สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (University)

WorldED เป็นตัวแทนใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของเรามีประสบการณ์ในการส่งนักศึกษาไทยเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยระดับ ชั้นนำเป็นจำนวนมาก เราให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา แนะนำมหาวิทยาลัย และแก้ไข Essay โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย