Green River College (GRC)

Green River College (GRC) เป็นวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 ตั้งอยู่ที่เมืองออเบิร์น (Auburn) รัฐวอชิงตัน (Washington) โดยห่างจากเมืองซีแอตเทิลเพียง 45 นาทีการเดินทางโดยรถยนต์ ในอดีตวิทยาลัยแห่งนี้เคยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ผลิตเครื่องบินบริษัท Boeing ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากรไม่หนาแน่น ลายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ธรรมชาติสีเขียว นักศึกษาสามารถใช้เวลายามว่างร่วมกิจกรรมสันทนาการ อาทิเช่น ชมคอนเสิร์ต ปั่นจักรยาน เดินวิ่งในสวนสาธารณะ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองลอสแองเจอลิสใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงและซานฟรานซิสโกเพียง 1 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน วิทยาลัยแห่งนี้ยังได้ถูกจัดให้เป็นผู้นำในการโอนย้ายมหาวิทยาลัยของนักศึกษาด้วยหลักสูตร 2+2 University Transfer และ University Transfer Pathway (UTP) ที่ทางวิทยาลัยมีพันธมิตรมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและในต่างประเทศเกือบ 40 แห่ง ทั้งนี้นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนที่นี่ 2 ปีแรกและย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตามที่ตนเลือกอีก 2 ปีที่เหลือ ได้แก่ Brown University, Cornell University, Hawaii Pacific University, Indiana University, Johns Hopkins University, Ohio State University, Parsons School of Design, Purdue University, Tufts University, University of California Berkeley, University of California Santa Barbara, University of California Los Angeles, University of North Carolina – Chapel Hill, University of Michigan, University of Minnesota, University of Oregon, University of Southern California, University of Texas at Austin, University of Virginia, University of Washington, University of Wisconsin, Washington State University ที่ผ่านมานักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของ Green River College มีดังนี้

 • A Leader in University Transfer
 • Award Winning College
 • หลักสูตรเด่น อาทิเช่น Intensive English และ High School Completion
 • Green River is known for International Programs
 • Top Transfer Programs: Business, Engineering and IT
 • หลักสูตร University Transfer Pathways ที่วิทยาลัยมีข้อตกลงในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 4 ปีมากกว่า 30 แห่ง
 • อาคารเรียนทันสมัย ลายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • Application fee $50 (ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)
 • เอกสารรับรองทางการเงิน
 • อายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดเทอม
 • สำเนาพาสพอร์ตหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
 • เอกสารรับรองการตรวจสุขภาพ
 • Housing fee $300 (สามารถขอคืนเงิน)

University Transfer (2+2 Program)

หลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนที่ GRC 2 ปีแรกและอีก 2 ปีหลังที่มหาวิทยาลัยที่ตนเลือก กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

University Transfer Pathway

หลักสูตรสามารถออกการตอบรับแบบมีเงื่อนไขและการตอบรับแบบที่ถูกกำหนดแน่ชัด เปิดโอกาสให้นักศึกษาย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศเกือบ 40 แห่ง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

College Experience

หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างชาติให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาลำดับต่อไป หลักสูตรนี้กำหนดให้นักศึกษาต่างชาติใหม่ทุกคน กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Intensive English Program (IEP)

หลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก: ระดับ 1-3: Basic English และระดับ 4-5: Academic Prep กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา 2 ปีเพื่อโอนย้าย และระดับปริญญาตรีที่ Green River College มีดังนี้

A

 • Accounting, Administrative Assistant, Aeronautical Science, Aerospace & Advance Manufacturing, Art, Atmospheric Science, Automotive Technology, Aviation Technology

 • Accounting, Administrative Assistant, Aeronautical Science, Aerospace & Advance Manufacturing, Art, Atmospheric Science, Automotive Technology, Aviation Technology

 • Biology, Broadcasting, Business, Business Applications Specialist, Business, Marketing & Entrepreneurship

 • Carpentry Technology, Chemistry, Computer Science, Court Reporting and Captioning, Criminal Justice

 • Design Drafting Technology

 • Early Childhood Education, Earth Science, Emergency Medical Technician, Engineering, Environmental Science

 • Forensic Technology, Forest Resource Management

 • Information Technology

 • Legal Administrative Assistant

 • Machining & Manufacturing Technology, Maintenance Mechatronics, Marketing & Entrepreneurship, Mathematics, Medical Office Administration

 • Natural Resources, Network Administration & Security, Nursing

 • Phlebotomy

 • Occupational Therapy Assistant

 • Physical Therapist Assistant, Physics

 • Water/Wastewater Technology, Welding Technology