ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศจีน

img-map-china-visa
img-great-wall-china-visa

สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าจีนประเภทอื่นๆ ทางแผนกวีซ่าของ WorldED มีบริการช่วยรับทำวีซ่าและขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบเอกสารขอวีซ่าซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์(ในบางกรณี) และดำเนินการด้วยความรอบครอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่าจีน ของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าประเทศจีนอีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของเรา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เวิลด์เอ็ด เซ็นทรัลพล่าซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 11 โทร. 02 160 3434

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน (ประเภท X)

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) : ที่มีอายุเหลืออย่างน้อยครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า
 2. รูปถ่าย 1 ใบ : รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ(ฉากหลังสีขาว/ฟ้า) รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน FORM Request VISA
 3. FORM V.2013 : กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว การศึกษาและการทำงาน โหลดได้ที่เว็บสถานทูตจีนที่ http://www.chinaembassy.or.th/th/lsfw/bgxz/P020131004565461972575.pdf
 4. จดหมายขอวีซ่าจากทางสถาบันการศึกษา (JW201, JW 202 ) : ตัวจริง และ สำเนา
 5. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย (Admission Notice) :เป็นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้
 6. Foreigner Physical Examination Form ตัวจริงและสำเนาโดยโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับหารรับรองจากสถานทูตจีนหรือทางกงสุลจีนเท่านั้นเช่น
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ตั้งอยู่เลขที่ 1873 ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สำหรับ Sponsor

 1. Book Bank : ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์ ซึ่งเงินฝากในบัญชีอย่างต่ำ 50,000 บาท
 2. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุน (Cover Letter) : เพื่อแสดงความยินยอมและความประสงค์ที่ผู้เป็นสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศจีน พร้อมลายเซ็น (ทางWorldEDจะช่วยเขียนให้)

วิธีการยื่นขอวีซ่า

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์
 • เวลายื่นเอกสาร : 09.00 น.-11.30 น.
 • เวลารับเอกสาร : 15.00 น.-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านักเรียนของประเทศจีน

ค่าบริการในการขอ VISA ประเทศจีน
ระยะเวลาในการขอ VISA สามารถเข้าประเทศจีนได้ สามารถเข้าประเทศจีนได้
1 ครั้ง 2 ครั้ง ภายในครึ่งปี ภายใน1 ปี
ด่วนสุด 1 วัน ฿2,200 ฿3,200 ฿4,200 ฿5,700
ด่วน 2- 3 วัน ฿1,800 ฿2,800 ฿3,800 ฿5,300
ธรรมดา 4 วันทำการ ฿1,000 ฿2,000 ฿3,000 ฿4,500

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000 – 5,700 บาท

แผนที่สถานทูตจีน

20130521_81378977