โครงการ Work & Study

จุดเด่นของโครงการ Work & Study

ด้านการเรียน

นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลาแรกของหลักสูตร

 • วิชาภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษา
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทางธุรกิจ สำหรับการทำงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อาทิ Business English, Communication, Business Management, E-Business & Website, Marketing, Event & Convention Management, Marketing, Public Speaking, Advertising Media เป็นต้น
 • หลักสูตรทางวิชาการเฉพาะทาง ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส อาทิ Film & Video, Yoga, Media Studies, Advertising Media, Nutrition and Health, Social Media, Street Talk เป็นต้น
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรอนุปริญญา อาทิ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ, Social Media, Media & Marketing, Hospitality Management, Business Communication, Business Management เป็นต้น
 • หลักสูตรเตรียมสอบ อาทิ หลักสูตร TOEFL, IELTS, TOEIC เป็นต้น สำหรับผู้ที่วางแผนจะเรียนต่อระดับปริญญาในต่างประเทศเมื่อจบโครงการ

ด้านการทำงาน

 • นักเรียนสามารถได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อย่างถูกกฎหมาย
 • การได้ Work Permit ทำให้นักเรียนสามารถทำงานได้ทุกที่ในแคนาดา พร้อมได้รับค่าแรงและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายแรงงานของประเทศแคนาดา
 • ช่วงแรกเมื่อได้รับ Work Permit สามารถทำได้ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ และครึ่งหลังของหลักสูตรสามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • รับค่าแรงเริ่มต้น CAD 10/ช.ม. จนถึง CAD 15/ช.ม. (ประมาณ 50,000-85,000 บาท/เดือน)
 • ได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเมื่อจบหลักสูตร
 • ได้รับใบรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง

ทำไมต้องสมัครโครงการ Work & Study กับ WorldED

เจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

บริการฟรีแบบครบวงจร ทั้งให้คำแนะนำ เตรียมเอกสารการขอวีซ่า และจัดหาที่พัก

ค่าเรียนถูกกว่าการสมัครโดยตรงกับทางสถาบัน

บริการสายด่วน ในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแก่นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง

บริการตรวจและแก้ไขเนื้อหาของ SOP หรือ Personal Essay