California Lutheran University (CLU)

XDISWQqJlE

California Lutheran University (CLU) - ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความเชื่อมาจากศาสนาคริสต์โดยยึดแบบปฏิบัติลูเทอแรน ตั้งอยู่ที่เมืองเทาร์ซันโอ๊ค (Thousand Oaks) ระหว่างเมืองซานตา บาร์บาร่าและเมืองลอสแองเจอลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) เมืองนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดและมีความน่าอยู่ในสหรัฐอเมริกา ห่างออกไปจากมหาวิทยาลัยเพียง 24 กิโลเมตรคือมหาสมุทรแปซิฟิก การขับรถท่องเที่ยวไปยังเมืองลอสแองเจอลิสที่เพียบพร้อมไปด้วยโอกาสต่างๆมากมายทางด้านการทำงาน ศิลปะวัฒนธรรม ร้านอาหารจากนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสนุกไว้พักผ่อนหย่อนใจ สามารถทำได้โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ภูมิทัศน์สวยงามเนื่องจากอยู่ใกล้ธรรมชาติและมหาสมุทรทำให้มีอากาศสดชื่น อุณหภูมิไม่หนาวหรือร้อนจัดตลอดทั้งปี เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของแคลิฟอร์เนียตอนใต้

California Lutheran University ได้รับการจัดอันดับโดย U.S. News and World Report ให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกทางภูมิภาค Western ของสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้รับรองวิทยฐานะ NCATE และ WASC อีกด้วย หลักสูตร MBA ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 200 อันดับแรกของอเมริกาเหนือ California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับโอกาสด้านการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความหลากหลาย ภายใต้คำแนะนำของเหล่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อมและมีชื่อเสียงโด่งดัง โดยขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ย คือ นักเรียน 18 คน โดยที่อาจารย์จะเป็นผู้สอนในทุกชั้นเรียน และอาจารย์เหล่านี้ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา มีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่รวมทุกคน ให้เกียรติ เคารพในความเป็นปัจเจกของทุกคนเท่าเทียมกัน เน้นการเรียนการสอนเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้งมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสายวิชาชีพอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้หลักสูตรทัศนศิลป์และการแสดงยังได้ชื่อว่าอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม และมีการจัดแสดงผลงานให้เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี

จุดเด่นของ California Lutheran University มีดังนี้

 • Top 20 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่วฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาที่นักศึกษาจบหลักสูตรระดับปริญญาโท (U.S. News & World Report)
 • Top 300 U.S. Universities (Forbes)
 • หลักสูตร MBA ถูกจัดเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ (QS World MBA)
 • อัตราเฉลี่ยนักศึกษาต่ออาจารย์ในห้องเรียน 18:1
 • การเรียนการสอนเน้นแบบ “Liberal Arts” ห้องเรียนขนาดเล็ก อาจารย์ดูแลใส่ใจทั่วถึง
 • หลักสูตรปริญญาโทแบบเร่งรัดสามารถจบภายใน 12 เดือน
 • นักศึกษาที่มีการเรียนดีจะได้รับการพิจารณาไม่ต้องยื่นคะแนน GMAT, GRE และ TOEFL
 • มากกว่า 90% ของคณะอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ทางด้านธุรกิจและความชำนาญการระดับนานาชาติ
 • นักศึกษาต่างชาติไม่จำป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • ความเป็นไปได้ในการเข้าฝึกงานกับบริษัทในสหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษา (CPT/OPT)
 • บริษัทชื่อดังที่ว่าจ้างงานนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยการจัดการ (School of Management) จาก Cal Lutheran อาทิเช่น Accenture, Deloitte, Apple, Bank of America, Cisco, Dell, IBM, Intuit, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Microsoft, Oracle, Prudential Financial, UBS, Warner Bros Entertainment Group

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ California Lutheran University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 8 Best Colleges for Veterans
 • อันดับที่ 11 Best Value Schools
 • อันดับที่ 15 Regional Universities West
 • อันดับที่ 16 Best Undergraduate Teaching

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees และ Master’s degrees ที่ California Lutheran University มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี :

 • Accounting, Art, Biochemistry & Molecular Biology, Biology, Business Administration, Chemistry, Communication, Computer Information Systems, Computer Science, Criminal Justice, Economics, Education [Interdisciplinary, Educational Studies], English, Environmental Science, Exercise Science, French, Geology, German, Global Studies, History, History Pedagogy, Hospitality & Tourism Management, Interdisciplinary Studies, Marketing Communication, Mathematics, Multimedia, Music, Music Production, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Religion, Sociology, Spanish, Theatre Arts, Theology and Christian Leadership

ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี :

 1. แขนงวิชาสาขาการบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (MBA)
 2. แขนงวิชาสาขาข้อมูล การวิเคราะห์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Science in Information Technology (MSIT-STEM)
 3. แขนงวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ Master of Science in Quantitative Economics (MSQE- STEM)
 4. แขนงวิชาสาขานโยบายรัฐและการบริหารจัดการ Master of Public Policy and Administration (MPPA)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • GPA 2.8 (มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาคัดเลือก)
 • TOEFL 88 หรือ IELTS 6.5 หรือผ่าน PTE Academic ระดับ 59 หรือจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา ELS ด้วยระดับ 112
 • หลักสูตร MBA ไม่ต้องยื่น GMAT หรือ GRE
 • หลักสูตร MPPA ไม่ต้องยื่น GRE
 • หลักสูตร MSIT และ MSQE (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • นักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาธุรกิจสามารถสมัครเรียนหลักสูตร MBA ได้เพียงเรียนเพิ่ม 4 วิชาพื้นฐานที่สาขากำหนดภายในเวลาอีกแค่ 3 เดือนต่อจากเวลาในหลักสูตรจริง
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี (หลักสูตร MSIT และ MSQE กำหนดให้นักศึกษาจบตรงสาขาหรือแขนงใกล้เคียงกับหลักสูตรปริญญาโท กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)