Washington State University (WSU)

Washington State University (WSU) - เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1890 มีวิทยาเขตหลักแห่งแรกและมีขนาดกว้างขวางที่สุดในจำนวนวิทยาเขตทั้ง 5 แห่งอยู่ที่เมืองพูลแมน (Pullman) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวอชิงตัน (Washington) เปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลายและมุ่งเน้นโอกาสทางงานวิจัยแก่นักศึกษา ส่วนอีก 4 แคมปัสประกอบด้วย WSU Vancouver ที่ห่างจากเมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนเพียงไม่กี่นาที, WSU Spokane เน้นการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาสุขวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์, WSU Tri-Cities เน้นหลักสูตรสาย STEM (Science, Technology, Engineering and Math) ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และ WSU North Puget Sound at Everett เปิดสอนในหลักสูตร Electrical Engineering, Hospitality Business Management และ Data Analytics โดยรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย โดยจัดอยู่ใน Tier 1 Highest Research Activity จากการจัดอันดับของ Carnegie Classification of Institutions of Higher Education นอกจากนี้ WSU ยังช่วยเหลือนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมในการทำงานด้วนระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสอนโดย Professor ระดับโลกที่มีชื่อเสียงภายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้รัฐวอชิงตันยังเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิเช่น Amazon, Boeing, Eddie Bauer, Expedia, Google, Microsoft, Nintendo, Starbucks, Zillow เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ในการเข้ามาฝึกงาน

เมืองพูลแมนถูกจัดเป็นอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามลายล้อมไปด้วยภูเขาเขียวขจี พื้นที่สีเขียวรอบเมือง สวนสาธารณะตามที่ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นปีนเขา พายคายัค เดินวิ่ง มีอากาศที่ร้อนแห้งในช่วงฤดูร้อน และอากาศหนาวเย็นมีหิมะในฤดูหนาว ช่วงที่อุ่นที่สุดคือช่วงเดือนสิงหาคมอุณหภูมิอยู่ที่ 27.8 °C และหนาวที่สุดในเดือนมกราคมอุณหภูมิอยู่ที่ 1.67 °C มีหิมะตกในช่วง พฤศจิกายนจนถึงมีนาคมตกหนักที่สุดในช่วงธันวาคมถึงมกราคม การเดินทางสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยมีรถโดยสารประจำทางสำหรับเดินทางในตัวเมือง มี Vanpool และ Zimride ซึ่งเป็นการเดินทางร่วมกับคนที่มีจุดหมายเดียวกัน หรือ Zip Car ซึ่งเป็นบริการสำหรับรถเช่า นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ปลอดภัยนักศึกษาสามารถขี่จักรยานไปมหาวิทยาลัยได้

จุดเด่นของ Washington State University มีดังนี้

 • เป็น Tier 1 Research Institute with Higher Research Activity (Carnegie Classification of Institutions of Higher Education)
 • อันดับที่ 3 Top Interior Design Programs in the West (DesignIntelligence 2015)
 • อันดับที่ 8 ของประเทศสาขา Hospitality Business Management (TheBestSchools.org 2017)
 • ได้รับรองวิทยฐานะจาก AACSB ทั้งสาขา Business และ Accounting
 • อันดับที่ 37 Best Colleges (Money Magazine 2016)
 • ศาสตราจารย์ผู้สอนเป็นผู้ได้รับทุน Fulbright รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก
 • รัฐวอชิงตันขึ้นชื่อว่าอยู่อันดับ 1 ของงานสาขา STEM (Geekwire 2015)
 • Top 25 ที่บริษัทชั้นนำต่างๆต้องการว่าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ (Wall Street Journal)

