Auburn University (AU)

auburn_uni_01

Auburn University (AU) - ก่อตั้งขึ้นในปี 1856 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในเมืองออเบิรน์รัฐอลาบาม่า ติดอันดับเมืองที่น่าอาศัยอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่และมีผู้เข้าชมมากในฤดูใบไม้ผลิ ยังถือว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา (College Town) และเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในเขตเมืองในรัฐอลาบาม่าที่มีการเติบโตเร็วสุดของประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 การเรียนการสอนมุ่งเน้นการศึกษาทางวิชาการระดับนานาชาติ อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการคมนาคม สัตวแพทย์ศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เป็นงานวิจัยระดับประเทศและมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหารทางสังคมโดยใช้วิชาการผสมผสานกับเทคโนโลยี สิ่งที่น่าจดจำสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาอันเป็นที่รู้จักในองค์กร NASA คือ Kathryn Thornton หญิงชาวอเมริกันคนที่สองที่เดินในอวกาศรวมทั้งนักบินอวกาศอีก 5 ท่านและอดีตผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านที่ Kennedy Space Center

ออเบิร์นเป็นเมืองที่ประกอบด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายดาวน์ทาวน์อยู่ห่างไปจากมหาวิทยาลัยด้วยการเดินเท้า และห่างออกไปด้วยการเดินทางโดยรถยนต์เพียง 1.5 -3 ชั่วโมงจะเป็นทะเลบนชายฝั่ง Gulf Coast หรือชมสีสันของเมืองในยามค่ำคืน เช่น เบอร์มิงแฮมหรือแอตแลนต้า เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Hyundai, Kia, Home Depot, UPS, Coca-Cola, Delta Airlines, Aflac, Amazon เป็นต้น กิจกรรมสันทนาการยังถูกจัดขั้นในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี

จุดเด่นของ Auburn University

 • เป็น 1 ใน Best Public College Values (Kaplinger)
 • อันดับที่ 4 Colleges with the Happiest Students (The Princeton Review)
 • อันดับที่ 4 America’s Smartest Cities (New Geography)
 • อันดับที่ 6 Nationally for Student Engagement (Wall Street Journal)

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ Auburn University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 14 ของประเทศสาขา Veterinary Medicine
 • อันดับที่ 16 ของประเทศสาขา Biological / Agricultural Engineering
 • อันดับที่ 22 Best Biological / Agricultural Engineering
 • อันดับที่ 24 ของประเทศสาขา Rehabilitation Counseling
 • อันดับที่ 25 ของประเทศสาขา Pharmacy
 • อันดับที่ 38 ของประเทศสาขา Industrial / Manufacturing / Systems Engineering
 • อันดับที่ 42 ของประเทศสาขา Aerospace / Aeronautical / Astronautical Engineering
 • อันดับที่ 46 Top Public Schools
 • อันดับที่ 53 ของประเทศสาขา Chemical Engineering
 • อันดับที่ 55 ของประเทศสาขา Civil Engineering
 • อันดับที่ 59 ของประเทศสาขา Electrical / Electronic / Communications Engineering
 • อันดับที่ 73 Best Business Schools และของประเทศสาขา Computer Engineering
 • อันดับที่ 75 Best Engineering Schools และของประเทศสาขา Mechanical Engineering
 • อันดับที่ 87 ของประเทศสาขา Clinical Psychology
 • อันดับที่ 88 ของประเทศสาขา Chemistry
 • อันดับที่ 91 ของประเทศสาขา Computer Science
 • อันดับที่ 94 ของประเทศสาขา Mathematics
 • อันดับที่ 98 ของประเทศสาขา Psychology

หลักสูตร The Undergraduate Accelerator

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยเข้าเรียนต่อในปีที่ 2 ได้เลย หลักสูตรถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติการเรียน ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และการตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน

ประกอบไปด้วย 2 เทอม เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาดี แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความพร้อมที่สุด

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 3.0
 • TOEFL 79 (No sub-score below 18) หรือ IELTS 6.5 (No sub-score below 6.0) หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 69 (No sub-score below 54)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Auburn University Integrated Accelerator Program ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด

ประกอบไปด้วย 2 เทอม เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5
 • TOEFL 68 (No sub-score below 14) หรือ IELTS 5.5 (No sub-score below 5.0) หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 50 (No sub-score below 42)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Auburn University Academic Accelerator Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด)

ประกอบไปด้วย 3 เทอม เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ก้าวแรก

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5
 • TOEFL 60 (No sub-score below 12) หรือ IELTS 5.0 (No sub-score below 4.5) หรือผ่าน Pearson Versant ด้วยคะแนน 45 (No sub-score below 37)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Auburn University Academic Accelerator Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด)

หลักสูตร Direct Master’s Accelerator (1 เทอม)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและได้มีประสบการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน ทั้งนี้การเรียนการสอนมุ่งเน้นมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และเนื่องด้วยห้องเรียนมีขนาดเล็ก นักศึกษาจึงได้รับความดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านวิชาการ ปัจจุบันยังไม่เปิดสอนในหลักสูตรแขนงวิชาต่างๆ ของ College of Education

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 3.5
 • TOEFL 79 (No subscore below 18) หรือ IELTS 6.5 (No sub-score below 6.0)
 • Math Self Evaluation การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อกำหนดของบางหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องจบตรงสาขากับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น

auburn_uni_02

หลักสูตร Advanced Master’s Accelerator (1 เทอม)

