Language :  
 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

Kaplan International Colleges
 

สถาบัน Kaplan International Colleges

เรียนภาษาอังกฤษได้ทั่วโลก ประสบการณ์ที่จะอยู่กับคุณไปตลอดกาล

สหราชอาณาจักร • ไอร์แลนด์ • สหรัฐอเมริกา • แคนาดา • ออสเตรเลีย • นิวซีแลนด์

 

WorldEDสถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการของ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย เรามีความชำนาญในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่จะศึกษาต่อต่างประเทศทั้งใน อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป จีน สิงคโปร์ ในหลักสูตรภาษา หลักสูตรปริญญา ฝึกงาน รวมทั้งคำปรึกษาด้านวีซ่า การเขียน Statement of Purpose (SOP) การจัดหาที่พัก เราให้บริการแบบครบวงจร ความสำเร็จของนักเรียนของเรา มีทั้งนักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนทุนอานันทมหิดล นักเรียนทุนรัฐบาล และทุนเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ WorldEDยังมีหลักสูตร เตรียมสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL, IELTS, SAT, TOEIC, Vocabulary for GMAT, GRE และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจทั่วไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WorldEDเซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 11 (สถานีรถไฟใต้ดิน พระราม 9) โทร 02-160-3430 ถึง 35
 

WorldEDให้คำแนะนำฟรี ไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม พร้อมรับราคาโปรโมชั่นโดยตรงจาก Kaplan นอกจากนี้ WorldEDยังให้บริการและคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า ขอวีซ่า ทำวีซ่า จัดหาที่พัก เจ้าหน้าที่มารับที่สนามบิน จัดปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง รวมถึงการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่ออย่างเต็มรูปแบบ หลังจากเรียนภาษาอังกฤษกับทาง Kaplan โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยเป็นที่ปรึกษา และดูแลเอาใจใส่เมื่อนักเรียนมีปัญหาตลอดระยะเวลาของหลักสูตรในขณะที่เรียนต่างประเทศ
Special Promotion Apply between 1st January and 30th September 2015!!!

Courses : Intensive Engish, English for Business, TOEFL Ibt & Academic English and Intensive & TOEFL Ibt

Duration Price (USD) Special Price (฿)
8 weeks 340/ week 89,760
12 weeks 330/ week 130,680
24 weeks 320/ week 253,440
36 weeks 300/ week 356,400


Courses : General English

Duration Price (USD) Special Price (฿)
8 weeks 295/ week 77,880
12 weeks 275/ week 108,900
24 weeks 265/ week 209,880
36 weeks 255/ week 302,940

*ราคาโปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับทุกศูนย์ของ Kaplan ยกเว้น Berkeley, Highline, LA Westwood, San Francisco และ Santa Barbara

**หมายเหตุอัตราแลกเปลี่ยนในตาราง 1 USD = 33 THB


        WorldEDเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Kaplan International Collegesและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ WorldEDมีความชำนาญในการวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่สนใจ และทางทีมงาน WorldEDยังดูแลนักเรียนของเราทุกคนจนจบตลอดหลักสูตร

                  Kaplan มีโรงเรียนภาษา หรือสถาบันภาษากว่า 45 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกแห่ง ไม่ว่าน้องๆสนใจ เรียนภาษาในอเมริกา เรียนภาษาในอังกฤษ เรียนภาษาในออสเตรเลีย เรียนภาษาในนิวซีแลนด์ หรือเรียนภาษาในแคนาดา ทางสถาบัน Kaplan ก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายตามจุดประสงค์ของน้องๆ ให้เลือกสรรมากมาย ดังต่อไปนี้

 

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

             หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ของ Kaplan เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับใด เนื่องจากหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ของ Kaplan แบ่งระดับตามความเหมาะสมของนักเรียนทุกคน ทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ จะมีลักษณะพิเศษของแต่ละหลักสูตร ให้นักเรียนสามารถเลือกเน้นความสำคัญ และความเหมาะสมตามจุดประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษของน้องได้ โดยมีให้เลือกดังต่อไปนี้

 

หลักสูตร

วิชาหลัก 20 คาบ
(15ชั่วโมง)

วิชาเลือก 8 คาบ
(6 ชั่วโมง)

เรียนเสริมด้วยตนเอง 7 คาบ
(5.25 ชั่วโมง)

รวม

Vacation English

General English

-

-

15 ชั่วโมง

General English

General English

-

Structured Study

20.25ชั่วโมง

Intensive English

General English

Specific Skills

Structured Study

26.25ชั่วโมง

English for Business

General English

English for Business

Structured Study

26.25ชั่วโมง

Intensive Business English

Business English

Specific Skills

Structured Study

26.25ชั่วโมง


รายละเอียดของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
- ระยะเวลาของหลักสูตร :                         อย่างต่ำ 2 สัปดาห์
- ระยะเวลาของคาบเรียน : 45 นาที
- ขนาดของชั้นเรียน : โดยเฉลี่ย 12 คน, สูงสุด 15 คน
- ระดับเริ่มต้น : Elementary – Advanced
- ระดับเริ่มต้น English for Business : Intermediate - Advanced
- อายุขั้นต่ำ : 16 ปี
- วันเริ่มต้นหลักสูตร : ทุกสัปดาห์                         

วิชาหลักGeneral English– ทีมอาจารย์ของ Kaplan จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน อาทิ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ และความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง

