University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell)

University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell) - เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเน้นงานด้านวิจัย ก่อตั้งขึ้นในปี 1894 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองจากบรรดาวิทยาเขต UMASS ทั้งหมด รอบๆบริเวณแม่น้ำเมอรี่แมคใจกลางเมืองโลเวิล (Lowell) รัฐแมสซาชูเซส (Massachusetts) ซึ่งเป็นสถานที่กำเนิด The Industrial Revolution ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเมืองนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและศิลปะที่โด่ดเด่น สามารถหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเมืองใหญ่ แต่ได้อารมณ์ความรู้สึกเรียบง่ายแบบเมืองเล็ก มีบรรยากาศที่น่าอยู่และน่าเรียนอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถไฟไปเที่ยว Boston Downtown เพียงแค่ 35 นาที การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในรัฐแมสซาชูเซสได้รับการขนานนา มว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการศึกษาของสหรัฐอเมริกา นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศการเรียนที่มีคุณภาพของสังคมอเมริกันอย่างแท้จริง ที่ลายล้อมไปด้วยมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลก ได้แก่ Harvard University, MIT และ University of Massachusetts รัฐนี้จึงถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีขั้นสูง และการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมของโลกมากมาย เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต Facebook และระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น นอกจากนี้บ้านเมืองยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม และวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

จุดเด่นของ UMass Lowell มีดังนี้

 • จัดเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะที่สูงที่สุด ในด้านบริหารธุรกิจ หรือ AACSB
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะที่สูงที่สุด ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ABET
 • Top 300 Business Schools ของโลก
 • A Best Value Education และ A High Return on Investment (Forbes และ Payscale.com)
 • อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในรัฐแมสซาชูเซสรองจาก Harvard, MIT และ Tufts
 • อันดับที่ 42 มหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมเลือกเรียนต่อสูงสุดของโลก
 • อันดับที่ 72 Top 200 เครือมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพที่สุดของโลก
 • นักศึกษาที่จบจากที่นี่ได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่จบจาก มหาวิทยาลัยรัฐบาลอื่นๆในแถบนิว อิงแลนด์

U.S. News & World Report ได้จัดอันดับ University of Massachusetts Lowell ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 52 Best Undergraduate Teaching
 • อันดับที่ 157 National Universities

เกณฑ์การรับสมัครตรงระดับปริญญาตรี (Direct Admission) มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • TOEFL 550+ (Paper-based) 79-80 (Internet-based) หรือ IELTS 6.5+
 • ทรานสคริปต์และประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย

*ผู้สมัครได้รับการยกเว้นการยื่นคะแนน TOEFL, IELTS, SAT หรือ ACT ในบางกรณี กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การรับสมัครตรงระดับปริญญาโท (Direct Admission) มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • TOEFL (Paper-based) / (Internet-based) หรือ IELTS กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ทรานสคริปต์และประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี

*ผู้สมัครได้รับการยกเว้นการยื่นคะแนน TOEFL, IELTS, SAT หรือ ACT ในบางกรณี กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Pathway Programs

หลักสูตร Pathwayเหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหนึ่งมหาวิทยาลัยในเครือ UMass ได้อย่างง่ายขึ้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านวัฒนธรรมอเมริกัน ประกอบด้วย

 1. Undergraduate Pathway Program (UPP) – ระดับปริญญาตรี
 2. Pre-Master’s Program (PMP) – ระดับปริญญาโท

ข้อดีของหลักสูตร UPP มีดังนี้

 1. นักศึกษา UPP ไม่ต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัย (วีซ่า I-20 หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัยทั้งหมด)
 2. ไม่ต้องสอบ SAT หรือ ACT ในการสมัคร
 3. ไม่ต้องยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์ (Letters of Recommendations)
 4. ไม่ต้องเขียนเรียงความแนะนำตนเอง (Personal Statement)
 5. ห้องเรียนขนาดเล็ก และมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิด
 6. หลังจากจบ UPP สามารถเข้าเรียนต่อปี 2 ได้ทันที

ข้อดีของหลักสูตร PMP มีดังนี้

 1. นักศึกษา PMP ไม่ต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัย (วีซ่า I-20 หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัยทั้งหมด)
 2. ไม่ต้องสอบ GMAT หรือ GRE ในการสมัคร
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 4. ห้องเรียนขนาดเล็ก และมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิด เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาตรี (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาโท มีดังนี้

 • GPA 2.7-3.0 (ยกเว้น MS in Engineering, MS in Computer Science และ MA in Liberal Arts ใช้ GPA 2.6)
 • TOEFL iBT70-80 หรือ IELTS 5.5-6.0 (เกณฑ์กำหนดขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร กรุณาสอบถาม)

หลักสูตรปริญญาตรีที่โดดเด่นของ UMass Lowell

Business
 • Entrepreneurship
 • International business
 • Engineering & Sciences
 • Bioinformatics, Biotechnology
 • Computer Science
 • Chemical Engineering
 • Computer Engineering
 • Environmental, Earth & Atmospheric Science
 • Plastics Engineering
Liberal Arts
 • Nutritional Sciences
 • Sociology

หลักสูตรปริญญาโทที่โดดเด่นของ UMass Lowell

Business
 • Entrepreneurship
 • International business
 • Engineering & Sciences
 • Bioinformatics, Biotechnology
 • Computer Science
 • Chemical Engineering
 • Computer Engineering
 • Environmental, Earth & Atmospheric Science
 • Plastics Engineering
Liberal Arts
 • Nutritional Sciences
 • Sociology

*สำหรับหลักสูตรอื่นๆในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กรุณาสอบถามรายละเอียด