The State University of New York at Fredonia

The State University of New York at Fredonia (SUNY - Fredonia) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาตั้งแต่ปี 1826 Fredonia เริ่มต้นมาจากการเป็นวิทยาลัยฝึกสอนครูที่มีความชำนาญการศึกษาทางด้านดนตรี และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบ State University of New York ในปี 1948 เป็นต้นมา ซึ่ง SUNY จัดได้ว่าเป็นระบบอุดมศึกษาครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 64 สถาบัน อาทิเช่นมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัย ศูนย์วิชาการแพทย์ วิทยาลัยศิลปศาสตร์หลายแขนง วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยด้านเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองฟรีโดเนีย (Fredonia) ทางฝั่งตะวันตกของรัฐนิวยอร์ค (New York) ห่างจากทะเลสาบอีรีเพียงไม่กี่นาที และยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Fredonia State ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ปลอดภัย ผู้คนเป็นกันเอง ที่นี่นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้วยังมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนอื่นๆให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงเย็นไปอย่างเพลิดเพลิน ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Brian Frons อดีตประธานรายการโทรทัศน์ช่วงกลางวันของ ABC (American Broadcasting Company), James McGraw ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์หนังสือเรียน McGraw-Hill และ Mary McDonnell ดารานักแสดงหญิงในภาพยนตร์เรื่อง Dances with Wolves และรายการโทรทัศน์ ER

จุดเด่นของ SUNY Fredonia มีดังนี้

 • วิทยาลัยธุรกิจได้รับรองวิทยฐานะโดย AACSB
 • วิทยาลัยด้านการดนตรีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกดังจะเห็นได้จาก The Rockefeller Arts center ที่ใช้จัดแสดงทัศนศิลป์และคอนเสิรต์จุผู้ชมได้ 1,200 ที่นั่ง และห้องแล็บที่ใช้เงินลงทุนสร้างสูงเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาแอนิเมชั่น/อิลลัสเตรชั่น กราฟิก ดีไซน์ และภาพยนตร์และศิลปะวีดีโอ
 • 87% คณาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาของตนและมีความมุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้มากที่สุด
 • อัตราเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 14:1
 • 2015 President’s Higher Education Community Service Honor Roll

U.S. News & World Report 2018 ได้จัดอันดับ SUNY Fredonia ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 12 Top Public Schools
 • อันดับที่ 50 Regional Universities North
 • อันดับที่ 65 Best Value Schools
 • อันดับที่ 163 ของประเทศสาขา Speech-Language Pathology

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาตรี

 • กรอกใบสมัคร
 • ทรานสคริปต์ตัวจริงและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย
 • Application fee $50
 • GPA 2.0+ (บางหลักสูตรอาจกำหนดเกณฑ์ที่สูงกว่า กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • TOEFL 79 หรือ IELTS 6.5 (ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องลงหลักสูตร International Pathway Program – IPP)
 • Personal Statement (นักศึกษาหลักสูตร IPP สามารถยื่นเอกสารได้ระหว่างอยู่ในหลักสูตร)
 • Video Audition $60 (อาจกำหนดให้ต้องยื่นเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากผู้ค้ำแสดงเงินที่คลอบคลุมค่าใช้จ่าย 1 ปี
 • สำเนาพาสพอร์ต

หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถยื่นทรานสคริปต์จากการประเมินโดย WES ได้แทนที่ทรานสคริปต์ตัวจริงในกรณีที่ตัวจริงไม่เป็นภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาโท

 • กรอกใบสมัคร
 • Application fee $75
 • Statement of Intent (ยกเว้นให้กับนักศึกษาหลักสูตร International Pathway Program หรือ IPP)
 • Resume or CV
 • 2 Letters of Recommendation
 • ทรานสคริปต์ตัวจริงและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี
 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • TOEFL 79 หรือ IELTS 6.5 (ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องลงหลักสูตร International Pathway Program – IPP)
 • GRE/Audition/Portfolio (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากผู้ค้ำแสดงเงินที่คลอบคลุมค่าใช้จ่าย 1 ปี
 • สำเนาพาสพอร์ต

International Pathway Program (IPP)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ขณะที่นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน

