Oregon State University (OSU)

Oregon State University (OSU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1868 ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการวิจัยขั้นสูง และได้มาตรฐานโลก “OSU ได้รับรางวัล Carnegie Foundation Top Research สาขามหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยขั้นสูง” ที่มีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลปัจจุบัน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สุขภาพที่ดี พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ เมืองคอแวลลิส (Corvallis) รัฐโอเรกอน (Oregon) เป็นเมืองขนาดเล็กที่ถูกจัดเป็นเมืองน่าอยู่ร่มรื่นเขียวขจีและปลอดภัยสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะใช้เวลาในเมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาหรือสันทนาการกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุด และที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ student clubs ซึ่งมีมากกว่า 300 ประเภทกิจกรรมให้เลือกตามความสนใจ โดยมีนักศึกษาต่างชาติจาก 112 ประเทศทั่วโลกเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำที่ตั้งอยู่ในเมืองพอร์ตแลนด์และซีแอตเติล อาทิเช่น Intel, Nike, Boeing, Hewlett-Packard Co, Oracle Corporation, Intel Corporation, Dell

OSU ได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับ Top 350 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (Academic Ranking of World Universities 2017) ในแต่ละปีได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริงหลังจากสำเร็จการศึกษา The International Living-Learning Center ถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายนปี 2011 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการพักอาศัยและการเรียนรู้แก่นักศึกษาทุกคน อาทิเช่น ห้องสมุด ร้านอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ตัวเมืองคอแวลลิสห่างจากเมืองพอร์ตแลนด์เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้นด้วยการเดินทางทางรถยนต์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดบริการรถรับส่งนักศึกษาเพื่อเดินทางไปยังอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จุดเด่นของ Oregon State University มีดังนี้

 • Top Tier National Ranking University
 • Tier 1 Research University
 • Top 5 Most Beautiful College Towns in America (Fiske Best Buy School 2016)
 • อันดับที่ 2 in Forestry Globally (Center for World University Rankings 2017)
 • อันดับที่ 5 Best Small City for Business and Careers (Forbes 2017)
 • อันดับที่ 4 Best College Town (Forbes 2017)
 • Top 150 Universities Worldwide by Shanghai Jiaotong University
 • อันดับที่ 9 ของโลกที่ได้รับการอ้างอิงงานวิจัยมากที่สุดของโลก
 • ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล Nobel Prize
 • ค่าครองชีพต่ำ เมืองมีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากรัฐ Oregon เป็นรัฐปลอดภาษี

U.S. News & World Report 2019 ได้จัดอันดับ Oregon State University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 11 ของประเทศสาขา Nuclear Engineering
 • อันดับที่ 24 ของประเทศสาขา Biological/Agricultural Engineering
 • อันดับที่ 40 ของประเทศสาขา Civil Engineering
 • อันดับที่ 48 ของประเทศสาขา Environmental Engineering
 • อันดับที่ 55 ของประเทศสาขา Electrical Engineering/Computer Engineering
 • อันดับที่ 67 ของประเทศสาขา Computer Science
 • อันดับที่ 70 Best Undergraduate Engineering Programs
 • อันดับที่ 95 Best Colleges for Veterans
 • อันดับที่ 116 Best Value Schools
 • อันดับที่ 128 Best Undergraduate Business Programs

เกณฑ์การเข้ารับและเอกสารประกอบการสมัคร (Direct Admission) มีดังนี้

 • Application fee $ 60 สำหรับปริญญาตรีและ $85 สำหรับปริญญาโท
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • Transcript with GPA 3.0 สำหรับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรจากระดับการศึกษามัธยมปลาย
 • Transcript with GPA 3.0 สำหรับปริญญาโทและประกาศนียบัตรจากระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • หลักสูตรปริญญาตรี: TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.5
 • หลักสูตรปริญญาโท: TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.5 บางหลักสูตรอาจจะมีขอคะแนนที่สูงกว่าขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของหลักสูตรนั้นๆ
 • 3 Letters of Recommendation
 • Resume
 • Financial Statement

INTO Oregon State University

เป็นหน่วยงานที่ดูแลนักเรียนต่างชาติในหลักสูตร Pathway ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญา และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตร Undergraduate Pathway

เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนที่ Oregon State University เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์ของ Pathway Program และเมื่อจบหลักสูตร 3 เทอม ซึ่งใช้ระยะเวลา 9 เดือนผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตของ Pathway เมื่อจบโปรแกรมแล้วเข้าเรียนปีที่ 2 ประกอบด้วย Undergraduate Pathway in Business, Computer Science, Engineering, Food Science and Technology, Forestry, Natural Resources and Renewable Materials, Public Health and Sport Science, Public Policy, Science, Women and Gender Studies

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน มีดังนี้

 • GPA 2.5+
 • TOEFL iBT60 หรือ IELTS 5.5
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย

หลักสูตร Graduate Pathway

เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนต่อปริญญาโท เมื่อผู้เรียนสามารถจบหลักสูตร Pathway และได้คะแนนขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนดในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในด้าน Business, Engineering, Graduate School, Public Health and Human Sciences, Science

Graduate Pathway in Business เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถโอนบางวิชาเพื่อเป็นเครดิตในระดับปริญญาโทได้หลักสูตร Business ประกอบด้วยสาขาดังต่อไปนี้

 1. Graduate Pathway in MBA (3 เทอมหรือ 2 เทอม)

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนหลักสูตร Graduate Pathway in MBA

 • GPA 2.5
 • TOEFL iBT75 หรือ IELTS 6.5 หรือ สอบ Academic English ระดับ 6 (3 เทอม)
 • TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.5 หรือ สอบ Academic English ระดับ 6 และ GMAT คะแนน 500 และ GRE คะแนนรวม 304 (2 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะจากสาขาใดก็ได้

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ OSU Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 3.0+จากทุกวิชา
 • GMAT คะแนน 500 และ GRE คะแนนรวม 304 (สำหรับ 3 เทอม)
 • Statement of Objective
 • Resume
 • 2 Letters of Recommendation

Graduate Pathway in Engineering เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถโอนบางวิชาเพื่อเป็นเครดิตในระดับปริญญาโทได้หลักสูตร Engineering ประกอบด้วยสาขาดังต่อไปนี้

 1. Graduate Pathway in Chemical Engineering
 2. Graduate Pathway in Civil Engineering – 3 Term
 3. Graduate Pathway in Civil Engineering – 2 Term
 4. Graduate Pathway in Computer Science
 5. Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering
 6. Graduate Pathway in Environmental Engineering
 7. Graduate Pathway in Industrial Engineering
 8. Graduate Pathway in Mechanical Engineering
 9. Graduate Pathway in Mechanical Engineering with Material Science Emphasis

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนหลักสูตร Graduate Pathway in Engineering

 • GPA 2.75
 • TOEFL iBT70 หรือ IELTS 6.0 หรือ สอบ Academic English ระดับ 5 (หลักสูตร 3 เทอม)
 • TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.5 หรือ สอบ Academic English ระดับ 6 (เฉพาะหลักสูตร MEng in Civil Engineering 2 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ OSU Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 3.0 (กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • คะแนน GRE ในบางแขนงวิชา (กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

Graduate Pathway in Graduate School เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถโอนบางวิชาเพื่อเป็นเครดิตในระดับปริญญาโทได้ ประกอบด้วยสาขาดังต่อไปนี้

 1. Graduate Pathway in Master of Science/PhD in Comparative Health Sciences
 2. Graduate Pathway in Professional Science Master’s in Environmental Science

*กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Graduate Pathway in Public Health and Human Sciences เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถโอนบางวิชาเพื่อเป็นเครดิตในระดับปริญญาโทได้ ประกอบด้วยสาขาดังต่อไปนี้

 1. Graduate Pathway in Public Health

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนหลักสูตร Graduate Pathway in Public Health

 • GPA 2.75
 • TOEFL iBT70 หรือ IELTS 6.0 หรือ สอบ Academic English ระดับ 5 (หลักสูตร 3 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะจากสาขาใดก็ได้

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ OSU Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 3.0+ จากทุกวิชา
 • ผลการเรียนภาษาเกรดเฉลี่ย 3.0+
 • Submission of a writing sample of in-person meeting with student

Graduate Pathway in Science เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถโอนบางวิชาเพื่อเป็นเครดิตในระดับปริญญาโทได้ ประกอบด้วยสาขาดังต่อไปนี้

