สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยม (High School)

WorldED ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อนักเรียนจะได้เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมแก่ตัวเอง พร้อมวางแผนการเรียน และประเมินแผนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน

ทางสถาบันยังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้ประสานงานกับทางโรงเรียนมัธยม เพื่อออกใบตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) ที่เป็นใบรับรองว่านักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนมัธยมที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS ใหม่

หากผู้ปกครองสนใจโรงเรียนอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-3434