วิชาเลือก Specific Skills/English for Business – วิชาเลือกจะถูกจัดอยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนเลือก และระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ว่าจะสามารถเลือกลงวิชาเลือกใดได้บ้าง โดยทั่วไปวิชาเลือก Specific Skills จะครอบคลุมถึงคำศัพท์ สถานการณ์ในปัจจุบัน วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับวิชาเลือก English for Business จะครอบคลุมถึง การติดต่อสื่อสารที่ทำงาน การมีส่วนร่วมในการประชุม ทักษะการเขียนภายใต้สถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

วิชาเรียนเสริมด้วยตนเอง Structured Study – วิชาเรียนเสริมด้วยตนเองถือเป็นวิชาสำคัญ ที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ โดยโรงเรียนจะมีตารางกำหนด และรายละเอียดทั้งหมดจะแจ้งให้นักเรียนทราบในวันแรกของการเรียน โดยทั่วไปนักเรียนจะได้ใช้บริการจากเครื่องอำนวยความสะดวกทางการเรียน แหล่งความรู้ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแบบฝึกหัดเพิ่มเติม หนังสือเรียนเสริม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ชมรมการเรียน การสนทนา และงานโครงการ วิชาเรียนเสริมด้วยตนเองจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละโรงเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับคำแนะนำ และการควบคุมดูแลจากอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้อาจารย์จะช่วยเหลือและดูแลนักเรียนในการวางแผนและการบันทุกพัฒนาการของตนเอง รวมถึงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ดียิ่งขึ้น

2. หลักสูตร Academic Year และAcademicSemester

             ด้วยหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เพิ่มพูนประวัติการศึกษา เพิ่มโอกาสทางอาชีพมากขึ้น กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ และพบปะเพื่อนใหม่จากทั่วโลก

            การเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Academic Year หรือ Academic Semester เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่นักเรียนจะได้สัมผัสการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 5, 6 หรือ 9 เดือน นักเรียนจะได้รับมุมมองการใช้ชีวิตที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง เพราะนักเรียนจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ หลังจากจบหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจะดียิ่งขึ้นมาก พร้อมกับได้รับความทรงจำดีๆที่จะอยู่ตลอดไป ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหลักสูตรระยะยาว นักเรียนจะได้รับส่วนลดพิเศษ จึงถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

         หากนักเรียนเลือกเรียนหลักสูตรAcademic Year หรือ Academic Semester นักเรียนสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมตามจุดประสงค์ของนักเรียน ไม่ว่าจะเพื่อการทำงาน หรือเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน และโรงเรียนที่เลือก นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกต่างๆ English for Business การเตรียมสอบหรือการฝึกงาน ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

หลักสูตร Academic Year และ Academic Semester ประกอบด้วย 2 แบบ ดังต่อไปนี้

หลักสูตร

วิชาหลัก 20 คาบ
(15ชั่วโมง)

วิชาเลือก 8 คาบ
(6 ชั่วโมง)

เรียนเสริมด้วยตนเอง 7 คาบ
(5.25 ชั่วโมง)

รวม

Intensive Academic Year/Semester

General English

Specific Skills

Structured Study

26.25ชั่วโมง

General Academic Year/Semester

General English

-

Structured Study

20.25ชั่วโมง


รายละเอียดของหลักสูตรภาษาอังกฤษ

- ระยะเวลาของหลักสูตร :                         5 – 8 เดือน
- ระยะเวลาของคาบเรียน : 45 นาที
- ขนาดของชั้นเรียน : โดยเฉลี่ย 12 คน, สูงสุด 15 คน
- ระดับเริ่มต้น : Elementary – Advanced
- ระดับเริ่มต้น English for Business : Intermediate - Advanced
- อายุขั้นต่ำ : 16 ปี
- วันเริ่มต้นหลักสูตร : ตามตารางที่กำหนด      


วิชาหลัก General English – เน้นทักษะเบื้องต้นที่สำคัญในการติดต่อสื่อสาร นักเรียนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจและชัดเจน

วิชาเลือก Specific Skills – วิชาเลือกจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละโรงเรียน โดยทั่วไปจะครอบคลุมถึง สถานการณ์ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เตรียมสอบ TOEFL เตรียมสอบ IELTS การเขียนและคำศัพท์ การพูดและการอ่านออกเสียง วัฒนธรรมท้องถื่น วรรณคดี หรือภาพยนตร์ศึกษา

วิชาเรียนเสริมด้วยตนเอง Structured Study–การเรียนเสริมด้วยตนเอง เป็นขั้นตอนที่สำคัญ จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาในสิ่งที่เรียนรู้จากในห้องเรียนจากการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ ชมรมการเรียน การสนทนาและงานโครงการ อาจารย์จะให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียนเสริมด้วยตนเอง และการจดบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการภาษาอังกฤษของนักเรียน

** หลักสูตร Academic Year และ Academic Semester มีวันเปิดเรียน วันหยุดเรียน ตามตารางที่สถาบัน Kaplan กำหนด นักเรียนสามารถติดต่อทีมงาน WorldEDเพื่อให้ช่วยแนะนำ และช่วยวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษได้ค่ะ โทร. 02-160-3430 ถึง 35 **

3. หลักสูตร TOEFL iBT and Academic English

              TOEFL (Test of English as a Foreign Language) คือการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาเหนือ หลักสูตร TOEFL iBT and Academic English ของสถาบันKaplan ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสอบได้คะแนนสูง โดยใช้ตำราเรียนชั้นเยี่ยม และโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดย Kaplan ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเตรียมสอบมายาวนาน หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBTถือเป็นจุดเด่นของสถาบัน Kaplan ที่แข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ
 

เตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จ

ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ นักเรียนต้องทำคะแนนสอบ TOEFL ให้ดีเพื่อการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยการสอบ TOEFLiBTหรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นรูปแบบการสอบที่เหล่าสถาบันการศึกษาต้องการเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้จะเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ TOEFL iBTทั้ง4 sectionsและเน้นทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่มีความสำคัญต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาของหลักสูตรจะรวมถึง การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสำหรับการสอบ TOEFL และการฝึกตอบคำถามในข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของหลักสูตร คือข้อสอบTOEFL iBTเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบที่มีอยู่ถึง 8 ชุดจะช่วยทำให้คุณเกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบ และบรรยากาศในการสอบ

ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่มีคุณค่า

นอกเหนือไปจากการเตรียมความพร้อมและการฝึกฝนการทำข้อสอบ TOEFL โดยเฉพาะแล้ว เนื้อหาของหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่มีความสำคัญในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาที่ใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้พัฒนาเทคนิคการอ่านและการเขียนและพัฒนาไวยากรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทักษะและกลยุทธ์ดังกล่าวที่จะได้เรียน ยังเป็นประโยชน์ต่อการสอบ TOEFL iBTด้วยเช่นกัน

สื่อประกอบการเรียนที่ออกแบบโดยเฉพาะ

สื่อประกอบการเรียนของสถาบันKaplan ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบสำหรับนักเรียนของ Kaplan เท่านั้น สื่อประกอบการเรียนจะเน้นกลยุทธ์การสอบ TOEFL iBTและทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  โดยการใช้ CD ร่วมกับตำราเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน section การฟังของข้อสอบ สื่อประกอบการเรียนและโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน Kaplan ได้รับการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องตามข้อคิดเห็นที่ได้รับจากอาจารย์และนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ถึงประสบการณ์การเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตร TOEFL iBT and Academic English มีการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

หลักสูตร

วิชาหลัก 20 คาบ
(15ชั่วโมง)

เรียนเสริมด้วยตนเอง 15 คาบ
(11.25 ชั่วโมง)

รวม

TOEFL iBT& Academic English

TOEFL iBT& Academic English

Structured Study

26.25ชั่วโมง

 
รายละเอียดของหลักสูตร TOEFL iBT and Academic English

- ระยะเวลาของหลักสูตร :                         4-16 สัปดาห์
- ระยะเวลาของคาบเรียน : 45 นาที
- ขนาดของชั้นเรียน : โดยเฉลี่ย 12 คน, สูงสุด 15 คน
- ระดับเริ่มต้น : TOEFL iBT 53
- อายุขั้นต่ำ : 16 ปี
- วันเริ่มต้นหลักสูตร : ทุกสัปดาห์                         

วิชาหลัก TOEFL iBT& Academic English – อาจารย์ระดับคุณภาพจะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนสอบ TOEFL iBTที่สูงขึ้น โดยการสอนกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ ทบทวนข้อสอบฝึกหัด และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จำเป็นต้องมีในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

วิชาเรียนเสริมด้วยตนเอง Structured Studyนักเรียนจะได้ฝึกฝนทำข้อสอบ TOEFL iBTเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบถึง 8 ชุด ในห้องคอมพิวเตอร์ และจะได้รับผลสอบในทุก section รวมถึง section การพูดซึ่งเป็น section ใหม่ นอกจากนี้ยังมีแผนการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน หนังสือ สื่อการฟัง เพื่อประกอบการเรียนเพิ่มเติม
 

4. หลักสูตรเตรียมสอบ  IELTS และ Cambridge

            คุณวุฒิภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถช่วยให้นักเรียนก้าวเข้าสู่การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศและเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ หลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีทักษะ และเทคนิคต่างๆ ในการสอบ

ข้อสอบIELTS

International English Language Testing System (IELTS) เป็นคุณวุฒิภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและใช้เป็นข้อกำหนดในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีการใช้ผลสอบ IELTS เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาโดยรัฐบาลในหลายประเทศ สำหรับการพิจารณาออกวีซ่าทำงานให้

ข้อสอบ Cambridge

การสอบ University of Cambridge ESOL เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) หรือ Certificate of Proficiency in English (CPE) ได้ โรงเรียนภาษาKaplan International Colleges ในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บางแห่งยังเป็นศูนย์สอบ Cambridge ESOL แบบคอมพิวเตอร์ (CBT)เองอีกด้วยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก University of Cambridgeเช่นเดิม พร้อมกับตารางสอบที่มีให้เลือกมากกว่า และระยะเวลารอผลสอบที่สั้นกว่า

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 

หลักสูตร

วิชาหลัก 20 คาบ
(15ชั่วโมง)

เรียนเสริมด้วยตนเอง 15 คาบ
(11.25 ชั่วโมง)

รวม

TOEFL iBT& Academic English

TOEFL iBT& Academic English

Structured Study

26.25ชั่วโมง

 

รายละเอียดของหลักสูตร เตรียมสอบ IELTS

- ระยะเวลาของหลักสูตร :                         2-10 สัปดาห์
- ระยะเวลาของคาบเรียน : 45 นาที
- ระดับเริ่มต้น: Intermediate - Advanced
- อายุขั้นต่ำ: 16 ปี

วิชาหลัก เตรียมสอบ IELTS หรือ Cambridge - เนื้อหาครอบคลุมในรายละเอียดทุกๆ section ของการสอบที่นักเรียนเลือก และจะสอนทักษะการพูดและกลยุทธ์การสอบที่จำเป็น

วิชาหลัก General English – การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด รวมถึงฝึกฝนไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่จำเป็น

