University of Hartford

University-of-Hartford

University of Hartford (UHart หรือ U of H) - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 1877 ในเมืองฮารท์ฟอร์ด (Hartford) ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหลวงรัฐคอนเนคติกัต (Connecticut) อยู่ครึ่งทางระหว่างบอสตันและนิวยอร์ค ซิตี้ โดยในยุคแรกมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เปิดตัวขึ้นมาจากวิทยาลัยศิลปะ หรือ The Hartford Art School ค้นพบโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมืองแห่งนี้ ได้แก่ Olivia Clemens ซึ่งเป็นภรรยาของ Mark Twain เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และ Harriet Beecher Stowe ผู้ประพันธ์ Uncle Tom’s Cabin) ฮารท์ฟอร์ดถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได้จากเป็นบ้านของพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ได้แก่ Wadsworth Atheneum Museum สวนสาธารณะที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่ Bushnell Park หนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ปัจจุบันยังตีพิมพ์อยู่ ได้แก่ The Hartford Courant เมืองฮารท์ฟอร์ดยังมีอีกชื่อเล่นว่า “Insurance Capital of the World” เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทอินชัวรันซ์มากมาย และมากที่สุดในภูมิภาค มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเกิด การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการ ด้านสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งด้านส่วนตัว

จุดเด่นของ University of Hartford มีดังนี้

 • 66% นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ประสบการณ์ฝึกงานอย่างน้อย 1 แห่งในสาขาที่เรียน
 • 70% ของห้องเรียนมีนักศึกษาน้อยกว่า 20 คน
 • 94% ของนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจกล่าวว่าวิทยาลัยบาร์นี่ย์ได้ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความคิดอย่างมีระบบและเหตุผล
 • อัตราเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 12:1 U.S. News & World Report 2018 ได้จัดอันดับ University of Hartford ไว้ดังนี้
 • อันดับที่ 57 Best Undergraduate Engineering Programs
 • อันดับที่ 143 ของประเทศสาขา Clinical Psychology
 • อันดับที่ 154 ของประเทศสาขา Physical Therapy
 • อันดับที่ 173 Best Nursing Schools: Master’s
 • อันดับที่ 194 National Universities
 • อันดับที่ 198 Best Fine Arts Programs
 • อันดับที่ 199 Best Education Schools

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาตรี

 • กรอกใบสมัคร
 • ทรานสคริปต์ตัวจริงและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย
 • GPA 2.75+ (บางหลักสูตรอาจกำหนดเกณฑ์ที่สูงกว่า กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • TOEFL 79 หรือ IELTS 6.0 หรือ Pearson 52
 • Audition/Portfolio (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตร Art/Music/Performing Arts)
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากผู้ค้ำแสดงเงินที่คลอบคลุมค่าใช้จ่าย 1 ปี
 • สำเนาพาสพอร์ต

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาโท

 • กรอกใบสมัคร
 • Statement of Intent (ยกเว้นให้กับนักศึกษาหลักสูตร International Pathway Program หรือ IPP)
 • Resume or CV
 • 2 Letters of Recommendation (3 สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ทรานสคริปต์ตัวจริงและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี
 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • Application fee $50
 • TOEFL 80 หรือ IELTS 6.5 (นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดนี้ ต้องลงเรียนภาษาเพิ่มเติมกับทาง English Language Institute (ELI)
 • GRE/GMAT/Audition/Portfolio (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากผู้ค้ำแสดงเงินที่คลอบคลุมค่าใช้จ่าย 1 ปี
 • สำเนาพาสพอร์ต

The English Language Institute (ELI)

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติและการ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน ใช้เวลาเรียน 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรถูกจัดเป็น 3 ประเภท ได้แก่

Level 1: Low-Intermediate Proficiency (TOEFL 400+PBT/30 iBT)
Level 2: High-Intermediate Proficiency (TOEFL 450+PBT/45-46 iBT หรือจบ ESL 051)
Level 3: Advanced Proficiency (TOEFL 500+PBT/61 iBT หรือจบ ESL 052)

