เตรียมสอบ TOEFL ITP

TOEFL ITP เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) สถาบันผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบอย่าง TOEFL โดย TOEFL ITP จะเป็นเครื่องมือวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ

หลักสูตรของ WorldED เป็นหลักสูตรเร่งรัดสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL ITP เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนน้อย โดยการสอนจะอัดแน่นด้วยเนื้อหาในระยะเวลาอันสั้น และมีการทบทวนให้ก่อนสอบ

พิเศษ!!! เรียนตัวต่อตัว ราคาเพียง 5,800 บาท (ภายใน 2 สัปดาห์)*

* สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนทุกวันในเวลาทำการของสถาบัน