University of Dayton (UD)

Caldwell-Street

University of Dayton (UD) – เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนคาทอลิกมีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย ก่อตั้งขึ้นในปี 1850 ตั้งอยู่ในเมืองเดย์ตัน ริมฝั่งแม่น้ำเกรท ไมอามี่ทางตะวันตกของรัฐโอไฮโอ ขึ้นชื่อว่าเป็น Top 100 สถานที่ดีที่สุดทั่วทั้งในสหรัฐอเมริกา เมืองนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น งานดนตรีและศิลปะ ร้านอาหารจากหลากหลายแห่งในมุมโลก หรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายกลางแจ้ง ได้แก่ ปั่นจักรยาน เดินวิ่งในสวนสาธารณะ หรือปีนเขา ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านอีกหลังของนักศึกษา การเดินทางท่องเที่ยวไปยังรัฐอื่นๆ ในช่วงวันหยุดพักผ่อนก็มีความสะดวกรวดเร็วเช่นกัน อาทิเช่น 2 ชั่วโมงไปยังนิวยอร์คและไมอามี่ 4.5 ชั่วโมงไปยังนิวออลีนส์และฮูสตันโดยเครื่องบิน และเพียง 60 นาทีเพื่อไปยังเมืองหลวงของโอไฮโอโดยรถยนต์ ที่นี่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำงานไปด้วยกันกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในรั้วมหาวิทยาลัยที่ University of Dayton Research Institute, The GE Aviation EPISCenter และ Emersons Helix Innovation Center ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงผนวกกับประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากห้องเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาได้ดีที่สุด ดังจะเห็นจากบริษัทชื่อดัง Fortune 500 ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงาน

จุดเด่นของ University of Dayton มีดังนี้

 • อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยคาทอลิกในประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (The Princeton Review)
 • อันดับที่ 4 Student Love these Colleges (The Princeton Review)
 • Top 50 for Colleges that Create Futures ระดับประเทศ (The Princeton Review)
 • ถูกจัดเป็น A Best College Value (Money Magazine, Kiplinger)
 • ถูกเรียกเป็น A Leading University Worldwide in Learning, Living and Support Services (The International Student Barometer)
 • Alumni Mentoring Program รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง
 • นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานกับบริษัทชื่อดังทั่วโลก อาทิเช่น Coca-Cola, General Electric, Groupon, Honda, JPMorgan Chase, Peace Corps, PepsiCo, Procter & Gamble, Walt Disney Company

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ University of Dayton ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 53 Best Value Schools
 • อันดับที่ 127 National Universities
 • อันดับที่ 132 Engineering: Doctorate
 • อันดับที่ 172 Business Programs

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาโท มีดังนี้

 • GPA 3.0+
 • TOEFL 80+ หรือ IELTS 6.5+ หรือ PTE 60+
 • GRE/GMAT (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียด)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ รับรอง

*ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดด้วยคะแนนดังกล่าว ผู้สมัครอาจจะได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไขคือต้องลงเรียน Intensive English Program (IEP) เต็มเวลา และหลักจากจบหลักสูตรจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปกติ
**บางหลักสูตรอาจกำหนดคะแนน TOEFL หรือ IELTS ไว้ที่สูงกว่าดังกล่าว กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
***สำหรับ School of Education กำหนด GPA ขั้นต่ำไว้ที่ 2.75

archway_entrance

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ มีดังนี้

Master of Business Administration (MBA: Cybersecurity, Finance, Marketing)

Aerospace Engineering, Bioengineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Electro-Optics, Engineering Management, Engineering Mechanics, Materials Engineering, Mechanical Engineering, Renewable and Clean Energy

Chemistry, Computer Science, English, Public Administration

Education in Leadership for Education Systems, Education in Transdisciplinary Early Childhood Education

Master of Law (LLM)