หมายเหตุ: กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

UHart_1

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ University of Hartford มีดังนี้

 • A
  Accounting, Acoustical Engineering and Music, Actor Training, Advertising and Public Relations, Architectural Engineering Technology, Art, Art History, Audio Engineering Technology
 • B
  Biology, *Biology/Pre-Pharmacy BS, Biology/Chemistry, Biomedical Engineering, Business
 • C
  Ceramics, Chemistry, *Chemistry/Pre-Pharmacy BA, Cinema, Civil Engineering, Communication, Communication Studies, Computer Engineering, Computer Engineering Technology, Computer and Electronic Engineering Technology, Computer Science, Criminal Justice
 • D
  Dance Pedagogy (Teaching), Dance Performance
 • E
  Early Childhood Education, Economics, Economics and Finance, Education, Education (Options: Early Childhood, Elementary, Integrated Elementary and Special, Secondary Education English, Secondary Education Mathematics), Electrical Engineering, Electromechanical Engineering Technology, Elementary Education, Engineering, Engineering Technology, English, Entrepreneurial Studies, Environmental Science
 • F
  Finance/Insurance
 • G
  Graphic Design
 • H
  *Health Sciences, Health Sciences (*Options: Pre-Chiropractic, Pre- Optometry, Pre-Osteopathic Medicine, Pre-Pharmacy, Pre-Podiatry), History
 • I
  Illustration, Instrumental Performance, Insurance/Finance, International Studies
 • J
  Jazz Studies, Judaic Studies
 • L
  Liberal Arts
 • M
  Management, Manufacturing Engineering, Marketing, Mathematics, Mechanical Engineering, Mechanical Engineering Technology, Media Arts, Media & Journalism, Multimedia Web Design and Development, Music, Music Composition, Music Education, Music History, Music Management, Music Production and Technology, Music Theatre, Music Theory
 • P
  Painting/Drawing, Performing Arts Management, Philosophy, Photography, *Physical Therapy, Physics, Politics and Government, Pre-Law, Pre- Medicine, Printmaking, * **Prosthetics and Orthotics, Psychology
 • R
  *Radiologic Technology, *Respiratory Care
 • S
  Sculpture, Secondary Education – English, Secondary Education – Mathematics, Sociology and Criminal Justice, Special Education/Elementary Education
 • T
  Technology, Theatre
 • V
  Visual Communication Design, Vocal Performance
 • W
  Web Design
 • Architecture
  Master of Architecture
 • Art
  Master of Fine Arts – Illustration, Master of Fine Arts – Interdisciplinary,
  Master of Fine Arts – Photography
 • Business
  Master of Business Administration, Master of Science in Accounting and Taxation, Master of Science in Management, Dual Master of Science in Accounting and Taxation and Master of Engineering and Master of Business Administration Dual Degree
 • Communication
  Master of Arts in Communication
 • Education
  Master of Education in Early Childhood Education, Master of Education in Early Childhood Education – Montessori, Master of Education in Early Childhood Education – Non-certification, Master of Education in Elementary Education, Master of Education in Elementary Education – Montessori, Master of Special Education
 • Engineering
  Master of Science in Engineering, Master of Engineering in Civil Engineering, Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering, Master of Engineering in Environmental Engineering, Master of Engineering in Mechanical Engineering, Master of Engineering and Master of Business Administration – Dual Degree
 • Music – The Hartt School (Instrumental, Performance, Education)
  Master of Music, Master of Music Education
 • Neuroscience
  Master of Science in Neuroscience
 • Prosthetics and Orthotics
  Master of Science in Prosthetics and Orthotics Psychology, Master of Arts in Clinical Psychology Practices, Master of Science in School Psychology, Master of Science in Organizational

*สำหรับทุกหลักสูตร Health Sciences ใบสมัครต้องส่งตามเกณฑ์กำหนด มากกว่า 1 ล่วงหน้าขึ้นไปเป็นอย่างน้อย ละได้เกรดที่สูงกว่ากำหนดในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
**นักศึกษาไม่สามารถทำการโอนย้ายเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนั้นได้