Illinois State University (ISU)

Illinois State University (ISU) - ก่อตั้งขึ้นในปี 1857 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งอยู่ที่เมืองนอร์มอล (Normal) รัฐอิลินอยส์ (Illinois) ซึ่งมีสถานะเป็นเมืองฝาแฝดของเมืองบลูมมิงตันที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งศิลปะการแสดง ร้านอาหารมากมายที่เรียงรายกันในดาวน์ทาวน์ สวนสาธารณะร่มรื่นให้ได้พักผ่อน ที่เมืองนี้นักศึกษาจะได้สัมผัสบรรยากาศ 4 ฤดูกาล ด้วยค่าครองชีพที่ไม่สูงจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ ISU เป็น Top 10 Best College Town การเดินทางไปชิคาโก้ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงด้วยรถยนต์ มีสายการบินที่บินตรงไปยังเมืองใหญ่อื่นๆ อาทิเช่น Atlanta, Dallas, Minneapolis และ Orlando เป็นที่ตั้งของเหล่าบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Deloitte, Discover, JLL, Hyatt Hotels, Motorola มีสายการบินที่บินตรงไปยังเมืองใหญ่อื่นๆ อาทิเช่น Atlanta, Dallas, Minneapolis และ Orlando ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากการลงมือทำ ผ่านอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากศาสตราจารย์ผู้สอนเนื่องด้วยห้องเรียนที่มีข นาดเล็กและทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง

จุดเด่นของ Illinois State University มีดังนี้

 • สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาคิดโดยเฉลี่ย 18:1 ห้องเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์สามารถดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
 • อดีตนักศึกษาที่มีชื่อเสียงทางสังคม อาทิเช่น Mike Richard อดีต SVP McDonald’s Corporation, Donald McHenry อดีตเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา United Nations และ John Malkovich ดารา ผู้กำกับ ผู้ผลิตภาพยนตร์
 • อันดับที่ 11 Risk Management and Insurance (U.S. News & World Report 2017)
 • ติดอันดับ Top 16 Actuarial Science (Center of Actuarial Excellence by the Society of Actuaries 2018)
 • อันดับที่ 42 Best College for Education (niche.com 2018)
 • อันดับที่ 45 Best College for Information Technology (niche.com 2018)
 • อันดับที่ 75 Best Undergraduate Business School (Bloomberg Business Week 2016)

U.S. News & World Report 2018 ได้จัดอันดับ Illinois State University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 81 ของประเทศสาขา Speech-Language Pathology
 • อันดับที่ 83 Top Public School
 • อันดับที่ 92 ของประเทศสาขา Part-time MBA
 • อันดับที่ 98 Best Nursing Schools : Master’s
 • อันดับที่ 108 Best Education Schools
 • อันดับที่ 128 ของประเทศสาขา Social Work
 • อันดับที่ 131 Best Fine Arts Programs

เกณฑ์การรับสมัครตรง (Direct Admission) สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • Application fee $50* (เรียกเก็บในกรณีที่ผู้สมัครสมัครเรียนโดยไม่ได้ผ่านการแนะนำของบุคลากรแนะแนว)
 • GPA 3.0 สำหรับระดับปริญญาตรี และ GPA ระหว่าง 2.8-3.25 สำหรับระดับปริญญาโท
 • คะแนน TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 สำหรับระดับปริญญาตรีและคะแนน TOEFL iBT79-100 หรือ IELTS 6.5-7.0 สำหรับระดับปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายสำหรับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีสำหรับปริญญาโท
 • Financial Statement

INTO Illinois State University

เป็นหน่วยงานหนึ่งตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยดูแลในส่วนของสถาบันภาษาและเป็นสถา บันที่ทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของ Illinois State University โดย INTO Marshall University ร่วมกับ Illinois State University เปิดสอนหลักสูตร Pathway ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบไปด้วยสาขา Applied Science and Technology, Arts and Sciences, Business, Fine Arts ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะสมัครเข้าศึกษาโดยตรงกับทาง Illinois State University อาทิ คะแนน TOEFL และ GPA ต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร Pathway และผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร Pathway โดยผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตของ Pathway เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่ 2