U.S. News & World Report 2018 ได้จัดอันดับ Washington State University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 14 ของประเทศสาขา Veterinary Medicine
 • อันดับที่ 14 International Business Program
 • อันดับที่ 18 ของประเทศสาขา Biological/Agricultural Engineering
 • อันดับที่ 25 ของประเทศสาขา Criminology
 • อันดับที่ 27 ของประเทศสาขา Best Nursing Schools: Master’s
 • อันดับที่ 33 ของประเทศ Agricultural Sciences in the World
 • อันดับที่ 40 ของประเทศสาขา Pharmacy
 • อันดับที่ 41 ของประเทศสาขา Nursing
 • อันดับที่ 42 ของประเทศสาขา Sociology
 • อันดับที่ 57 ของประเทศสาขา Mechanical Engineering
 • อันดับที่ 68 Top Public School in the US
 • อันดับที่ 70 Best Undergraduate Engineering Programs
 • อันดับที่ 70 ของประเทศสาขา Computer Science
 • อันดับที่ 74 ของประเทศสาขา Electrical Engineering และ Clinical Psychology
 • อันดับที่ 75 ของประเทศสาขา Computer Science
 • อันดับที่ 78 ของประเทศสาขา Economics
 • อันดับที่ 81 ของประเทศสาขา Political Science
 • อันดับที่ 83 ของประเทศสาขา Physics
 • อันดับที่ 88 ของประเทศสาขา Chemistry
 • อันดับที่ 98 ของประเทศสาขา Biological Sciences
 • อันดับที่ 101 ของประเทศสาขา Mathematics

เกณฑ์การรับสมัครตรง (Direct Admission) และเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

 • Application fee $50 สำหรับปริญญาตรีและ $75 สำหรับปริญญาโท
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • GPA 2.7 สำหรับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย (GPA 2.5 สำหรับนักศึกษา โอนย้าย)
 • GPA 3.0 สำหรับปริญญาโทและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี
 • สำหรับปริญญาตรีใช้คะแนน TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 หรือผ่าน Academic English ระดับ 5 หรือ SAT 500 (Critical Reading sub- score หรือ SAT ใหม่ด้วย Reading test score ที่ 27 คะแนน)
 • สำหรับปริญญาโทใช้คะแนน TOEFL iBT80-93 ขึ้นอยู่กับหลักสูตร หรือ IELTS 7.0- 7.5 ขึ้นอยู่กับหลักสูตร
 • GRE หรือ GMAT สำหรับบางหลักสูตรปริญญาโท
 • 3 Letters of Professional Reference สำหรับปริญญาโท

Into Washington State University

เป็นหน่วยงานหนึ่งตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยดูแลในส่วนของสถาบันภาษาและเป็นสถาบันที่ทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของ WSU โดย INTO Washington State University ร่วมกับ Washington State University เปิดสอนหลักสูตร Pathway ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบไปด้วยสาขา Agricultural Sciences, Architecture, Arts and Sciences, Business, Computer Science, Education, Engineering, Fine Arts, Journalism and Communication, Mathematics, Science, Social Sciences and Humanities หลักสูตร Undergraduate Pathway เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนที่ Washington State University เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์ของ Pathway Program นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตของ Pathway เมื่อจบโปรแกรมแล้วเข้าเรียนปีที่ 2 ประกอบด้วย Undergraduate Pathway in Agricultural Sciences, Architecture, Business, Computer Science, Engineering, Fine Arts, Journalism/Communication, Mathematics, Science, Social Sciences/Humanities

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน มีดังนี้

 • GPA 2.3+
 • TOEFL iBT60 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือผ่าน Academic English ระดับ 4 ด้วยคะแนนเฉลี่ยผ่าน 80% จากทุกวิชา (หลักสูตร 2 เทอม)
 • TOEFL iBT79 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป (หลักสูตร 1 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • ผลการเรียนของ Washington State University Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5
 • ไม่ติด “I” (Incomplete) จากวิชาใดๆที่เรียนมาในหลักสูตร Pathway

หลักสูตร Graduate Pathway

เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนต่อปริญญาโท เมื่อผู้เรียนสามารถจบหลักสูตร Pathway และได้คะแนนขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนดในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อจบโป รแกรม ประกอบไปด้วยสาขา Agriculture, Human and Natural Resource Sciences, Arts and Sciences, Education, Engineering and Architecture