วิชาเรียนเสริมด้วยตนเอง Structured Study – นักเรียนจะได้พัฒนาเทคนิคการทำข้อสอบให้ดียิ่งขึ้น และทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีแผนการเรียนโดยเฉพาะของนักเรียนทุกคนนักเรียนสามารถใช้บริการห้องสมุดที่มีความพร้อมของสื่อประกอบการเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงแบบฝึกหัดออนไลน์ ตำราเรียนและการสอบเสมือนจริงผ่านระบบคอมพิวเตอร์

5. หลักสูตรEnglish for Academic Purposes

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP) ของสถาบัน Kaplan ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการที่บังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมทักษะทางด้านวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหลักสูตรทางด้านธุรกิจของสถาบัน Kaplan

การเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนี้ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆอย่างลึกซึ้งด้วยการเรียนในสภาพแวดล้อมที่บังคับให้พูดภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรนี้นักเรียนจะมีความมั่นใจ และทักษะในการสื่อสารที่คล่องแคล่ว เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายความสำเร็จของนักเรียน

ทักษะเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์

นักเรียนหลักสูตร EAP ของสถาบัน Kaplan จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อ ดังต่อไปนี้

- เทคนิคการเขียนเรียงความ (Essay) และรายงาน (Report) รวมถึงการวางแผน การร่าง และการแก้ไข
- การทำวิจัย และการอ้างอิงบทความทางวิชาการ
- กลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทักษะการจัดการเวลาให้เหมาะสม
- การจดบันทึกย่อให้มีประสิทธิภาพ
-  เทคนิคการสอบและการเรียน
- คำศัพท์และไวยากรณ์เชิงวิชาการ
- ทักษะการฟัง และแหล่งความรู้ทางด้านภาษา
- ทักษะการพูดเชิงวิชาการ เพื่อการอภิปรายและนำเสนองานหน้าชั้นเรียน

ทางลัดสู่การศึกษาต่อ

หลังจากเรียนจบหลักสูตร EAP ให้ถึงมาตรฐานที่กำหนด นักเรียนสามารถ

- เข้าศึกษาต่อโดยตรงได้ โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ IELTS กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ในเครือ ทั้งในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
- เข้าศึกษาต่อหลักสูตรด้านธุรกิจในสายอาชีพที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะที่ Kaplan International Colleges Sydney City
- ก้าวเข้าสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในเครือของ Kaplan (สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เรียนหลักสูตร EAP ในนิวซีแลนด์เท่านั้น)

หลักสูตร English for Academic Purposes มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

หลักสูตร

วิชาหลัก 28 คาบ
(21ชั่วโมง)

เรียนเสริมด้วยตนเอง 7 คาบ
(5.25 ชั่วโมง)

รวม

English for Academic Purposes

English for Academic Purposes

Structured Study

26.25ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร English for Academic Purposes

- ระยะเวลาของหลักสูตร :                         10 สัปดาห์ต่อระดับ
- ระยะเวลาของคาบเรียน : 45 นาที
- ขนาดของชั้นเรียน : โดยเฉลี่ย 12 คน, สูงสุด 15 คน
- ระดับเริ่มต้น : ระดับ 1 Intermediate หรือ IELTS 5.0
  ระดับ 2 Higher Intermediate หรือ IELTS 5.5
- อายุขั้นต่ำ : 16 ปี                  

วิชาหลัก English for Academic Purposes – อาจารย์ที่มีประสบการณ์อย่างดี จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการอ่าน การเขียน และการฟังที่จำเป็นต่อความสำเร็จทางด้านวิชาการ นักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ทางด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และทักษะการพูดเชิงวิชาการ นำไปสู่ความพร้อมทางด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาเรียนเสริมด้วยตนเอง Structured Study – ในวิชาเรียนเสริมด้วยตนเอง นักเรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาสิ่งที่เรียนรู้มาจากในห้องเรียน ด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิบัติต่างๆ แบบฝึกหัดออนไลน์ ชมรมการเรียน โครงงาน

6.  หลักสูตรเตรียมสอบ GMAT และ GRE

              หากนักเรียนมีความมุ่งมั่นสู่คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเป็นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา นักเรียนจำเป็นต้องสอบ GMAT หรือ GRE โดยทางสถาบัน Kaplan มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ สำหรับการสอบ GMAT และการสอบ GRE ที่ท้าทาย โดยมีเอกสารประกอบการเรียนโดยเฉพาะ ในหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน Kaplan

** นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมสอบ GMAT หรือ GRE ระยะเวลา 12 สัปดาห์ของเราได้ ผ่านพี่ๆ ทีมงาน WorldEDโทร. 02-160-3430 ถึง 35 ค่ะ **

หลักสูตรเตรียมสอบ GMAT และเตรียมสอบ GRE ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้

หลักสูตร

วิชาหลัก 8 คาบ
(12 คาบในสัปดาห์แรก)

เรียนเสริมด้วยตนเอง
(Structured Study)

รวม

เตรียมสอบ GMAT
หรือเตรียมสอบ GRE

ช่วง 6 สัปดาห์แรก

อย่างต่ำ 21 ชั่วโมง

เตรียมสอบ GMAT หรือ GRE

อย่างต่ำ 20 บทเรียน (15 ชั่วโมง)

ช่วง 6 สัปดาห์ต่อมา

อย่างต่ำ 23.5 ชั่วโมง

-

อย่างต่ำ 30 บทเรียน (22.5 ชั่วโมง)
และเข้าชั้นเรียน 1 ชั่วโมง

 

รายละเอียดของหลักสูตรเตรียมสอบ GMAT และเตรียมสอบ GRE

- ระยะเวลาของหลักสูตร :           12 สัปดาห์
- ระยะเวลาของคาบเรียน : 45 นาที
- ระดับเริ่มต้น: เรียนจบวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และมีผล TOEFL iBT 79

