Western Washington University (WWU)

Western Washington University (WWU) - ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1893 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิ่งแฮม (Bellingham) รัฐวอชิงตัน (Washington) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองแวนคูเว่อร์ ประเทศแคนาดาและเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน เมืองนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสีเขียวและธรรมชาติที่สวยงาม อากาศสดชื่น ปลอดภัย และสะอาดตลอดทั้งปี การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Space Needle หรือ Pike Place Market ที่ซีแอตเทิลหรือ Stanley Park ในแวนคูเว่อร์เช้าเย็นกลับก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบสันทนาการกลางแจ้ง หรือมีความสนใจสมัครเข้าการแข่งขัน Ski to Sea ที่มีขึ้นประจำทุกปี ในขณะที่บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยธรรมชาติและมีความสงบเหมาะสำ หรับการนั่งอ่านหนังสือ นอกเหนือไปกว่านั้นบริเวณดาวทาวน์ของเมืองนี้ยังเต็มไปด้วยคาเฟ่ ร้านกาแฟ ศิลปะและดนตรีสด

จุดเด่นของ Western Washington University มีดังนี้

 • ถูกจัดเป็น Top Public Master’s Producing University in the Pacific Northwest (Kiplinger’s Finance)
 • ถูกจัดเป็น Best in Value (Kiplinger’s Finance)
 • ถูกจัดเป็น Top 10 นักศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทที่ได้รับมอบปริญญาเอกทางด้านวิจัย
 • หลักสูตรที่เป็นที่นิยมต่อนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ Accounting/ Business, Behavioral Neuroscience, Education, Environmental Sciences, Industrial Design, Industrial Technology, Vehicle Design, Kinesiology, Psychology, STEM (Science, Technology, Engineering and Math)
 • หลักสูตร MBA ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก AACSB U.S. News & World Report 2018 ได้จัดอันดับ Western Washington University ไว้ดังนี้
 • อันดับที่ 2 Top Public Schools
 • อันดับที่ 11 Best Colleges for Veterans
 • อันดับที่ 19 Regional Universities West
 • อันดับที่ 43 Best Value Schools

เกณฑ์การรับสมัครตรงระดับปริญญาตรี (Direct Admission) มีดังนี้

 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 หรือ Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 62 หรือ Embassy English ระดับ C1
 • คะแนน SAT Verbal 550 สามารถใช้ยื่นตามเกณฑ์กำหนดภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ปีเรียนเต็มเวลาได้รับการยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครที่เคยผ่านการเรียนการสอนระดับชั้นประถมและมัธยมที่ประเทศดังต่อไ ปนี้ ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา ได้รับการยกเว้นการแสดงคะแนนความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครที่ย้ายมาจาก Western Washington community college และได้เกรด B จากวิชาการเขียนภาษาอังกฤษได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนน TOEFL หรือ IELTS
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย
 • เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน

หลักสูตร International Year

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ช่วยพัฒนาทักษะทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในขณะที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการในหลักสูตรที่นั กศึกษาได้เลือกก่อนเข้าไปเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเต็มตัว เป็นรากฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1 ควอเตอร์ 2 ควอเตอร์ หรือ 3 ควอเตอร์

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • TOEFL iBT68 หรือ IELTS 6.0 (no minimum bands) หรือผ่าน Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 50 หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 55-63 (หลักสูตร 1 ควอเตอร์)
 • TOEFL iBT60 หรือ IELTS 5.5 (no minimum bands) หรือผ่าน Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 45 หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 48-54 หรือ Embassy English ระดับ B2 (หลักสูตร 2 ควอเตอร์)
 • TOEFL iBT50 หรือ IELTS 5.0 (no minimum bands) หรือผ่าน Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 42 หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 43-47 หรือ Embassy English ระดับ B1 (หลักสูตร 3 ควอเตอร์)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Western Washington University International Year Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 ทั้งจากวิชา Intensive English และวิชาอื่นๆ

เกณฑ์การรับสมัครตรงระดับปริญญาโท (Direct Admission) มีดังนี้

 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 หรือ Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 62 หรือ Embassy English ระดับ C1
 • คะแนน TOEFL หรือ IELTS จะถูกยกเว้นในกรณีดังนี้:
  1. ผู้สมัครได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากประเทศดังต่อไปนี้ ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา
  2. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี
 • เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน

หลักสูตร Pre-Master’s

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ช่วยพัฒนาทักษะทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในขณะที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านผู้นำและด้านเทคนิคต่างๆ ก่อนเข้าไปเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเต็มตัว เป็นรากฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต่ออาชีพในอนาคต แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1 ควอเตอร์ 2 ควอเตอร์ หรือ 3 ควอเตอร์

