policy, Chemistry, Civil Engineering, Communication, Communication Sciences & Disorders, Computer Engineering, Computer Engineering Technology, Computer Science, Construction Engineering Technology, Data Science and Applied Statistics, Early Childhood Education, Economics, Electrical Engineering, Electrical Engineering Technology, Elementary Education, English, Finance, General Studies, History, Hospitality Management, Human Services, Industrial Engineering Technology, Interior Design, Management, Marketing, Mathematics, Mechanical Engineering, Mechanical Engineering Technology, Middle School Education, Music Performance, Music Teaching, Music Therapy, Organizational Leadership, Physics, Political Science, Psychology, Public Administration, Secondary Education, Sociology, Spanish, Theatre, Women’s Studies

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • GPA 2.5
 • TOEFL 79 หรือ IELTS 6.5 หรือจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา ELS ด้วยระดับ 112
 • ไม่ต้องยื่น SAT หรือ ACT
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย

ระดับปริญญาโท :

Applied Computer Science, Biology, Business (MBA) [Business Analytics, Finance, General Administration], Engineering [Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, System Engineering], English [Literature, Language & Linguistics, Writing Studies], Mathematics, Mathematics in Applied Mathematics, Organizational Leadership [Leadership, Human Resources], Professional Communication [Interpersonal & Organizational Communication Theory, Media Studies, Critical/Cultural Studies], Public Management [Health Administration, Public Administration & Policy], Technology [Information Technology/Advance Computer Applications, Industrial Technology/Manufacturing]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • GPA (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • TOEFL 80 (Minimum Bands: 19 Reading, 14 Listening, 18 Speaking, 18 Writing) หรือ IELTS 6.5 (Minimum Bands: 6.5 Reading, 6.0 Listening, 6.0 Speaking, 5.5 Writing) หรือจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา ELS ด้วยระดับ 112
 • เฉพาะผู้สมัครที่จบการศึกษาจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและได้รับปริญญาภายใน 24 เดือน จะได้รับยกเว้นการยื่นคะแนน TOEFL และ IELTS
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • Letters of Recommendation (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • Statement of Purpose (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)