EC Canada

EC โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอีซี มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ และตั้งอยู่ในทำเลที่ดีย่านใจกลางเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1991 ในมอลต้าจากโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ต่อมาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนพัฒนากลายมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันไว้ดูแลต้อนรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ช่วยพัฒนาเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์แบบ ทุกโรงเรียนของ EC จะถูกออกแบบมาให้มีความสวยงาม ครบครันไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุด เล้านจ์นั่งพักผ่อน พื้นที่อ่านหนังสือส่วนตัว ประชาสัมพันธ์ที่คอยตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ปัจจุบัน EC Language Centers ในประเทศแคนาดามี 3 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสำคัญๆของประเทศ ได้แก่ มอนเทรียล โตรอนโต้ และแวนคูเว่อร์

EC ได้รับรองวิทยฐานะและรางวัล ดังนี้

 • Language Canada
 • ST Star Chain School Award 2007-08, 2010-16
 • Star Innovation Award

เมืองที่มีภาษาราชการ 2 ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส มีกลิ่นไอความเป็นเมืองในยุโรป เป็นที่ให้กำเนิดการแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก Cirque du Soleil เป็นเมืองที่มีคามหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆแห่งหนึ่งในโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้:

 • General English/French (20/24/30)
 • Bilingual (24/30)
 • English/French for Work (20+10)
 • English in the City (20+10)
 • English/French Academic Semester/Year (20/24/30)
 • Higher Score IELTS (20)
 • DELF/DALF Exam Preparation (20+10)
 • English/French One-to-One
 • English/French Plus: Gastronomy
 • English/French Plus: Farmstay
 • English/French Plus: Charitable Volunteering

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาในการเรียนและค่าใช้จ่าย

เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น CN Tower’s Edgewalk, Niagara Falls, Canada’s Wonderland ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา

หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้:

 • General English (20/24/30)
 • English for Work (20+10)
 • English in the City (20+10)
 • Academic English (20+10)
 • Academic Semester/Year (20/24/30)
 • Cambridge Exam Preparation (20/30)
 • Higher Score IELTS/TOEFL/TOEIC (20)
 • One-to-One
 • English for Global Career Development
 • English Plus: Farmstay/Charitable Volunteering

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาในการเรียนและค่าใช้จ่าย

จัดว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยในทวีปอเมริกาเหนือ ผู้คนมีความเป็นกันเองอย่างมาก รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติ ไม่ว่าจะป็นภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้

หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้:

 • General English (20/24/30)
 • English for Work (20+10)
 • English in the City (20+10)
 • Academic English (20+10)
 • Academic Semester/Year (20/24/30)
 • Cambridge Exam Preparation (20/30)
 • Higher Score IELTS/TOEFL/TOEIC (20)
 • One-to-One
 • English Plus: Farmstay/Charitable Volunteering

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาในการเรียนและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบทั่วไป (General English)
ช่วยในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ เพิ่มทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพิ่มพูนคำศัพท์ ไวยกรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น (Semi-Intensive English with Special Focus Lessons)
ช่วยในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 20+4 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมทั้งวิชาเลือกเพิ่มเติมที่นักเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English with Special Focus Lessons)
ช่วยในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างเข้มข้นและให้ถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 20+10 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมทั้งวิชาเลือกเพิ่มเติมที่นักเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษในเมืองใหญ่ (English in the City)
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ไปยังสถานที่ที่นักเรียนมีความสนใจชื่นชอบเป็นพิเศษ ประกอบด้วย 10 บทเรียนต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (English for Work)
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในที่ทำงาน มุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร ความชัดเจน และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา สร้างอนาคตการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 10 บทเรียนต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (Academic English)
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับสูงในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นทักษะการเขียนในเนื้อหาเจาะจง และการฟังบรรยายเพื่อสามารถจับใจความและจดบันทึกได้สมบูรณ์ ประกอบด้วย 10 บทเรียนต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนเดี่ยว (One-to-One)
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาที่จำกัด มีความยืดหยุ่นสูง เรียนเดี่ยวกับคุณครู

หลักสูตรเตรียมสอบ The Cambridge Exams
เพื่อใช้ในการทำงาน การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก ใช้ระยะเวลาเรียน 4 และ 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) และ CPE (Certificate of Proficiency in English) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Intermediate, Upper-Intermediate, Pre-Advanced และ Advanced

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (International English Language Testing System)
คะแนนสอบสามารถนำไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และบางมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันเปิดสอนที่มอนเทรียล)

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
คะแนนสอบสามารถนำไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับกว่า 8,000 สถาบันจาก 130 กว่าประเทศทั่วโลกรวมทั้งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบด้วย 24-30 บทเรียนต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับโรงเรียนในแต่ละเมือง (ปัจจุบันเปิดสอนที่บอสตัน นิวยอร์ค ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจอลิส และซานดิเอโก้)

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC (Test of English for International Communication)
คะแนนสามารถนำมาสมัครงานในองค์กรรัฐบาลและเอกชนกว่า 10,000 แห่งและสถาบันสอนภาษาอังกฤษกว่า 120 ประเทศ

หลักสูตร Global Career Development
เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษระดับเข้มข้น เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (20 บทเรียน General English และ 10 บทเรียน Global Career Development)

Career English in Practice in Canada
หลักสำเร็จหลักสูตรนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในสถานที่ทำงานจริง โดยจะได้รับการดูแลจากทางโรงเรียนสอนภาษาและได้จดหมายรับรองการผ่านการฝึก

Charitable Volunteering
ไม่ว่านักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสจะได้รับโอกาสเป็นอาสาสมัครแบบไม่ได้รับค่าจ้าง

Farmstay
ไม่ว่านักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสจะได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์ม สวนผลไม้ สวนผักในแถบชนบทของประเทศ