ระดับปริญญาตรี ถูกจัดเป็น 3 เทอมดังนี้

TOEFL 79/IELTS 6.5: ลงเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยเต็มเวลา + IPP 10 (1 เทอม), ลงเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยเต็มเวลา (2 เทอม), ลงเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยเต็มเวลา (3 เทอม)

TOEFL 71/IELTS 6.0: 4-7 ชั่วโมงเครดิต + IPP 20 (1 เทอม), 8-11 ชั่วโมงเครดิต + IPP 10 (2 เทอม), ลงเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยเต็มเวลา (3 เทอม)

*นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ TOEFL71/IELTS 6.0 ต้องลงเรียนเต็มเวลาขณะกำลังศึกษาหลักสูตร IPP 30

**หลังการสมัครนักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตนได้ทางออนไลน์เพื่อใช้วางแผนการเรียน

ระดับปริญญาโท ถูกจัดเป็น 3 ประเภทดังนี้

IPP 30 = 30 บทเรียน x 45 นาทีต่อสัปดาห์

IPP 20 = 20 บทเรียน x 45 นาทีต่อสัปดาห์

IPP 10 = 10 บทเรียน x 45 นาทีต่อสัปดาห์

**นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ TOEFL71/IELTS 6.0 ต้องลงเรียนเต็มเวลาขณะกำลังศึกษาหลักสูตร IPP 30

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ SUNY Fredonia มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี

Art

Arts Administration, Art History, Animation and Illustration, Ceramics, Drawing and Painting, Film & Video Arts, Graphic Design, Photography, Sculpture

Business

Accounting, Economics, Finance, Management, Marketing, Music Industry, Sport Management

Biology

Biochemistry, Biology, Exercise Science, Medical Technology, Molecular Genetics

Chemistry

Chemistry, Biochemistry, Environmental Sciences

Communication

Communication Disorders and Sciences, Audio/Radio Production, Communication Studies, Journalism, Media Management, Public Relations, Video Production

Computer Information Sciences

Computer Information Systems, Computer Science

Education

Childhood Education (Grades 1-6), Early Childhood Education (Birth-Grade 2), Early Childhood Education (Birth-Grade 6), Students with Disabilities (Grades 1-6), Biology (Grades 7-12), Chemistry (Grades 7-12), Earth Science (Grades 7-12), English (Grades 7-12), French (Grades 7-12), Mathematics (Grades 7-12), Mathematics Middle Childhood Specialist (Grades 5-9), Music Education (Birth-Grade 12), Physics (Grades 7-12), Social Studies (Grades 7-12), Spanish (Grades 7-12)

Geosciences

Earth Science, Environmental Sciences, Geochemistry, Geology

Mathematical Sciences

Applied Math, Mathematics, Mathematical-Physics, Medical Technology, Molecular Genetics

Music

Applied Music, Composition, Music Education (Birth-Grade 12), Music Therapy, Music Performance, Sound Recording Technology

Physics

Engineering (Cooperative 3+2), Industrial Management, Physics

Political Science

International Studies, Political Science

Theatre & Dance

Acting, Dance, Music Theatre, Theatre Arts, Theatrical Production & Design

Other

Criminal Justice, English, French, History, Philosophy, Psychology, Social Work, Sociology, Spanish, Speech Pathology, Women’s and Gender Studies

ระดับปริญญาโท

Education

**Curriculum & Instruction in Inclusive Education, *Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), *Language & Learning, **Math Education, **Science Learning

Music

*Music Education, **Music Therapy, *Music Performance, *Music Theory/Composition

Science

Biology, Speech-Language Pathology

Humanities

English

Interdisciplinary Studies

Interdisciplinary Studies M.A. or M.S.

*ผู้สมัตรต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรที่ตรงกับระดับปริญญาโท
**ผู้สมัครต้องจบวิชาที่กำหนดไว้ก่อนเข้าหลักสูตรระดับปริญญาโท
***อนุญาตให้ยื่นคะแนน GRE หลังจากเข้าหลักสูตรแล้ว 1 ปี

หลักสูตร Academic English

ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งพูด ฟัง อ่าน และเขียนแก่นักศึกษาเพื่อใช้ในวิชาการ ให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการพรีเซ้นท์งาน การเขียนแบบวิชาการ