สมัครเข้าศึกษาต่อ

ทีมงานของ WorldED พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ด้วยความเอาใจใส่ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง:

  • ให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับ ทั้งหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่เรียนในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียนและผู้ปกครอง
  • ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไข Statement of Purpose (SOP/Essay) และ Resume
  • เป็นตัวแทนในการสมัครเรียน รวมทั้งดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และติดตามผลแทนนักเรียน นักศึกษา
  • จัดหาที่พักในต่างประเทศที่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจและอุ่นใจแก่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ไร้กังวลเมื่อถึงวันเดินทาง
  • จัดหาเจ้าหน้าที่มารับยังสนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงสถานที่เรียนและที่พัก
  • ดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า จนถึงการเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ
  • จัดหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
  • จัดปฐมนิเทศน์ (Pre-departure Orientation) ก่อนออกเดินทางเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้ชีวิตในการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • เป็นที่ปรึกษาและดูแลเอาใจใส่นักเรียน ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ในขณะที่อยู่ต่างประเทศ