Drew University

drew_uni_01

DePaul University - ก่อตั้งขึ้นในปี 1867 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เป็นมหาวิทยาลัยประเภท Liberal Arts ที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน TOP 100 โดย U.S. National Liberal Arts Colleges Ranking ซึ่งถือว่าเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 4600 แห่งทั่วประเทศ ทุกหลักสูตรได้รับการยอมรับและอนุมัติโดย General Board of Higher Education and Ministry ซึ่งทางก.พ.ประเทศไทยจึงรับรองโดยอัตโนมัติ ตั้งอยู่ในเมืองแมดิสัน (Madison) รัฐนิวเจอร์ซี่ (New Jersey) เป็นที่รู้จักกันในนาม “Rose City” เพราะอุตสาหกรรมกุหลาบที่ปลูกกันในเมืองแห่งนี้ในศตวรรษที่ 19 เมือง Madison อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติ Newark Liberty เพียง 15 นาทีเท่านั้น ที่สะดวกสบายไปกว่านั้นคือการเดินทางจากเข้าสู่ New York City ใช้เวลาเดินทางเพียง 47 นาทีโดยรถไฟถึงมิดทาวน์แมนแฮตตัน เมดิสันถือว่าได้เปรียบในเรื่องของยุทธศาสตร์สถานที่ตั้งของเมืองซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของกลิ่นอายของอาคารที่ถูกออกแบบมาอย่างวิจิตรสมัยอดีต ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตในห้องเรียน ในการอ่านหนังสือและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มากไปกว่านั้นนักศึกษาที่ต้องการเปิดประสบการณ์โลกกว้างที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงในเมืองที่ไม่เคยหลับใหลอย่างนิวยอร์คยังได้เติมเต็มสีสันชีวิตด้วยการไปเยี่ยมชม Empire State Building, Times Square, The Statue of Liberty, Central Park, Fifth Avenue มีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำ อาทิเช่น Goldman Sachs, Pfizer, Ralph Lauren และเป็นที่ตั้งของบริษัท Fortune 500 Companies สำนักงานใหญ่อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนั่นหมายถึงนักศึกษาสามารถเดินทางไปกลับนิวเจอร์ซี่-นิวยอร์คได้ภายในวันเดียว

จุดเด่นของ Drew University มีดังนี้

 • การเรียนการสอนโดย Professors ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งหมด อาทิเช่น Harvard University, MIT, Columbia University, Cornell University, Duke University, Princeton
 • University, Yale University, University of California Berkeley, Cambridge University of Michigan เป็นต้น
 • สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาคิดโดยเฉลี่ย 10:1 ห้องเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์สามารถดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
 • Drew มีความเป็น Liberal Arts University จึงเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมผสมผสานการทำงานร่วมกันทั้งในแง่ผู้นำและผู้ตามบวกกับทักษะการวิจัยและการรู้จักตนเอง
 • สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีสามารถเลือกสมัครหลักสูตร 2 ปริญญา ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Drew University และ Columbia University ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อันดับ 4 ด้าน Engineering ในสหรัฐอเมริกา) โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี (เรียนที่ Drew University 3 ปีได้รับปริญญาสาขา Liberal Artsและที่ Columbia University 2 ปีได้รับปริญญาสาขา Engineering)
 • หลักสูตรการเรียนเน้นประสบการณ์จริงจากสถานที่จริง อาทิ หลักสูตร New York City Semester จะแบ่งออกเป็น Semester on Wall Street, Semester on the United Nations, Semester on Contemporary Art, Semester on Communications and Media, Semester on Social Entrepreneurship และ New York Theatre Program ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจเฉพาะทางของนักศึกษาเป็นหลัก
 • หลักสูตร One-of-a-Kind RISE เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ได้ทำวิจัยร่วมกับ Dr. William Campbell ซึ่งท่านได้รับรางวัล Nobel Prize Winner สาขา Medicine ในปี 2015
 • ถูกจัดอยู่ในอันดับ Top 5 สาขา Theatre และ Top 40 สาขา Political Science (The Princeton Review 2017)
 • อันดับที่ 116 National Liberal Arts Colleges (U.S. News & World Report 2019)

เกณฑ์การรับสมัครตรง (Direct Admission) สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • Application fee $60
 • GPA 3.0+
 • TOEFL iBT80+ หรือ IELTS 6.5+
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย
 • Financial Statement

หลักสูตร Undergraduate Pathway Programs สามารถแบ่งเป็น แขนงวิชาใหญ่ ได้ 5 แขนงวิชา ซึ่งประกอบด้วย

 • แขนงวิชาทางสายธุรกิจ (Business)
 • แขนงวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
 • แขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์ (Sciences)
 • แขนงวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ (Pre-Engineering)
 • แขนงวิชาทางศิลปะ (Arts)

เกณฑ์การรับสมัครเข้าหลักสูตร Undergraduate Pathway มีดังนี้

 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าด้วย GPA 2.5+
 • TOEFL iBT60 (11 minimum sub-scores) หรือ IELTS 5.5 (5.0 minimum sub-scores)
 • Financial Statement

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Drew Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 2.5

drew_uni_02

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees และ Master’s degrees ที่ Drew University มีดังนี้

 • Art, Art History, Music, Theatre Arts
 • Business, Economics, Master of Finance
 • Anthropology, Art History, Chinese Studies, Classics, Communications, Creative Writing, Economics, English, French, German Studies, History, International Relations, Italian Studies, Pan-African Studies, Philosophy, Political Science, Psychology, Religion Comparative, Sociology, Spanish, Women’s & Gender Studies, Writing and Communication Studies
 • Biochemistry & Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Environmental Studies & Sustainability, Mathematics, Neuroscience, Physics
 • Engineering (Dual degree program with Columbia University), Mathematics, Physics

หลักสูตร Academic English

ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