 1. Graduate Pathway in Materials Chemistry
 2. Graduate Pathway in Organic Chemistry
 3. Graduate Pathway in Physical Chemistry

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนหลักสูตร Graduate Pathway in Science

 • GPA 2.75
 • TOEFL iBT70 หรือ IELTS 6.0 หรือ สอบ Academic English ระดับ 5 (หลักสูตร 3 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีในสาขาเคมีหรือใกล้เคียง

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ OSU Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 3.0+ จากทุกวิชา
 • ผลการเรียนภาษาเกรดเฉลี่ย 3.0+ หรือคะแนน TOEFL iBT80 (18 sub-scores) หรือ IELTS 6.5
 • คะแนน GRE 152 หรือสูงกว่า

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees, Master’s degrees และ Doctoral Degrees ที่ Oregon State University มีดังนี้

College of Agricultural Sciences

Agricultural Sciences, Agricultural Business Management, Agricultural Education, Animal Sciences, Applied Economics, Bioresource Research, Botany, Botany and Plant Pathology, Crop and Soil Science, Crop Science, Entomology, Environmental Economics and Policy, Fisheries and Wildlife Administration, Fisheries and Wildlife Sciences, Fisheries Management, Fisheries Science, Food Science and Technology, Horticulture, Rangeland Ecology and Management, Rangeland Services, Soil Science, Sustainability, Toxicology, Wildlife Science

College of Business

Accounting, Accountancy, Business Administration/MBA, Business Administration and Accountancy, Business Information Systems, Data Analytics, Design and Human Environment, Design and Innovation Management, Finance, Hospitality Management, Innovation Management (Double degree for non-business majors only), Management, Marketing, Merchandising Management

College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences

Earth Sciences, Environmental Sciences, Geographic Information Science, Geography, Geology, Geography and Geospatial Science, Marine Resource Management, Ocean, Earth & Atmospheric Sciences

College of Education

Adult and Higher Education, Counseling, Education, Teaching [MAT options: Clinically Based Elementary, Elementary, Language Arts, Mathematics, Music, Science and Social Studies]

College of Engineering

Bioengineering, Biological and Ecological Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science, Construction and Engineering Management, Ecological Engineering, Electrical and Computer Engineering, Energy Systems, Environmental Engineering, Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Materials Science, Mechanical Engineering, Medical Physics, Nuclear Engineering, Radiation Health Physics, Robotics

College of Forestry

Forest Ecosystem and Society, Forest Engineering, Forest Engineering/Civil Engineering, Forestry, Natural Resources, Sustainability, Renewable Materials, Sustainable Forest Management, Tourism, Recreation and Adventure Leadership, Wood Science

College of Liberal Arts

Anthropology, Applied Anthropology, Applied Ethics, Art, College Student Services Administration, Contemporary Hispanic Studies, Creative Writing, Design and Innovation Management, Digital Communication Arts, Economics, English, Environmental Arts and Humanities, Ethnic Studies, French, German, Graphic Design, History, History of Science, Liberal Studies, Music, Philosophy, Political Science, Psychology, Public Policy, Religious Studies, Sociology, Spanish, Speech Communication, Women, Gender, and Sexuality Studies Pharmaceutical Sciences, Pharmacy, Doctor of Pharmacy

College of Pharmacy

Pharmaceutical Sciences, Pharmacy, Doctor of Pharmacy (4-year)

College of Public Health and Human Sciences

Adapted Physical Education, Athletic Training, Biostatistics, Environmental and Occupational Health, Epidemiology, Global Health, Health Management and Policy, Health Promotion and Health Behavior, Kinesiology, Human Development and Family Sciences/Studies, Nutrition, Public Health

College of Science

Biochemistry and Biophysics, Biochemistry and Molecular Biology, Bio Health Sciences, Biology, Chemistry, Data Analytics, Integrative Biology, Mathematics, Microbiology, Molecular and Cellular Biology, Physics/Applied Physics, Statistics, Zoology

College of Veterinary Medicine

Veterinary Medicine

Graduate School Interdisciplinary Programs

Comparative Health Sciences, Interdisciplinary Studies, Environmental Sciences, Molecular and Cellular Biology, Water Resources Policy and Management, Water Resources Engineering, Water Resources Science

หลักสูตร Academic English

ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