เกี่ยวกับ WorldED

สถาบันภาษาและศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

Worldwide Education Network Co., Ltd. (WorldED) เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงานผู้บริหารที่อยากเห็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไทย พัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้วยการศึกษาต่อในประเทศ หรือต่างประเทศ (Study Abroad) ตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษา (High School) ประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) และระดับปริญญา (Degree) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา ตรงตามเป้าหมายของนักศึกษาและผู้ปกครอง

ทีมงาน WorldED ตระหนักดีว่าการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ล้วนเป็นเรื่องใหญ่ และทุกครอบครัวต่างให้ความสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นในบริการที่ครบวงจรในเรื่องการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่อยากพัฒนาความรู้ด้านภาษาเพื่อการเรียนต่อในระดับสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือคนวัยทำงานที่อยากเพิ่มทักษะทางด้านภาษา เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน

ทีมงาน WorldED ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาการเรียนต่อต่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คำแนะนำในเรื่องการทำวีซ่าอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ยุโรป และวีซ่าประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบริการจัดหาที่พัก รถรับส่งสนามบิน จองตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงจัดหาประกันการเดินทางและสุขภาพให้แก่นักเรียน

ศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำระดับโลก