University of Alabama at Birmingham

University of Alabama at Birmingham

University of Alabama at Birmingham (UAB) ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีสีสันและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ในรัฐอาลาบาม่า (Alabama) หรือที่รู้จักอีกชื่อคือ “The Magic City” จากเมืองที่เคยเน้นอุตสาหกรรมเหล็กได้ผันตัวมาเป็นเมืองสำคัญทางด้านวิจัยทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีมากกว่า 40,000 แห่ง เน้นการเรียนการสอนเข้มข้นและผลงานวิจัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้วยความเป็นหนึ่งในเมืองทางตอนใต้ของประเทศเมืองนี้จึงได้เต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่หลากหลาย ดังที่บริษัท Food & Wine ชื่อดังของประเทศจากนิวยอร์คก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่ เมืองนี้ยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 52 แห่งที่ต้องมาเยี่ยมชม (The New York Times 2017) นอกจากนี้บริษัทชั้นนำ อาทิเช่น AT&T Telecommunications, Inc, Birmingham Board of Education, Children’s Hospital, Honda Manufacturing of Alabama, LLC, Mercedes Benz Manufacturing/USA International นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ การเดินทางท่องเที่ยวไปที่นิวยอร์คและไมอามี่ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงด้วยเครื่องบิน

จุดเด่นของ University of Alabama at Birmingham มีดังนี้

 • อันดับที่ 1 School of Health Professions in NIH Funding
 • Top 20 Research University in the US (Best College Reviews 2017)
 • เป็น 1 ใน 81 แห่งของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่จัดให้เป็น Tier 1 Highest Research Activity โดย Carnegie Foundation (Carnegie Classification of Institutions of Higher Education)
 • อันดับที่ 68 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดจากทั่วโลก (Times Higher Education World University Rankings 2017-18)
 • Innovation Depot ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาจำลองสถานที่ทำงานและประสบการณ์จริงโดยความคิดริเริ่มสร้างสรร
 • หลักสูตรที่โดดเด่นติดอันดับ Top 15 ของประเทศ อาทิเช่น Nursing, Public Health, Computer Science, Biotechnology

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ University of Alabama at Birmingham ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 2 ของประเทศสาขา Healthcare Management/Nursing Administration
 • อันดับที่ 13 Nursing School
 • อันดับที่ 16 ของประเทศสาขา Physician Assistant
 • อันดับที่ 19 ของประเทศสาขา Public Health
 • อันดับที่ 20 ของประเทศสาขา Physical Therapy
 • อันดับที่ 25 ของประเทศสาขา Occupational Therapy
 • อันดับที่ 32 Best Medical School: Research
 • อันดับที่ 37 Best Medical School: Primary Care
 • อันดับที่ 46 ของประเทศสาขา Part-time MBA
 • อันดับที่ 56 ของประเทศสาขา Biomedical Engineering
 • อันดับที่ 62 ของประเทศสาขา Biological Sciences
 • อันดับที่ 72 Best Public Affairs Programs
 • อันดับที่ 74 ของประเทศสาขา Clinical Psychology
 • อันดับที่ 96 ของประเทศสาขา Sociology
 • อันดับที่ 98 ของประเทศสาขา Psychology

เกณฑ์การรับสมัครตรง (Direct Admission) สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • Application fee $30-$85 สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโทที่อาจจะมีค่าธรรมเนียมต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตร
 • GPA 2.75 สำหรับปริญญาตรี และ GPA 3.0+ สำหรับปริญญาโท
 • TOEFL iBT77 หรือ IELTS 6.0 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 5.5 ในแต่ละตอนสำหรับปริญญาตรี
 • TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.5 หรือคะแนน Academic English ระดับ 5 (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้นๆ) สำหรับปริญญาโท
 • คะแนน SAT หรือ ACT สำหรับปริญญาตรีบางหลักสูตรหรือถ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
 • คะแนน GRE หรือ GMAT สำหรับปริญญาโทขึ้นอยู่กับหลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายสำหรับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีสำหรับปริญญาโท

INTO University of Alabama at Birmingham

เป็นหน่วยงานหนึ่งตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นปีที่ 2 ที่ University of Alabama at Birmingham โดย INTO UAB เปิดสอนหลักสูตร Pathway ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบไปด้วยสาขา Arts and Sciences, Business, Education, Engineering, Health Professions, Nursing, Public Health

หลักสูตร Undergraduate Pathway

ในกรณีที่ผู้เรียนคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเข้าศึกษาต่อโดยตรงกับทาง UAB อาทิ คะแนน TOEFL, GPA ที่ต่ำกว่า เกณฑ์ นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนผ่านหลักสูตร INTO UAB Undergraduate Pathway เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนที่ University of Alabama at Birmingham เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร Pathway ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตแล้วเข้าเรียนปีที่ 2 ประกอบด้วย

 • Business
 • Computer Science
 • Engineering
 • General Studies
 • Pre-Nursing
 • Public Health
 • Science

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.0+
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย
 • คะแนน TOEFL iBT60 หรือคะแนน IELTS 5.5 หรือผ่าน Academic English ระดับ 4 (หลักสูตร 2 เทอม)
 • คะแนน TOEFL iBT77 หรือคะแนน IELTS 6.0 (หลักสูตร 1 เทอม)
 • Financial Statement

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ University of Alabama at Birmingham Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ยกเว้น Engineering ยื่นที่ขั้นต่ำ GPA 2.2 Biomedical Engineering ยื่นที่ GPA 3.2 และ Pre-Nursing ที่ต้องยื่น GPA รวมที่ 3.0+ และขั้นต่ำเฉพาะวิชาของ Pre-Nursing ที่ GPA 3.2+)
 • ไม่ติด “I” (Incomplete) หรือ “W” (Withdrawal) จากวิชาใดๆ

หลักสูตร Graduate Pathway

เป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมทั้งภาษาอังกฤษ ความรู้ระดับปริญญา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ในกรณีที่ผู้เรียนคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเข้าศึกษาต่อโดยตรงกับทาง UAB อาทิ คะแนน TOEFL, GMAT, GRE, GPA ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ นักศึกษาสามารถสมัครหลักสูตร INTO UAB Graduate Pathway เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนที่ University of Alabama at Birmingham เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การจบตามที่กำหนดไว้นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตของ Pathway ได้บางส่วนเพื่อเข้าเรียนต่อปีที่ 2 ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย

 • แขนงวิชาทางสายศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Arts and Sciences)
 • แขนงวิชาทางสายธุรกิจ (Business)
 • แขนงวิชาทางการศึกษา(Education)
 • แขนงวิชาทางสายวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • แขนงวิชาอาชีพทางสุขภาพและสาธารณสุข (Health Professions)
 • แขนงวิชาทางสาธารณสุข (Public Health)
 • แขนงวิชาควบปริญญาบัตร 2 สาขา (MBA/MPH Dual Degree)

เกณฑ์การรับสมัครเข้าหลักสูตร มีดังนี้

 • GPA 2.5
 • TOEFL iBT65 หรือ IELTS 5.5 แล้วแต่สาขาวิชาหรือผ่าน Academic English ระดับ 4 (หลักสูตร 2 เทอม)
 • TOEFL iBT80 (20 sub-scores in 3 sections) หรือ IELTS 6.5 (6.0 sub-scores in 3 sections) (หลักสูตร 1 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากแต่ละสาขามีเกณฑ์แตกต่างกันออกไป)
 • สำหรับหลักสูตรควบปริญญาบัตร 2 สาขา MBA/MPH Dual Degree ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ University of Alabama at Birmingham Pathway Program ด้วย GPA ขั้นต่ำที่ 3.0 (เฉพาะ MS in Civil Engineering, MS in Electrical Engineering, MS in Materials Engineering, MS in Mechanical Engineering ต้องยื่น GPA ที่ 3.25)
 • ไม่ติด “I” (Incomplete) หรือ “W” (Withdrawal) จากวิชาใดๆ
 • Statement of Goals and Resume (เฉพาะสาขา MA in Early Childhood Education, MA in Special Education, MA in Teaching English to Speakers of Other Languages TESOL)

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees, Master’s degrees และ Doctoral Degrees ที่ University of Alabama at Birmingham มีดังนี้

College of Arts and Sciences

African-American Studies, Anthropology, Applied Mathematics, Art, Art History, Biology, Chemistry, Communication Management, Communication Studies, Computer Forensics and Security Management, Computer Science, Criminal Justice, Digital Forensics, English, Foreign Language, Forensic Science, General Studies, Genetics & Genome Sciences, History, Immunology, International Studies, Mathematics, Medical Sociology, Music, Musical Theatre [BFA], Neuroscience, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Public Administration, Social Work, Sociology, Theatre

College of Business

Accounting, Business Administration [MBA concentrations in Finance, Health Services, Management Information Systems, Marketing], Economics, Finance, Human Resource Management, Industrial Distribution, Information Systems, Management, Marketing

College of Education

Arts Education, Community Health and Human Services, Counseling, Early Childhood and Elementary Education, Educational Studies in Diverse Populations, Educational Leadership and Administration, Kinesiology, Reading, Special Education, Teaching English as a Second Language

College of Engineering

Biomedical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Materials Engineering, Mechanical Engineering

College of Health Professions

Administrative Health Services, Biomedical and Health Sciences, Biomedical Science, Biotechnology, Clinical Laboratory Science, Genetic Counseling, Health Administration, Health Physics, Healthcare Management, Healthcare Quality and Safety, Nuclear Medicine Technology, Nutrition Sciences, Occupational Therapy, Physical Therapy, Physician Assistant Studies, Rehabilitation Science

Joint Health Sciences

Basic Medical Sciences, Biochemistry and Molecular Genetics, Cell Biology, Cellular and Molecular Physiology, Genetics, Microbiology, Neurobiology, Pathology, Pharmacology and Toxicology

School of Nursing

Nursing (BSN, DNP, PhD)

School of Public Health

Biostatistics, Environmental Health Science, Epidemiology, Health Education and Promotion, Public Health

หลักสูตร Academic English

ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