หลักสูตร Undergraduate Pathway สามารถแบ่งเป็น แขนงวิชาใหญ่ ได้ 5 แขนงวิชา ซึ่งประกอบด้วย

 • Business
 • Computer Science
 • Information Systems
 • General
 • Science, Applied Sciences and Technology

เกณฑ์การรับสมัคร Undergraduate Pathway มีดังนี้

 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าด้วย GPA 2.25+ สำหรับทุกแขนงวิชา
 • TOEFL iBT60 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือผ่าน Academic English ระดับ 4 (หลักสูตร 2 เทอม)
 • TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป (หลักสูตร 1 เทอม)
 • Financial Statement

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ ISU Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 2.5
 • ไม่ติด “I” (Incomplete) หรือ “W” (Withdrawal) จากวิชาใดๆ

หลักสูตร Graduate Pathway

เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนต่อปริญญาโท เมื่อผู้เรียนสามารถจบหลักสูตร Pathway และได้คะแนนขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนดในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในด้าน App lied Science and Technology, Arts and Sciences, Business, Fine Arts

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน มีดังนี้

 • GPA 2.5 (ยกเว้นสาขา Mathematics, Costume Design, Studio Arts ด้วย GPA 2.3)
 • TOEFL iBT65-70 หรือ IELTS 5.5-6.0 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร หรือผ่าน Academic English ระดับ 4 (หลักสูตร 2 เทอม)
 • TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร (หลักสูตร 1 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี (ในบางหลักสูตรผู้สมัครจำเป็นต้องจบปริญญาตรีในสาขาตรงกับปริญญาโท อาทิเช่น (Accountancy with Accounting Degree, MBA, Costume Design, Music Performance, Studio Arts)
 • Portfolio of creative work และ/หรือ Audition สำหรับสาขา Arts Technology, Costume Design, Music Performance, Studio Arts

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ ISU Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 2.5
 • ไม่ติด “I” (Incomplete) หรือ “W” (Withdrawal) จากวิชาใดๆ
 • GMAT คะแนนรวมที่ 500 (เฉพาะ Accountancy Non-Accounting Degree, Accountancy with Accountancy Degree, MBA)
 • กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสาขา College of Fine Arts เนื่องจากเกณฑ์กำหนดมีความแตกต่างกันออกไป

หลักสูตรที่เปิดสอนในในระดับ Bachelor’s degrees, Master’s degrees, Doctoral Degrees ที่ Illinois State University มีดังนี้

Agriculture, Athletic Training, Computer Science, Construction Management, Criminal Justice Sciences, Cybersecurity, Engineering Technology, Environmental Health, Exercise Science, Family & Consumer Sciences, Fashion Design & Merchandising, Food, Nutrition and Dietetics, Graphic Communications, Health Information Management, Health Promotion & Education, Human Development & Family Science, Industrial Technology – Computer Systems Technology, Information Systems [Geographic Information Systems, Internet Application Development, Network & Security Management, Systems, Development], Interior Design, Kinesiology & Recreation [Biomechanics, Exercise Physiology], Medical Laboratory Science, Network & Telecommunications Management, Physical Education Teacher Education K-12, Recreation & Park Administration, Renewable Energy, Safety, Technology [Project Management, Quality Management & Analytics, Training & Development]

Anthropology, Applied Economics, Audiology, Biochemistry, Biological Sciences, Chemistry, Clinical-Counseling Psychology, Communication, Communication Studies, Economics [Applied Economics, Electricity, Natural Gas & Telecommunications Economics, Financial Economics], English, English Studies, European Studies, French, Geography, Geology, German, History, Hydrogeology, Journalism, Languages, Literatures, and Cultures, Legal Studies, Mass Media, Mathematics, Applied Statistics, Biomathematics, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Public Relations, School Psychology, Social Work, Sociology, Spanish, Speech Language Pathology

Accountancy, Business Administration, Business Information Systems, Business Education, Finance, International Business, Management, Marketing, Risk Management & Insurance

College Student Personnel Administration, Elementary Education, Educational Administration, Instructional Technology and Design, Middle Level Teacher Education, Reading, Special Education, Teaching & Learning

Art, Arts Technology, Fine Arts, Studio Arts, Music, Music Composition, Music Education, Music Performance, Theatre, Costume Design, Theatre Studies

Nursing, Nursing Practice

ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