วิชาหลัก เตรียมสอบ GMAT หรือ GRE – ให้ความสำคัญในรายละเอียดกับทุกแง่มุมของการสอบ GMAT หรือการสอบ GRE โดยใช้สื่อประกอบการเรียนโดยเฉพาะของสถาบัน Kaplan ช่วยให้นักเรียนพัฒนาคะแนนสอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วิชาเรียนเสริมด้วยตนเอง Structured Study – นักเรียนสามารถใช้บริการของห้องสมุด สื่อประกอบการเรียนที่เพียบพร้อม การฝึกหัดทำข้อสอบเป็นประจำในห้องคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะสามารถเสริมสร้างทักษะ และความมั่นใจได้ เนื่องจากนักเรียนจะได้คะแนนสอบที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำได้ตลอดช่วงเวลาการเรียนเสริมด้วยตนเอง
 

7. สอบ USMLE ในสหรัฐอเมริกา – Kaplan Medical

                 สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเป็นแพทย์ในอเมริกา จะต้องสอบ United States Medical License Examination (USMLE) สถาบัน Kaplan Medical ซึ่งเป็นผู้นำด้านหลักสูตรเตรียมสอบ USMLE ได้ช่วยเหลือนักศึกษาและแพทย์กว่าหลายหมื่นคนแล้วให้สอบใบอนุญาตด้านการแพทย์ผ่าน และได้คะแนนสูง เพื่อให้ประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จ

                 สถาบัน Kaplan Medical ดำเนินการสอนโดยอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และมีทางเลือกของรูปแบบการเรียนที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ USMLE สำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับภาษาอังกฤษก่อน ก็ยังสามารถเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Kaplan International Colleges ก่อนได้
 

ทำไมจึงควรเรียนที่สถาบันKaplan Medical?

  • สถาบัน Kaplan เป็นผู้นำระดับโลกในเรื่องของหลักสูตรเตรียมสอบ พร้อมมีรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ และสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย
  • มีข้อสอบวัดระดับความสามารถ แผนการเรียนและข้อสอบเสมือนจริงในแบบออนไลน์สำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ USMLE
  • หลักสูตรเตรียมสอบ USMLE ของสถาบันKaplan มีทางเลือกของการเรียนที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับได้ตามความต้องการและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

รูปแบบชีวิตนักเรียนที่สถาบันKaplan Medical

  • Deluxe Prep: ด้วยหลักสูตรแบบ Deluxe นักเรียนจะมีเวลาเรียนที่รวมถึงการเข้าชั้นเรียน และการพูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษาอื่นๆ รวมถึงความยืดหยุ่นในการทบทวนเอกสารการเรียนเมื่อมีเวลาหลังจากการเรียน
  • Center Prep: เป็นทางเลือกที่มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่น ซึ่งรวมถึงการเข้าชั้นเรียนแบบวีดีโอ การวัดระดับและการสอนแบบจำลอง ที่ศูนย์การเรียนที่มีอยู่ทั่วไปในอเมริกาเหนือ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • USMLE Step 1
  • USMLE Step 2 CK
  • USMLE Step 2 CS (ในอเมริกาเท่านั้น)
  • USMLE Step 3 (ในอเมริกาเท่านั้น)


นักเรียนสามารถเลือกสาขา เมือง และประเทศที่สนใจได้ ไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาในสหราชอาณาจักร หรือเรียนภาษาในอังกฤษ เรียนภาษาในอเมริกา เรียนภาษาในแคนาดา เรียนภาษาในออสเตรเลีย และเรียนภาษาในนิวซีแลนด์ ดังต่อไปนี้ค่ะ
 

   1. สาขาของสถาบันภาษา Kaplan International Colleges ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom)df   

              นักเรียนของ WorldEDสามารถเลือกศูนย์ของสถาบัน Kaplan International Colleges เพื่อเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ เรียนภาษาในอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาในลอนดอน เรียนภาษาในบาธ เรียนภาษาในแคมบริดจ์ เรียนภาษาในอ็อกซ์ฟอร์ด เรียนภาษาใน Bournemouth เรียนภาษาในแมนเชสเตอร์ และเรียนภาษาในเมืองสำคัญอื่นๆ ได้ดังต่อไปนี้

London Covent Garden    

สัมผัสกับความตื่นตาตื่นใจของเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก โรงเรียนภาษา Kaplan ที่ Covent Garden ตั้งอยู่ใกล้กับย่านโรงละคร  West End, Soho,Big Ben,พระราชวัง Buckingham และร้านค้า Fashion บนถนน Oxford Street ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง


 

London Leicester Square

Leicester Square เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงภาพยนตร์แบบ multi-screen ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง London ซึ่งจัดฉายรอบปฐมทัศน์ในสหราชอาณาจักรอยู่เป็นประจำ คุณจึงมีโอกาสได้คอยเฝ้ามองพรมแดงและรถลีมูซีนเมื่อดารามาถึง เพื่อโปรโมตภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในผลงานเรื่องล่าสุดของพวกเขา


 

Bath

เมือง Bath เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของผลงานทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ ร้านค้าเสื้อผ้าที่หรูหรา และความเกี่ยวข้องของ Jane Austen คุณสามารถไปเยี่ยมม Roman Baths อันเก่าแก่และบ่อน้ำร้อนในเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานได้ เพราะล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนสามารถเดินถึงได้        

 

Salisbury

สัมผัสรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวอังกฤษอย่างแท้จริง จากการจิบชายามบ่าย เที่ยวผับที่มีความเก่าแก่ และร้านค้าบูติคต่างๆ มากมาย รวมถึงการเดินทางไกลผจญภัยที่ New Forest การไปเยี่ยมชม Stonehenge ที่เก่าแก่และน่าพิศวง

