Language :  
 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย Arkansas State University Auburn University California State University East Bay California Lutheran University Chatham University Colorado State University ทดสอบ Drew University Dallas Baptist University Florida International University Fontbonne University George Mason University Golden Gate University Hawai’i Pacific University James Madison University Johnson and Wales University Long Island University Marshall University Montana State University New England College North Dakota State University Northeastern University Oklahoma City University Oregon State University Pace University Stratford University Saint Louis University Southern New Hampshire University University of La Verne ​University of Maine University of Massachusetts Lowell University of Massachusetts Boston University of Massachusetts Dartmouth University of New Haven University of South Florida ​University of Southern Maine University of Utah University of Tampa University of Tennessee at Martin University of Vermont Woodbury University University of Kansas University of Central Florida University of South Carolina University of Southern California The University of Alabama at Birmingham

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

Drew University                                                                                                                 


 
Drew University  (มหาวิทยาลัยดรู)
 
            WorldED ตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดของ Drew University การันตีรางวัลโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา บริการฟรีทุกขั้นตอน การันตีวีซ่า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเรายังมีประสบการณ์สูงในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริการวมถึงมหาวิทยาลัยระดับ TOP 50 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เราจึงเป็นที่ 1 เรื่องการบริการ การช่วยสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา การแก้ไข Essay Resume รวมถึงการแนะแนวมหาวิทยาลัยแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรภาษาในต่างประเทศของเราตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
      
            Drew University ก่อตั้งขึ้นในปี 1867   เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  เป็นมหาวิทยาลัยประเภท Liberal Arts ที่ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับ TOP 100  U.S. National Liberal Art College Ranking  ซึ่งถือว่าเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 4600 แห่งทั่วประเทศมีนักศึกษาประมาณร่วม 2,400 ทำ ทุกหลักสูตรได้รับการยอมรับและอนุมัติโดย General Board of Higher Education and Ministry ซึ่งทางก.พ.ประเทศไทยจึงรับรองโดยอัตโนมัติ
 
            Drew University ตั้งอยู่ในเขตเมือง Madison ในรัฐ New Jersey เมืองเมดิสัน และรู้จักกันในนาม “Rose City” เพราะอุตสาหกรรมกุหลาบที่ปลูกใน Madison ในศตวรรษที่ 19 เมือง Madison อยู่ใกล้สนามบินเพียง 15 นาทีเท่านั้น การเดินทางจากเข้าสู่ New York City สะดวกเพียง 47 นาทีโดยรถไฟ
                                                                               

จุดเด่นของ
Drew University
 
 • การเรียนสอนโดย Professors ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งหมด อาทิ Harvard University, MIT, Columbia University, Cornell University, Duke University, Princeton University, Yale University, UC Berkeley, Cambridge University of Michigan  เป็นต้น
 • สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา คิดโดยเฉลี่ย 1 : 10 ห้องเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์สามารถดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
 • ติดอันดับ TOP 100  U.S. National Liberal Art College Ranking
 • Drew มีความเป็น Liberal Art University จึงเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมผสมผสาน การทำงานร่วมกัน ทั้งในแง่ผู้นำและผู้ตามร่วมกับทักษะการวิจัยและการรู้จักตนเอง
 • ที่ Drew สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีสามารถเลือกหลักสูตร 2 ปริญญา ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Drew University และ Columbia University ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  (อันดับ 4 ด้าน Engineering ใน สหรัฐ) โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี (เรียนที่ Drew University 3 ปีและที่ Columbia University 2 ปี)  
 • มีหลักสูตรการเรียนเน้นประสบการณ์จริงจากสถานที่จริง อาทิ หลักสูตร New York Semester on Contemporary Art, Semester on Wall Street, Semester on The United Nations
 • ตั้งอยู่ที่เมือง Madison เมืองที่ได้รับการโหวตว่าปลอดัย และสวยงามเป็นเมืองของคนที่มีความรู้ และมีฐานะของรัฐนิวเจอร์ซีในรัฐเวอร์จิเนีย
 • อยู่ใกล้ New York City เพียง 47 นาที ผู้คนในเมือง Madison นี้จึงนิยมเดินทางไปทำงานที่ New York City แบบเช้าไป-เย็นกลับ
 • ใกล้เมืองที่มีชื่อเสียงต่างๆนิวยอร์ค, วอชิงตัน ดี.ซี, บอสตัน
 • ด้วยระยะทางที่ใกล้นิวยอร์คซิตี้ นักศึกษาจึงมีความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แหล่งชอบปิ้ง ฝึกงาน ร้านอาหาร ละครเวที Broadway ตลาดหลักทรัพย์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก Wall Street และเป็นที่ตั้งของบริษัท Fortune 500 Companies สำนักงานใหญ่  มากมาย

 ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปีโดยประมาณ ( USD)  
Program Undergraduate Undergraduate Standard Pathway
Tuition for Non Resident 46,751 45,000
Housing and Meals 12,919 19,110
Book and Supplies 1,162 1,162
Insurance 1,422 1,422
Miscellaneous 2,186 2,186
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปี 64,440 68,880

 
เกณฑ์การรับสมัครตรง( Direct Admission) สำหรับระดับปริญญาตรี และ โทและเอกสารประกอบการสมัคร
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • Application fee  USD 60
 • GPA ขั้นต่ำ 3.0 ขึ้นไป
 • TOEFL 80 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • Financial Statement
INTO Drew University
เป็นหน่วยงานหนึ่งใน INTO Drew University ที่ดูแลนักเรียนต่างชาติและเปิดสอนหลักสูตร Pathway Programs แบบ 2 ปีใน ระดับปริญญาตรี รวมทั้งหลักสูตร Academic English

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะสมัครเข้าศึกษาโดยตรงกับทาง Drew University อาทิ คะแนน TOEFL,  GPA ต่ำกว่าเกณฑ์  เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร Pathway และผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร Pathway โดยผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตของ Pathway ทั้งหมดเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 3
 
หลักสูตร Undergraduate Pathway Programs สามารถแบ่งเป็น แขนงวิชาใหญ่ ได้ 5 แขนงวิชา ซึ่งประกอบด้วย
 • แขนงวิชาทางสายธุรกิจ ( Business)
 • แขนงวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( Humanities and Social Sciences)
 • แขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์ ( Natural Science)
 • แขนงวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ( Pre-Engineering)
 • แขนงวิชาทางศิลปะ (Arts)
 
เกณฑ์การรับสมัครเข้าหลักสูตร  Undergraduate Pathway Program
 • จบ High School Diploma หรือ เทียบเท่า ด้วย ขั้นต่ำ ที่ GPA 2.5 ขึ้นไป
 • TOEFL scores 60 (14 min in  subscores) หรือ IELTS scores 5.5 (5.0 min subscores)
 • Financial Statement

สรุปหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าหลักสูตร ปริญญาตรี
เกณฑ์การรับสมัคร การสมัครตรง UG
Direct Admission
Standard UG
Pathway Programs
( 4 semesters)
GPA on 4.0 scale Min 3.0 Min 2.5
TOEFL scores
80

60
 
IELTS scores 6.5

5.5
 
 
ค่าเรียน Undergraduate Direct Admission 2  semesters     =   USD 46,751
           Undergraduate Pathway- Standard  2 semesters  =   USD 45,000
 
 
หลักสูตร English Language Program

Academic English   1 semester         =   USD 7,000
 
ภาคการศึกษาที่เปิด Fall  semester( สิงหาคม) และ Spring Semester ( มกราคม)


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศเวิลด์เอ็ด
เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 11
โทร 02 160 3434 หรือ 090 665 9331
    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.