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน มีดังนี้

 • GPA 2.5
 • TOEFL iBT66 (ยกเว้น Master of Education in Language Literacy, Technology และ Master of Education in Special Education ที่ต้องใช้คะแนน TOEFL iBT70) หรือ IELTS 6.0 (ยกเว้น Master of Education in Language Literacy, Technology และ Master of Education in Special Education ที่ต้องใช้คะแนน IELTS 6.5) หรือผ่าน Academic English ระดับ 5 ที่คะแนนรวม 83% จากทุกวิชา (หลักสูตร 2 เทอม)
 • TOEFL iBT80 (ยกเว้น MS in Electrical Engineering, MS in Computer Science, MS in Mechanical Engineering ที่ใช้คะแนน TOEFL iBT75) หรือ IELTS 6.0-7.0 ขึ้นอยู่กับบางหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (หลักสูตร 1 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี (บางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาจบตรงสาขากับหลักสูตรปริญญาโท กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Washington State University Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 3.0
 • ไม่ติด “I” (Incomplete) หรือ “W” (Withdrawal) จากวิชาใดๆที่เรียนมาในหลักสูตร Pathway

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees, Master’s degrees และ Doctoral Degrees ที่ Washington State University มีดังนี้

Accounting, Business Administration, Entrepreneurship, Finance, Hospitality Business Management, International Business, Management [Specializations in Human Resource Management or Innovation and Change], Management Information Systems, Marketing, Wine Business Management

Agricultural Biotechnology, Agricultural Economics, Agricultural Education, Agricultural and Food Business Economics, Agricultural and Food Systems, Agricultural Technology and Production Management, Agriculture and Food Security, Animal Sciences, Apparel, Merchandising, Design and Textiles, Applied Economics, Crop Science, Earth Sciences, Economics, Economic Sciences, Environmental and Ecosystem Sciences, Environmental and Natural Resource Science, Earth and Environmental Science, Field Crop Management, Food Science, Forestry, Fruit and Vegetable Management, Horticulture, Human Development, Integrated Plant Services, Landscape Architecture, Landscape, Nursery and Greenhouse Management, Molecular Plant Sciences, Organic Agriculture Systems, Prevention Science, Soil Sciences, Turfgrass Management, Winemaking (Viticulture and Enology)

Anthropology, American Studies, Asian Studies, Basic Medical Sciences, Biology, Chemistry, Chinese, Comparative Ethnic Studies, Criminal Justice and Criminology, Data Analytics, Digital Technology and Culture, English, Entomology, Fine Arts, French, History, Humanities, Mathematics, Music, Music Composition, Music Education, Music Performance, Philosophy, Physics and Astronomy, Plant Biology, Plant Pathology, Political Science, Psychology, Public Affairs, Science, Social Sciences, Sociology, Spanish, Statistics, Wildlife Ecology and Conservation Sciences, Women’s Studies, Zoology

Athletic Training, Education, Educational Leadership, Educational Psychology, Elementary Education, Language, Literacy, Technology, Social Studies Teaching, Special Education, Sport Management, Sport Science

Speech and Hearing Sciences

Nursing (BSN), Nursing (RN to BSN), Master of Nursing, Doctor of Nursing Practice

Biochemistry, Combined Anatomic Pathology Residency, Combined Clinical Microbiology Residency, Genetic and Cell Biology, Immunology and Infectious Diseases, Integrative Physiology and Neuroscience, Microbiology, Molecular Biosciences, Neuroscience

Communication and Society Journalism and Media Production, Strategic Communication

Architecture, Architectural Studies, Bioengineering, Biological and Agricultural Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Computer Science, Construction Engineering, Construction Management, Data Analytics, Electrical Engineering, Engineering, Engineering Science, Environmental Engineering, Interior Design, Materials Science and Engineering, Mechanical Engineering, Software Engineering

Nutrition and Exercise Physiology

ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