University of Massachusetts Boston (UMass Boston)

University of Massachusetts Boston (UMass Boston) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเน้นงานด้านวิจัย ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 ตั้งอยู่ที่เมืองบอสตัน (Boston) รัฐแมสซาชูเซส (Massachusetts) เป็นเมืองการศึกษาที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลกโดย QS ซึ่งถือเป็นเมืองเดียวของสหรัฐอเมริกาที่ติดอันดับ Top 10 ของโลก ซึ่งถือเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 250,000 คนจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์รวมงานทางด้านการเงินที่มากที่สุดของโล กอีกด้วย นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศการเรียนที่มีคุณภาพของสังคมอเมริกันอย่างแ ท้จริง ที่ลายล้อมไปด้วยมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลก ได้แก่ Harvard University, MIT และ University of Massachusetts รัฐนี้จึงถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีขั้นสูง และการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมของโลกมากมาย เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต Facebook และระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น นอกจากนี้บ้านเมืองยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม และวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

จุดเด่นของ UMass Boston มีดังนี้

 • จัดเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะที่สูงที่สุด ในด้านบริหารธุรกิจ หรือ AACSB
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะที่สูงที่สุด ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ABET
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะ NASPAA โดย The Commission on Peer Review & Accreditation
 • เป็นที่ยอมรับระดับประเทศว่าเป็น A Model of Excellence for Urban Universities
 • Top 300 Business Schools ของโลก
 • Tier 1 Business School UMass Boston College of Management (CEO’s Magazine 2018)
 • อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในรัฐแมสซาชูเซสรองจาก Harvard, MIT และ Tufts
 • อันดับที่ 42 มหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมเลือกเรียนต่อสูงสุดของโลก
 • อันดับที่ 72 Top 200 เครือมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพที่สุดของโลก

U.S. News & World Report ได้จัดอันดับ University of Massachusetts Boston ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 104 Top Public Schools
 • อันดับที่ 147 Business Programs
 • อันดับที่ 191 National Universities

*เกณฑ์การรับสมัครตรงทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Pathway Programs

หลักสูตร Pathway เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหนึ่งมหาวิทยาลัยในเครือ UMass ได้อย่างง่ายขึ้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านวัฒนธรรมอเมริกัน ประกอบด้วย

 1. Undergraduate Pathway Program (UPP) – ระดับปริญญาตรี
 2. Pre-Master’s Program (PMP) – ระดับปริญญาโท

ข้อดีของหลักสูตร UPP มีดังนี้

 1. นักศึกษา UPP ไม่ต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัย (วีซ่า I-20 หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัยทั้งหมด)
 2. ไม่ต้องสอบ SAT หรือ ACT ในการสมัคร
 3. ไม่ต้องยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์ (Letters of Recommendations)
 4. ไม่ต้องเขียนเรียงความแนะนำตนเอง (Personal Statement)
 5. ห้องเรียนขนาดเล็ก และมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิด
 6. หลังจากจบ UPP สามารถเข้าเรียนต่อปี 2 ได้ทันที

ข้อดีของหลักสูตร PMP มีดังนี้

 1. นักศึกษา PMP ไม่ต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัย (วีซ่า I-20 หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัยทั้งหมด)
 2. ไม่ต้องสอบ GMAT หรือ GRE ในการสมัคร
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 4. ห้องเรียนขนาดเล็ก และมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิด

*เกณฑ์การรับสมัครหลักสูตร Pathway ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรปริญญาตรีที่โดดเด่นของ UMass Boston

Business
 • Accounting
 • Finance
 • Marketing
 • Supply Chain & Demand ​
Liberal Arts & Sciences
 • Criminal Justice
 • Clinical Psychology / Psychology
 • Computer Sciences
 • Political Science / Economics

หลักสูตรปริญญาโทที่โดดเด่นของ UMass Boston

Master of Science:
 • Computer Science
 • Physics

*สำหรับหลักสูตรอื่นๆในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กรุณาสอบถามรายละเอียด