Cambridge

สร้างเสริมแรงบันดาลใจที่หนึ่งในเมืองมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่งมีนักศึกษาที่เรียนจบมา แล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อเสียงโด่งดัง อาทิ Sir Isaac Newton และงานเขียนที่โด่งดัง เช่นบทกวีของ Lord Byron เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวชมอาคารเก่าแก่ที่สง่างาม และสนุกสนานไปกับการพายเรือกรรเชียงแบบอังกฤษดั้งเดิมที่ River Cam


 

Oxford

เรียนในเมืองที่ พระมหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล และนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเคยมาเรียน เพลิดเพลินกับการไปปิคนิคในสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัย และใช้เวลายามเย็นที่ผับในรูปแบบดั้งเดิมของอังกฤษ และสัมผัสรูปแบบชีวิตในเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ


 

Bournemouth

พักผ่อนที่ริมหาดทรายอันสวยงาม พร้อมบ้านพักโดยเฉพาะ และไปเที่ยวที่ Sandbanks  ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่พักอาศัยที่แพงที่สุดในโลก! เล่นกระดานโต้คลื่นในทะเล ช๊อปปิ้งในย่านใจกลางตัวเมือง และเพลิดเพลินกับชีวิตยามค่ำคืนที่รีสอร์ทริมทะเลชั้นดีเยี่ยมของอังกฤษ

 

Torquay

เพลิดเพลินไปกับภัตรตาคารริมชายหาด การเล่นเรือใบ เล่นกระดานโต้คลื่น และสกีน้ำ หรือพักผ่อนที่ริมหาดทรายสีทอง ที่เต็มไปด้วยต้นปาล์มเรียงราย ไปเยี่ยมชมบ้านที่เคยเป็นบ้านของ Agatha Christie ชมการแข่งขันเรือและเรือใบ หรือเดินทางไกลที่ Dartmoor  National Park

Manchester

ไปชมคอนเสิร์ต ณ สถานที่จัดแสดงดนตรีสดที่มีชื่อเสียง สนุกสนานกับคลับเต้นรำที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก และสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาในเมืองทางตอนเหนือที่ตื่นตาตื่นใจเมืองนี้ และด้วยทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีค 2 ทีม เมือง Manchester จึงเป็นเมืองที่ดึงดูดใจจากแฟนกีฬาและผู้ที่หลงใหลในเรื่องวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

Edinburgh

ฟังเสียงปี่สก๊อตของสก๊อตแลนด์ เข้ามีส่วนร่วมกับความตื่นตาตื่นใจของงานเทศกาลศิลปะนานาชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก หรือท่องเที่ยวสำรวจเทือกเขา Scottish Highland อันน่าทึ่งและพื้นที่ชนบทในบริเวณรอบๆ
 

2. สาขาของสถาบันภาษา Kaplan International Colleges ในออสเตรเลีย (Australia)

นักเรียนของ WorldEDสามารถเลือกศูนย์ของสถาบัน Kaplan International Colleges เพื่อเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย เรียนภาษาในออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาในซิดนีย์ เรียนภาษาในเมลเบิร์น เรียนภาษาในเพิร์ธ เรียนภาษาในบริสเบน เรียนภาษาในแคนส์ เรียนภาษาในอาดีเลด เป็นต้น ได้ดังต่อไปนี้

Sydney Manly

เพลินเพลินไปกับบรรยากาศวันหยุดด้วยทิวทัศน์ของทะเลและท่าเรือที่สามารถมองเห็นได้จากโรงเรียน ไปว่ายน้ำ เล่นกระดานโต้คลื่น หรือดำน้ำชายหาด Ocean หรือ Shelly ในช่วงพักกลางวัน ไปเยี่ยมชม Manly Art  Gallery หรือไปเที่ยวที่ Featherdale Wildlife Park และ Oceanworld

Sydney City

แสงระยิบระยับที่สะท้อนจากพื้นน้ำของ Sydney Harbourที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก จะคงอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป เรียนอยู่ในเมือง Sydney ที่มีความหลากหลายและสวยวสดงดงามผสมผสานกับการพักผ่อนที่หาดทรายสีทองและรูปแบบการใช้ชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจ

Melbourne

            Melbourne ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม และแฟชั่น นักเรียนสามารถมองหาร้านอาหารและบาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของเมือง ท่ามกลางตรอกซอยมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเจ้าภาพงานแข่งกีฬาใหญ่อีกด้วย
 

Adelaide

          สนุกสนานกับความเป็นเมืองที่ไม่วุ่นวายของ Adelaide ถือเป็นเมืองหลวงแห่งงานเทศกาลทางวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา ที่ตั้งอยู่ริมทะเลและแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะเขียวชอุ่ม อยู่ใกล้กับหาดทรายสีขาวนุ่ม
Perth

พื้นที่สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง อันยอดเยี่ยม ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ของเมือง Perth และชายหาดที่สวยงามริมมหาสมุทรอินเดีย พบกับความรู้สึกผ่อนคลายและหมดกังวลได้ในเมืองที่อบอุ่นและมีความเป็นมิตรเมืองนี้ พร้อมภัตตาคารชั้นเลิศ บาร์ คาเฟ่ ร้านค้าและสภาพอากาศแบบอบอุ่นด้วยแสงอาทิตย์

Brisbane

มาเรียนที่เมืองแห่งความเป็นมิตร Brisbane เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกในเรื่องชายหาด Sunshine และ Gold Coast รวมถึงสวนสนุกที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย เล่นเรือใบหรือพายเรือคายัค ดูหนังที่โรงภาพยนตร์แบบเปิดกลางแจ้ง และไปเที่ยวตลาด งานเทศกาลที่มีชีวิตชีวา

