Kaplan International English Canada

Kaplan International English Canada - การเดินทางไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาทักษะที่สำคัญยิ่งต่อการศึกษาและอาชีพ ทั้งยังเป็นก้าวแรกไปสู่ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นที่จะอยู่ในความทรงจำ ระบบการเรียนรู้แบบ K+ ถูกออกแบบขึ้นมาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้นำการเรียนจากในชั้นมาผสมผสานกับข้อดีของการเรียนแบบออนไลน์และกลุ่มการเรียนแบบโต้ตอบ นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียง การเขียน และการฟังผ่านสื่อการเรียนรู้ โดยมีความช่วยเหลือจากอาจารย์ ไม่ว่าเป้าหมายทางภาษาของคุณคืออะไร Kaplan มีหลักสูตรหลากหลายที่ตรงกับความต้องการ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบยืดหยุ่น มี 3 ประเภท

 • Vacation English: เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผสมผสานการเรียนภาษากับการท่องเที่ยว และเรียนกับหลักสูตร K+ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kaplan
 • General English: เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เรียนและทำกิจกรรมสันทนาการในยามว่างอย่างสมดุล เรียนกับหลักสูตร K+ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kaplan สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนออนไลน์ K+ TOOLS และ K+ EXTRA
 • Intensive English: เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญสูง ใช้ทักษะใหม่ระหว่างทำกิจกรรมและท่องเที่ยว เรียนกับหลักสูตร K+ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kaplan สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนออนไลน์ K+ TOOLS และ K+ EXTRA จัดหลักสูตรของตัวเองด้วยการเลือกเรียนทักษะเฉพาะด้าน และเสริมความชำนาญทางภาษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละหลักสูตร


หลักสูตรระยะยาว มี 2 ประเภท

 • Academic Semester:นักศึกษาจะได้ใช้เวลาทำความรู้จักกับวัฒนธรรมใหม่ๆและเมืองที่อาศัยอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาภาษาอังกฤษและสร้างทักษะอันล้ำค่าเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายทางวิชาการหรืออาชีพมากขึ้น
 • Academic Year: นักศึกษาจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ 8 เดือนโดยมีช่วงปิดภาค 2 ช่วงเรียนรู้ไปกับวัฒนธรรมใหม่ๆ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานระดับสูง

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละหลักสูตร


หลักสูตรเตรียมสอบ มี 3 ประเภท

 • TOEFL iBT และ Academic English: ถ้าคุณกำลังวางแผนเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา TOEFL คือการสอบที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุด หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในวันสอบและในอาชีพ
 • IELTS: เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสอบที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่มีแผนศึกษาต่อ สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือทำงานในต่างประเทศ เป็นแบบทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศแคนาดา
 • Cambridge: หลักสูตรนี้เปิดสอนใน 4 ระดับ ได้แก่ PET, FCE, CAE, CPE นักศึกษาสามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับความสามารถและตรงกับความต้องการของตนเองได้โดยสะดวก เมื่อสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทและองค์กรการศึกษาระดับสูงจากทั่วโลก

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละหลักสูตร


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มี 1 ประเภท ได้แก่ English for Business

 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในทางธุรกิจและในที่ทำงาน
 • เพิ่มความมั่นใจในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
 • เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่สำคัญต่อการประชุมและการสัมภาษณ์งาน
 • เพิ่มโอกาสทางอาชีพการงานในประเทศของคุณเอง

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละหลักสูตร

ศูนย์ของ Kaplan ในประเทศแคนาดา มีดังนี้

เมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีวัฒนธรรมและความงดงามทางธรรมชาติ

เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและชาวเมืองมีความเป็นมิตร

หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้ – Vacation English, General English, Intensive English, Academic Year, Academic Semester, English for Business, TOEFL iBT & Academic English, IELTS Preparation, Cambridge Exam Preparation, English for Academic Pathways