Highline College

Highline

Highline College - เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์ (AA) อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ (AS) เพื่อการโอนย้ายวุฒิด้านการศึกษาไปมหาวิทยาลัย 4 ปี หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (AAS) ที่มีมากกว่า 50 วิชา หลักสูตรวิชาชีพเทคนิค 2 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี และ 4 สาขาวิชาเอกใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (BAS) ตั้งอยู่ในเมืองดีมอยส์ (Des Moines) รัฐวอชิงตัน (Washington) นักศึกษาของที่นี่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น American University, Boston University, Brigham Young University, Columbia University, Cornell University, Georgia Tech, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University, Northwestern University, Ohio State University, Pepperdine University, Princeton University, Purdue University, Syracuse University, Texas A&M, Tufts University, Tulane University, University of California Davis, University of California Los Angeles (UCLA), University of California San Diego, University of California Santa Barbara, University of Iowa, University of

Maryland, University of Michigan, University of Southern California, University of Washington-Seattle และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก เป็นต้น เมืองดีมอยส์อยู่ห่างจากดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเพียง 20 นาทีด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ มีกิจกรรมสันทนาการมากมาย ได้แก่ เล่นสกี แคมปิ้ง ปีนเขา และกีฬาทางน้ำอื่นๆ มีทีมนักกีฬามืออาชีพ อาทิเช่น Seahawks, Mariners และ Sounders FC การเดินทางท่องเที่ยวไป Mt. Rainier, Puget Sound และ The Olympics Mountains ใข้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง และเพียง 2 ชั่วโมงถึงแวนคูเว่อร์ ประเทศแคนาดา ทั้งนี้ยังมีเทศกาลและงานแฟร์ตลอดทั้งปี อาทิเช่น Sea Fair, Fourth of July Fireworks, Bumbershoot, Washington State Fair ให้นักศึกษาได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเหล่านี้นอกห้องเรียน

จุดเด่นของ Highline College มีดังนี้

 • หลักสูตร 2+2 University Transfer Pathways ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 • ได้รับรางวัล Advancing Diversity Award โดย The American Association of Community Colleges (AACC)
 • ซีแอตเทิลเป็นที่ตั้งของบริษัทที่โด่งดัง อาทิเช่น Microsoft, Starbucks, Weyerhaeuser, Amazon, Costco, Alaska Airlines, Boeing, Holland America Line, T-Mobile USA, Nintendo of America, Expedia Inc.
 • ค่าเล่าเรียนถูกกว่าครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชายอดนิยมของหลักสูตร 2+2 University Transfer Pathways ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์, งานด้านบริการและการท่องเที่ยว,วิศวกรรม, ธุรกิจระหว่างประเทศ, นิเทศศิลป์ และสาขาวิชาอื่นๆ อีกจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงเรียนระดับปริญญาตรีต้องศึกษาที่วิทยาลัย Highline ก่อนในสองปีการศึกษาแรก รวมทั้งต้องได้รับคำแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนการศึกษา ซึ่งต้องประกอบ ไปด้วยหลักสูตรการลงเรียนวิชาสามัญทั่วไป และวิชาพื้นฐานเบื้องต้นในสาขาวิชาเอกนั้น ก่อนที่นักศึกษาจะทำการโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เส้นทางการโอน (หน่วยกิต) นักศึกษาแต่ละคนจะต้องเลือกมหาวิทยาลัย และลงเรียนตามโปรแกรมหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และต้องสอดคล้องกับความชอบ ความต้องการตามเป้าหมายของตน

*ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการด้านความรู้ของนักศึกษาเอง บางวิชาจำเป็นต้องลงเรียนแต่ไม่สามารถโอนหน่วยกิตได้ ซึ่งทำให้โปรแกรมการลงเรียนของนักศึกษาล่าช้าออกไป

HONORS.HIGHLINE.EDU - หลักสูตรเกียรตินิยม

ช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเรื่องระเบียบการสมัคร อย่างเข้มงวด เพื่อที่จะสอบเข้าแข่งขันศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ บริการที่เสนอให้ มีดังนี้

 • ให้คำปรึกษาแนะแนวด้านวิชาการ
 • ช่วยเหลือนักศึกษาในการสมัครขอทุนการศึกษาด้านความเป็นเลิศ
 • หรือทุนการศึกษาที่สมควรได้รับ นับจากปี 2001 เป็นต้นมา มีนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรและได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแล้วกว่า 18 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นักศึกษาของวิทยาลัย Highline สามารถขอรับทุนการศึกษาด้านความเป็นเลิศเมื่อสำเร็จตามหลักสูตร

เกณฑ์การรับสมัครตรง มีดังนี้

 • Application fee $54 (ไมสามารถขอคืนได้)
 • กรอกใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป)
 • เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน 6 เดือนย้อนหลัง และมีจำนวนเงินคลอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั่วๆไป 1 ปี
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย
 • ใบแสดงผลการศึกษาโดยใส่ในซองจดหมายที่ปิดผนึกจากสถาบันการศึกษาล่าสุด(แนะนำ แต่ไม่กำหนดว่าต้องยื่น)

เกณฑ์กำหนดสำหรับระดับภาษาอังกฤษ มีดังนี้

 • คะแนน TOEFL 54/157/480 หรือ IELTS 5.0 (no band lower than 5.0)
 • จบการเรียนภาษาอังกฤษระดับกลางจากโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language – ESL) โดยได้การรับรองจากมาตรฐานสหรัฐอเมริกา หรือยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษที่เป็นที่น่าพอใจ
 • ในกรณีที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องลงเรียนในหลักสูตร Intensive English

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับต่างๆ ที่ Highline College ผ่านทางหน้าเว็บไซด์ https://www.highline.edu/what-we-offer/programs-a-z/