Cairns

หลบหนีไปอยู่ North Queensland ซึ่งสภาพอากาศเขตร้อน สัมผัสกับ Great Barrier reef และ DaintreeRainresortซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกทั้ง2 แห่ง และเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำ การเดินป่าดิบชื้น และการผจญภัย

3. สาขาของสถาบันภาษา Kaplan International Colleges ในนิวซีแลนด์ (New Zealand)

              นักเรียนของ WorldEDสามารถเลือกศูนย์ของสถาบัน Kaplan International Colleges เพื่อเรียนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ เรียนภาษาในนิวซีแลนด์ เรียนภาษาอังกฤษในอ็อคแลนด์ เรียนภาษาในอ็อคแลนด์ ได้ดังต่อไปนี้

Auckland

ค้นพบความสวยงามทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ภูเขา,ภูเขาไฟ ไปจนถึงชายทะเลและเขตป่าสงวน เมือง Auckland เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีชีวิตชีวามากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ  ในอัตราค่าครองชีพที่ย่อมเยา 

4.  สาขาของสถาบันภาษา Kaplan International Colleges ในแคนาดา (Canada)

              นักเรียนของ WorldEDสามารถเลือกศูนย์ของสถาบัน Kaplan International Colleges เพื่อเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา เรียนภาษาแคนาดา ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาในแวนคูเวอร์ เรียนภาษาในโตรอนโต เป็นต้น ได้ดังต่อไปนี้

Vancouver

Vancouver เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นเมืองที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามของ North ShoreMountains และมหาสมุทรแปซิฟิค ที่นี่คุณสามารถไปเล่นสกีได้ในตอนเช้า เล่นเรือใบในตอนบ่าย และสนุกสนานไปกับชีวิตยามค่ำคืนที่สนุกสนานได้เช่นกัน!
 

Toronto

ไปดู Blue Jays เล่นเบสบอล เดินเล่นไปตาม HarbourfrontPark หรือชื่นชมงานทางด้านสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง และทิวทัศน์ที่น่าประทับใจจาก CN towerToronto ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรม ความบันเทิงและการเงินของประเทศแคนาดา จึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษา 

5.  สาขาของสถาบันภาษา Kaplan International Colleges ในสหรัฐอเมริกา (United States)

นักเรียนของ WorldEDสามารถเลือกศูนย์ของสถาบัน Kaplan International Colleges เพื่อเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกา เรียนภาษาในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาในบอสตัน เรียนภาษาในนิวยอร์ก เรียนภาษาในฟิลาเดลเฟีย เรียนภาษาในวอชิงตันดีซี เรียนภาษาในดีซี เรียนภาษาในวอชิงตัน เรียนภาษาในไมอามี เรียนภาษาในชิคาโก เรียนภาษาในซีแอตเทิล เรียนภาษาในพอร์ตแลนด์ เรียนภาษาในซานฟรานซิสโก เรียนภาษาในซานฟราน เรียนภาษาในเบิร์กลี่ เรียนภาษาในซานดิเอโก เรียนภาษาในแอลเอ เรียนภาษาในลอสแองเจลิส เป็นต้น
 

Boston

Boston เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกา มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว่า 100 แห่ง เพลิดเพลินไปกับชายหาดที่สวยงามในรัฐ Rhode Island เล่นสกีในรัฐ Maine และสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่สวยงามในรัฐ New Hampshire และ Vermont

Harvard Square

นั่งอ่านหนังสือหรือพักผ่อนที่คาเฟ่กับเพื่อนๆ เดินเล่นที่ร้านขายหนังสือหรือร้านขายเสื้อผ้าที่มีเสน่ห์ และสนุกสนานไปกับบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยนักศึกษาที่มีความคึกคัก ในเมืองการศึกษาที่มีชื่อเสียงเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งของ Harvard University ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลก

Northeastern University

ตั้งอยู่ที่ Back Bay ซึ่งเป็นย่านที่มีความทันสมัยในเมือง Boston เพลิดเพลินไปกับวิทยาเขตที่สวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ร้านขายหนังสือ ศูนย์ออกกำลังกาย 3 แห่ง และสถานที่เพื่อความบันเทิงต่างๆ นอกจากนี้ชายหาดและภูเขายังอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก 

New York Midtown

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Manhattan คุณจะอยู่ห่างเพียงนิดเดียวจาก Central Park ที่สงบราบรื่น พิพิธภัณฑ์และศุนย์แสดงงานศิลปะที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและแสงไฟอันเจิดจ้าของ Time Square ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงละครอันเก่าแก่และคลับต่างๆ


 

New York Empire State

เรียนภายในอาคาร Empire State ที่โด่งดังไปทั่วโลก เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์มุมกว้างของ New York City ทั้งเมืองจากหน้าต่างห้องเรียนคุณที่ตั้งอยู่ใจหกางเมือง Manhattan คุณจะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ดีที่สุดของ New York

New York SoHo

สัมผัสประสบการณ์ของ New York อย่างแท้จริง ที่ย่านSoHoที่ทันสมัยมาที่นี่เพื่อเจอกับนักศึกษา ศิลปิน และนักวิชาการที่ต่างเดินทางมาที่นี่เพราะคลับและคาเฟ่ที่มีดนตรี ร้านค้าแนววินเทจ และห้องแสดงงานศิลปะต่างๆ

Philadelphia

ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ของเมืองหลวงแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นเมืองที่มีการลงชื่อในนำประกาศอิสรภาพ ไปชมการแข่งขับเบสบอลที่มีชื่อเสียง หรือเดินเล่นไปตามถนนที่ Society Hill ซึ่งเป็นถนนที่โรยด้วยหินกรวดตามธรรมชาติที่มีเสน่ห์

Washington D.C.

