Suffolk University

Suffolk University ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตัน (Boston) ในรัฐแมสซาชูเซส (Massachusetts) เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีนักศึกษาประมาณ 20 คนต่อห้องเรียนซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเข้มข้นและนักศึกษาได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยอาคาร 9 หลัง ลายล้อมไปด้วยบริษัท Fortune 10 แห่งจากทั้งหมด 500 แห่งตั้งอยู่ อาทิเช่น Boston Globe, Deloitte, Fidelity Investments, KPMG, Liberty Mutual, TripAdvisor นอกจากบอสตันจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วยังมีบรรยากาศ 4 ฤดูที่สวยงามแตกต่างกันออกไปตลอดทั้งปี เหมาะกับการเดินวิ่งออกกำลังกายในวันหยุด บอสตันยังถูกจัดอันดับ 7 ให้เป็น Foodie Destination และไม่ว่าจะเป็นกีฬาอเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอล หรือเบสบอลก็ได้รับความชื่นชอบเป็นอย่างมากจนได้รับฉายาว่า “Titletown”

Suffolk University ยังได้เปิดแคมปัสที่เมืองมาดริดเมืองหลวงประเทศสเปน นักศึกษาปีหนึ่งสำหรับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนที่นี่ได้ในช่วง 2 ปีแรก ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แปลกใหม่

จุดเด่นของ Suffolk University มีดังนี้

 • อันดับที่ 1 City for Entrepreneurial Growth and Innovation เมืองที่มีความเติบโตทางการลงทุนและการสร้างสรรผลงาน (US Chamber of Commerce)
 • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น PWC, Ernst & Young, Fidelity Investments, Harvard University, Zipcar, Hubspot
 • เป็น Tier 1 มหาวิทยาลัยประจำชาติ (U.S. News and World Report 2017)
 • Best College and Business Programs ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจที่ดีที่สุด (The Princeton Review 2016)
 • ได้รับการรองวิทยฐานะจาก AACSB
 • ได้รับการรองรับจาก American Bar Association
 • ได้รับการรองรับจาก ACS Chemistry for Life
 • ได้รับการรองรับจาก Council for Interior Design

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ Suffolk University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 6 ของประเทศสาขา Legal Writing
 • อันดับที่ 140 Best Law Schools
 • อันดับที่ 158 ของประเทศสาขา Public Affairs
 • อันดับที่ 170 ของประเทศสาขา Clinical Psychology

เกณฑ์การรับสมัครตรง (Direct Admission) สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีดังนี้

 • Application fee $50
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • GPA 2.7 สำหรับปริญญาตรี และ GPA 3.0+ สำหรับปริญญาโท
 • TOEFL iBT79+ หรือ IELTS 6.5+ สำหรับปริญญาตรีและ TOEFL iBT80 (minimum sub-scores 17) หรือ IELTS 6.5 (minimum sub-scores of 6.0) สำหรับปริญญาโท
 • คะแนน SAT หรือ ACT สำหรับปริญญาตรี และคะแนน GRE/GMAT สำหรับปริญญาโทขึ้นอยู่กับหลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรจากระดับมัธยมปลายสำหรับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรจากระดับปริญญาตรีสำหรับปริญญา โท
 • Goal Statement สำหรับปริญญาโท
 • Resume สำหรับปริญญาโท
 • Letters of Recommendation สำหรับปริญญาโท
 • บางหลักสูตรอาจจะมีการสัมภาษณ์ สำหรับปริญญาโท

INTO Suffolk University

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลนักเรียนต่างชาติและเปิดสอนหลักสูตร Pathway ซึ่งใช้เวลาเรียน 1 ปีในระดับปริญญาตรีและ ปีหรือเพียง 1 เทอมสำหรับหลักสูตร Master of Arts in Communication (Concentration in Public Relations and Advertising or Integrated Marketing) และ Master of Science in Political Science (Concentration in Professional Politics or International Relations) ในระดับปริญญาโท

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะสมัครเข้าศึกษาโดยตรงกับทาง Suffolk University อาทิ คะแนน TOEFL และ GPA ต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร Pathway และผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร Pathway โดยผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตของ Pathway เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

หลักสูตร Undergraduate Pathway Programs สามารถแบ่งเป็น แขนงวิชาใหญ่ ได้ 5 แขนงวิชา ซึ่งประกอบด้วย

 • แขนงวิชาทางสายธุรกิจ (Business)
 • แขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • แขนงวิชาทั่วไป (General Studies)
 • แขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
 • แขนงวิชาทางทัศนศิลป์ (Visual Arts)

เกณฑ์การรับสมัคร Undergraduate Pathway Programs มีดังนี้

 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าด้วย GPA 2.2+
 • TOEFL iBT60 หรือ IELTS 5.5 สำหรับ Standard 2 เทอม และ TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 สำหรับ Accelerated 1 เทอม

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Suffolk Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 2.0

หลักสูตร Graduate Pathway Programs สามารถแบ่งเป็น แขนงวิชาใหญ่ ได้ 3 แขนงวิชา ซึ่งประกอบด้วย

 • แขนงวิชาทางสายธุรกิจ (Sawyer Business School)
 • แขนงวิชาทางกฏหมาย (Suffolk Law School)
 • แขนงวิชาทางศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences)

เกณฑ์การรับสมัคร Graduate Pathway Programs มีดังนี้

 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วย GPA 2.5+
 • TOEFL iBT65 หรือ IELTS 5.5 สำหรับ Standard 2 เทอม และ TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.5 สำหรับ Accelerated 1 เทอม

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Suffolk Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 3.0

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees, Master’s degrees และ Doctoral Degrees ที่ Suffolk University มีดังนี้

College of Arts and Sciences

Administration of Higher Education, Advertising, Art & Design, Asian Studies, Biochemistry, Biology, Chemistry, Clinical Psychology, Communication, Computer Science, Crime and Justice Studies, Economics, English, Environmental Science, Environmental Studies, Government, Graphic Design, History, Humanities [Art History], Interior Architecture, Interior Design, Law, Mathematics, Mental Health Counseling, Philosophy, Physics, Political Science, Politics, Philosophy and Economics, Psychology, Public Relations, Radiation Science, Radiation Therapy, Sociology, Theatre, World Languages & Cultural Studies

Sawyer Business School

Accounting, Big Data and Business Analytics, Business Analytics, Business Administration, Business Economics, Entrepreneurship, Finance, Financial Services and Banking, Global Business, Health Administration, Information Systems, Management, Marketing, Public Administration, Taxation, Wealth Management

Law School

Law [Grad options: Laws, Global Law and Technology]

หลักสูตร Academic English

ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