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อม หรือเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตร “Pre-Master” ในการศึกษาต่อในหลักสูตร MBA ระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยเข้าเรียนต่อ หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาค่อนข้างดีแล้ว ให้ประสบความสำเร็จและเตรียมความพร้อมเต็มที่ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านงานวิจัย

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.75 (ยกเว้นสาขาต่างๆของ College of Engineering ที่ต้องยื่น GPA 3.0)
 • TOEFL 79 (No subscore below 18) หรือ IELTS 6.5 (No sub-score below 6.0)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Auburn University Advanced Master’s Accelerator Program ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0

หลักสูตร Master’s Accelerator (2 เทอม)

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อม หรือเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตร “Pre-Master” ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยเข้าเรียนต่อ หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อาทิเช่น การเขียน การพูดในที่สาธารณะ และกระบวนการทางวิจัย เพื่อให้ประสบความสำเร็จและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตร

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5 (ยกเว้นสาขาต่างๆของ College of Engineering ที่ต้องยื่น GPA 3.0)
 • TOEFL 74 (No sub-score below 16) หรือ IELTS 6.0 (No sub-score below 5.5)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Auburn University Master’s Accelerator Program ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อกำหนดของบางหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องจบตรงสาขากับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น


หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ Auburn University มีดังนี้

 • Agricultural Business & Economics, Agricultural Communications, Agricultural Science, Animal Sciences (Options: Equine Science, Muscle Foods, Production Management), Applied Biotechnology, Biosystems Engineering (Options: Ecological Engineering, Forest Engineering), Crop & Soil Sciences (Options: Production, Science, Soil, Water & Land Use, Turfgrass), Environmental Science, Fisheries & Aquaculture & Aquatic Sciences (Options: Fisheries & Aquaculture, Marine Resources), Food Science, Horticulture (Emphasis: Fruit & Vegetable Production, Landscape Horticulture, Nursery & Greenhouse Science, Pre-Landscape Architecture), Poultry Science (Poultry Production)
 • Architecture (Summer Design), Architecture/Interior Architecture (Summer Design), Building Science, Environmental Design (Pre-Landscape Architecture), Graphic Design, Industrial Design
 • Agriscience Education, Business & Marketing Education, Chemistry Education, Collaborative Teacher Education K-12, Early Childhood Education, Early Childhood/Elementary Special Education, Elementary Education, English Language Arts Education/English, Exercise Science, Fitness, Conditioning & Performance, Foreign Language Education (French, German, Spanish), General Science Education, General Social Science Education/History, Mathematics Education, Music Education/Instrumental & Vocal, Physical Education/Teacher Education, Physical Activity & Health, Physics Education, Rehabilitation & Disability Studies
 • Master’s degrees offered: Agriscience Education, Business / Marketing Education, Early Childhood Education, English for Speakers of Other Languages, English Language Arts Education, Foreign Language Education: French or Spanish, General Science Education, Music Education: Instrumental or Vocal, Reading Education
 • Apparel Merchandising, Design & Production Management (Options: Apparel Design & Production, Apparel Merchandising),Global Studies in Human Sciences, Hospitality Management (Options: Event Management, Hotel & Restaurant Management), Human Development & Family Studies, Interior Design, Nutrition (Options: (Nutrition/Dietetics, Nutrition Science, Wellness)
 • Anthropology, Art, Art History, Art (Options: Studio, Fine Arts), Communication, Communication Disorders, Economics (Primary Track, Quantitative Track), English (Creative Writing, Literature, Professional & Public Writing), French, French International Trade, German, German International Trade, Health Services Administration, History, Journalism, Media Studies, Media Studies (Option: Visual Media), Music, Music Performance (Options: Instrumental, Piano, Voice), Philosophy, Political Science, Public Administration, Public Relations, Psychology, Spanish, Spanish International Trade, Social Work, Sociology, Theatre, Theatre (Options: Design/Technology, Management, Music Theatre, Performance)
 • Master’s degrees offered: Master of Public Administration (MPA), Master of Community Planning (MCP)
 • Actuarial Science, Applied Discrete Mathematics, Applied Mathematics, BA Chemistry, BS Chemistry, Biochemistry, Biomedical Sciences, Geography, Geology, Geology (Option: Earth Systems Science), Laboratory Sciences, Marine Biology, Mathematics, Medical Technology, Microbial, Cellular & Molecular Biology (Options: Microbiology (MCMB), Cell & Molecular Biology (MCCM), Organismal Biology (Options: Conservation & Biodiversity, Ecology, Evolution & Behavior, Integrative Biology), Physics
 • Master’s degrees offered: *Applied Mathematics (Non-thesis), **Mathematics (Thesis), *Probability and Statistics (Non-thesis), **Statistics (Thesis)
 • Accountancy, Business Administration, Business Analytics, Entrepreneurship & Family Business, Finance, Human Resources Management, Information Systems Management, International Business, Management, Marketing, Supply Chain Management
 • Aerospace Engineering, Biosystems Engineering (Options: Ecological Engineering, Forest Engineering), Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science, Electrical Engineering (Option: Computer Engineering), Industrial & Systems Engineering, Materials Engineering, Mechanical Engineering, Software Engineering, Wireless Engineering (Options: Hardware, Software)
 • Master’s degrees offered: Aerospace Engineering, Biosystems Engineering, Chemical Engineering, Materials Engineering, Mechanical Engineering, Polymer & Fiber Engineering, Computer Science and Software Engineering
 • Forestry, Geospatial & Environmental Informatics, Nature Resources Management, Wildlife Ecology & Management
 • Nursing – Traditional
 • Aviation Management, Interdisciplinary University Studies, Professional Flight Management