เรียนในเมืองที่เป็น ที่พักอาศัยของประธานาธิบดีสหรัฐฯทุกคน!Washington เป็นศูนย์กลางความเป็นไปทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศ ไปเยี่ยมชม The White House ช็อปปิ้งที Georgetown และชื่นชมกับงานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน


 

Miami

เพลิดเพลินกับอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี ที่ “รัฐแห่งแสงแดดอันอบอุ่น” เมือง Miami เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมแบบ Art Deco และบาร์กับคาแฟ่ที่มีเสน่ห์ คุณสามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างสนุกสนาน หรือพักผ่อนได้ที่ริมหาดที่มีทรายสีขาวสวยงาม

 

Chicago

สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงคลับเพลงแจ๊สและละครเวทีในเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบ LakeMichigan พบกับงานที่ด้านสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ของ Frank Lloyd Wright และไปเยี่ยมชม Millennium Park ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง


 

Illinois Institute of Technology

โรงเรียนตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ Illinois Institute of Technology ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นักศึกษาสามารถใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่มีในวิทยาเขตของมหาวิทยลัยได้ รวมถึงห้องสมุดที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนามกีฬา ยิมเนเซี่ยม พร้อมสนามบาสเก็ตบอลและสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ ยังสามารถนั่งรถไฟไปยังพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนได้ โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที

Seattle

คุณจะได้เล่นสกี เดินทางไกล หรือล่องแพวิบากที่เทือกเขา Cascade ซึ่งอยู่ใกล้ๆหรือ สนุกสนานไปกับความตื่นตาตื่นใจของเมืองที่ทันสมัยและเสน่ห์ของเมืองนี้ เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ Microsoft, Amazon และ Starbucks

 

Highline Community College

วิทยาเขตที่สวยงามของเราตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา Olympic และผืนน้ำที่มีความสวยสดงดงาม พร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆมากมาย รวมถึงการแสดงดนตรีที่แสดงสด ห้องสมุดขนาดใหญ่ พื้นที่เพื่อการเล่นเกมส์ และสโมสรนักศึกษาต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินทางไปยังร้านค้าและแกลลอรี่ต่างๆในเมือง Seattle ได้อย่าสะดวกสบาย

Portland

ชื่นชมกับหลายผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ รวมถึงตึกสูงระฟ้าที่ทันสมัยตึกแรกของโลก ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองด้วยการขี่จักรยาน การเดินทางไกลที่ Forest Park หรือไปเล่นสกีและสโนว์บอร์ดโดยใช้เวลาในการเดินทางแค่ 1 ชม.

San Francisco

ได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามที่สุดของสหรัฐอเมริกา คุณจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามได้ในทุกที่ ชื่นชมกับวิวแบบพาโนราม่าของ Golden Gate Bridge เดินเล่นที่ภูเขาต่างๆ และเป็นเยี่ยมชมโรงงามผลิตไวน์ที่อยู่ห่างออกไปไม่นานนัก
 

Berkeley

ตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขตของ UC Berkeley ที่ร่มรื่น และอยู่ห่างจากเมือง San Francisco เพียง 30 นาทีเมื่อใช้บริการ Subway คุณจะได้เพลิดเพลินกับการเรียนเล็คเชอร์และชมดนตรีที่แสดงสด ในเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านวิชาการ และมีความหลากหลายของเมืองนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถไปเดินทางไกลที่เนินเขาอันสวยงามที่อยู่โดยรอบเมืองได้

 

San Diego

ถ้าคุณเป็นคนที่รักแสงแดด หาดทรายขาวและความสนุกสนานกลางแจ้ง คุณจะต้องเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตในเมือง San Diego  ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายทะเลที่สวยงาม อยู่ห่างจากพรมแดนประเทศเม็กซิโกเพียง 45 นาที คุณสามารถไปเที่ยวที่ Seawoodและ Balboa Park หรือนั่งเรือล่องไปรอบๆอ่าวได้

 

Santa Barbara City College

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Santa Barbara City Collage ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักจากกลุ่มเทอกเขาที่สวยงาม และชายหาดทรายสีทองที่มีต้นปาล์มเรียงเป็นแถวยาว วิทยาเขตของเราทีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ พร้อมกิจกรรมสังสรรค์ที่น่าสนุกสนาน

Irvine Valley College

สัมผัสชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแบบอเมริกัน ภายในวิทยาเขตของ Irvine ValleyCollage ที่มีขนาด 100 เอเคอร์ ที่ที่คุณจะได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณยังสามารถไปเที่ยวที่เมือง Los Angeles,Disneyland, Universal Studios รวมถึงเทือกเขาและชายหาดที่สวยงามต่างๆได้

Whittier College

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่มีความเป็นกันเองของ Whittier Collage ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตที่ดีเยี่ยม นักศึกษาสามารถใช้บริการของร้านกาแฟและตลาดสด หรือเดินทางไปเที่ยวที่ Malibu Beach, Sunset Strip  และ Hollywood ได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก

Los Angeles Westwood

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ย่านใจกลาง Westwood Village ซึ่งอยู่ใกล้กับวิทยาเขต University of California Los Angeles โดยที่ Hollywood, Beverly Hills และ Disneyland ก็ตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก คุณจะได้พบกับนักศึกษาทั่วทุกมุมโลกที่นี่


 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศเวิลด์เอ็ด
เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 11
โทร 02 160 3434 หรือ 090 665 9331
    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.