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • TOEFL iBT70 หรือ IELTS 6.0 (no minimum bands) หรือผ่าน Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 55 หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 55-63 (หลักสูตร 1 ควอเตอร์)
 • TOEFL iBT60 หรือ IELTS 5.5 (no minimum bands) หรือผ่าน Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 50 หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 48-54 หรือ Embassy English ระดับ B2 (หลักสูตร 2 ควอเตอร์)
 • TOEFL iBT50 หรือ IELTS 5.0 (no minimum bands) หรือผ่าน Pearson (PTE) ด้วยคะแนน 45 หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 43-47 หรือ Embassy English ระดับ B1 (หลักสูตร 3 ควอเตอร์)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Western Washington University Pre-Master’s Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 ทั้งวิชา Intensive English และ 2.7 จากทุกวิชาอื่นๆ

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Western Washington University มีดังนี้

*+Anthropology (Options: Biology, Social Studies, Archaeology), Archaeology, Behavioral Neuroscience, Biocultural Anthropology, *+Chinese Language and Culture, +Communication Sciences and Disorders, *+Communication Studies, Community Health, +East Asian Studies, *+English (Options: *+Creative Writing, *Literature), *+French, *+German, History (Options: *+History, BA, History/Social Studies), *+Humanities (Options: History of Culture, +Religion and Culture), *+Japanese, Journalism (Options: Environmental Studies/Journalism, +News/Editorial, +Public Relations, Visual Journalism), Kinesiology (Options: *Health and Fitness Specialist, Movement Studies, Pre-Health Care Professions, Pre-Physical Therapy, +Sport Psychology), +Linguistics, Multidisciplinary Studies, Philosophy, Physical Education & Health P-12, Political Science (Option: *Political Science/Social Studies), *+Psychology, Recreation, *+Sociology (Option: +Sociology/Social Studies), *+Spanish, Student/Faculty Design

*+Biology (Options: Biology/Anthropology, Biology/Mathematics, Biology- Secondary Teaching, Ecology, Evolution, and Organismal Biology, Marine Biology, Molecular and Cell Biology), *+Chemistry (Option: Biochemistry), +Computer Science (Option: **Computer and Information Systems Security), Engineering & Design (Options: Electrical Engineering – Electronics, Electrical Engineering – Energy, Industrial Design, +Industrial Technology – Vehicle Design, +Manufacturing Engineering, Plastics and Composites Engineering), *+Geology (Option: Geophysics), *+Mathematics (Options: Applied Mathematics, Mathematics/Computer Science, Statistics), *+Physics and Astronomy (Option: +Physics), *Science Education

Pre-Chiropractic, Pre-Dentistry, Pre-Law, Pre-Medicine, Pre-Nursing, Pre- Nutrition, Pre-Occupational Therapy, Pre-Optometry, Pre-Pharmacy, Pre- Physical Therapy, Pre-Physician Assistant, Pre-Veterinary

+Accounting, +Business Administration (Options: +Business and Sustainability, Business and Sustainability – Energy Studies, Finance, International Business, Management, Management Information Systems, Marketing, Operations Management), +Economics (Options: Economics/Accounting, Economics/Environmental Studies, Economics/Mathematics, Economics/Political Science, Economics/Social Studies, Financial Economics, Politics/Philosophy/Economics), +Manufacturing and Supply Chain Management

*Early Childhood Education, *Elementary Education Professional Program, Exceptionality & Disabilities, Human Services, Language, Literacy and Cultural Studies, **Nursing (RN-to-BSN), Secondary Education Professional Program, *Special Education

*Art (Options: +Art History, *Art Studio), *+Dance, *+Design, *+Music (Options: Music Composition, Music Education P-12, Music History and Literature, Music Performance), *+Theatre

+Environmental Science (Options: Freshwater Ecology, Marine Ecology, Terrestrial Ecology, Toxicology), *+ Environmental Studies (Options: Environmental Education, +Environmental Policy, *+Geography, Geography/Social Studies, +Urban Planning and Sustainable Development), Student/Faculty Designed

Fairhaven Interdisciplinary Concentration, +Law, Diversity and Justice Concentration

+American Cultural Studies, +Canadian-American Studies, +Energy Policy and Management, International Studies, Leadership Studies

Master of Business Administration

+ หลักสูตรสาขาวิชาโทที่เปิดสอน
*การรับรองการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน
**ต้องจบหลักสูตรเฉพาะเจาะจงที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้