Edmonds Community College (ECC)

edmond-u

Edmonds Community College (ECC) - เป็นวิทยาลัยชุมชนรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 มีที่ตั้งอยู่ในเมืองลินวู้ด (Lynnwood) ใกล้ย่านธุรกิจซีแอตเทิลรัฐวอชิงตัน (Washington) เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาตรีเพียง 1 หลักสูตร ได้แก่ Bachelor of Applied Science และหลักสูตรประกาศนียบัตรในสาขาอาชีพหลากหลาย ที่วิทยาลัยแห่งนี้นักศึกษาจะมีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิเช่น เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างผู้นำของ The Center for Student Engagement & Leadership ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัย ร่วมไปกับเพื่อนๆนักศึกษาคนอื่น ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในงานกิจกรรมที่จัดขึ้น และเนื่องจากรัฐวอชิงตันลายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ชอบการออกกำลังกาย หรือสันทนาการกลางแจ้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ซีแอตเทิลยังเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทชั้นนำของประเทศอีกหลายต่อหลายแห่ง

จุดเด่นของ Edmonds Community College มีดังนี้

 • Transfer Degrees ให้นักศึกษาได้เรียนวิชาทั่วๆไป 2 ปีแรกและโอนย้ายเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 4 ปีที่ตนเลือกในปีที่ 3
 • Associate of Technical Arts Degrees ใช้เวลาเรียน 2 ปีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านทักษะเทคนิค
 • หลักสูตร Certificates ใช้เวลา 6-9 เดือนถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาเตรียมความพร้อมในวัยเข้าสู่การทำงาน
 • นักศึกษาจากวิทยาลัยได้การตอบรับเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • Application fee $50 และ I-20 Mailing fee $35 (ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)
 • คะแนน TOEFL หรือ IELTS ไม่ต้องยื่น แต่หากเป็นความประสงค์ของนักศึกษาที่จะยื่นผลคะแนน วิทยาลัยจะจัดให้เข้าในหลักสูตรโดยตรง
 • เอกสารรับรองทางการเงิน
 • อายุ 16 ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อยในวันที่ 10 ของการเปิดเทอมหรืออายุ 15 ปีหากสำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 • สำเนาพาสพอร์ตหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรอกข้อมูลที่พักอาศัยในวิทยาลัยหากต้องการพัก (ไม่บังคับ)

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับเอกสารอื่นๆ ประกอบการสมัคร

University Transfer Program – เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถโอนย้ายหน่วยกิตจาก 2 ปีการศึกษาแรกที่ ECC เพื่อไปต่อยังมหาวิทยาลัย 4 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในรัฐวอชิงตัน อาทิเช่น Central Washington University, Eastern Washington University, University of Washington, Washington State University, Western Washington University เป็นต้น

Guaranteed Conditional Acceptance – นักศึกษาจะได้การตอบรับแบบมีเงื่อนไขที่รับรองการโอนย้ายเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 4 ปีทั้งนี้นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาจาก ECC ด้วยเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำตามเกณฑ์กำหนดของมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกกำหนด (เกณฑ์มีความแตกต่างกันออกไป กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้แก่ Arizona State University, California State University Northridge/San Marcos, Indiana University, Purdue University Indianapolis, Johnson & Wales University, Oregon State University, Seattle University, University of Iowa, University of Massachusetts, Dartmouth, University of Oregon, University of Nevada, Las Vegas, University of Washington, Bothell/Tacoma และอื่นๆเป็นต้น

University Transfer Agreements – ECC ได้มีสัญญาตกลงรับโอนหน่วยกิตทั้งหมดในระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆในประเทศ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

Transfer Pathway – นักศึกษามีโอกาสโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทันทีที่ได้รับการตอบรับจากวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับสมัครและเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก โดยจะมีอาจารย์แนะแนวเป็นที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้แก่ Boston University, Cornell University, Georgia Institute of Technology, Johns Hopkins Carey Business School, Ohio State University, Columbus, Purdue University, State University of New York, University of California, Berkeley/Irvine, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, University of Connecticut, University of Massachusetts, University of Michigan, University of Rochester, University of Southern California และอื่นๆอีก เป็นต้น

Intensive English as a Second Language (ESL) – หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ปี 1981 และถูกจัดให้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพที่สูง นักศึกษาจะต้องวัดระดับความรู้ของตน ซึ่งหลักสูตรประกอบไปด้วย 5 ระดับ Level 1-5


หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรสาขาอาชีพที่ Edmonds Community College มีดังนี้

 • A

  Accounting, Allied Health Education

 • B

  Biology, Business, Business Information Technology, Business Management

 • C

  Child, Youth and Family Studies, Computer Information Systems, Computer Science, Construction Management, Culinary Arts

 • E

  Early Childhood Education, Emergency Management and Business Continuity, Engineering, Engineering Technology, Event Planning

 • F

  Family Support Studies,

 • H

  Horticulture, Hospitality and Tourism

 • M

  Music

 • N

  Nursing

 • O

  Occupational Safety and Health

 • P

  Paralegal, Project Management

 • S

  Science and Engineering, Social and Human Services

 • T

  Transfer General

 • V

  Visual Communications