เตรียมสอบ GMAT/GRE/SAT

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบ GMAT, GRE และ SAT โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในส่วนของ Verbal ที่นักศึกษาส่วนใหญ่กว่า 95% ได้คะแนนต่ำจากการทำข้อสอบชุดนี้ รวมถึงการเตรียมสอบชิงทุนทุกประเภท

เนื้อหาของหลักสูตร

Vocabulary Through Central Ideas

สอนคำศัพท์ที่ใช้ในระดับมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา ทำให้การจำศัพท์เป็นเรื่องง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนม.3 ถึง ม.6 ผู้ที่จบปริญญาเอกก็สามารถเรียนได้เช่นกัน

Scholarship Vocabulary

สอนคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบชิงทุนทั่วไป รวมถึงเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด 145 ชั่วโมง*
ราคา 12,000 บาท

* สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนทุกวันในเวลาทำการของสถาบัน