EC

EC โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอีซี มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ และตั้งอยู่ในทำเลที่ดีย่านใจกลางเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1991 ในมอลต้าจากโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ต่อมาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนพัฒนากลายมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันไว้ดูแลต้อนรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ช่วยพัฒนาเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์แบบ ทุกโรงเรียนของ EC จะถูกออกแบบมาให้มีความสวยงาม ครบครันไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุด เล้านจ์นั่งพักผ่อน พื้นที่อ่านหนังสือส่วนตัว ประชาสัมพันธ์ที่คอยตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือนักเรียน

EC ได้รับรองวิทยฐานะและรางวัล ดังนี้

  • ALTO (Association of Language Travel Organizations)
  • ACCET
  • English US
  • ST Star Chain School Award 2007-08, 2010-16
  • Star Innovation Award

หลักสูตรภาษาอังกฤษต่างๆ ของ EC เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง และสอนจากครูผู้สอนที่มีคุณภาพ มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาเพิ่มเติม ซึ่งมีหลากหลายความต้องการ

ช่วยในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ เพิ่มทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพิ่มพูนคำศัพท์ ไวยกรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน

ช่วยในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 20+4 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมทั้งวิชาเลือกเพิ่มเติมที่นักเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ

ช่วยในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างเข้มข้นและให้ถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 20+10 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมทั้งวิชาเลือกเพิ่มเติมที่นักเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ

ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ไปยังสถานที่ที่นักเรียนมีความสนใจชื่นชอบเป็นพิเศษ ประกอบด้วย 10 บทเรียนต่อสัปดาห์

ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในที่ทำงาน มุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร ความชัดเจน และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา สร้างอนาคตการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 10 บทเรียนต่อสัปดาห์

ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับสูงในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นทักษะการเขียนในเนื้อหาเจาะจง และการฟังบรรยายเพื่อสามารถจับใจความและจดบันทึกได้สมบูรณ์ ประกอบด้วย 10 บทเรียนต่อสัปดาห์

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาที่จำกัด มีความยืดหยุ่นสูง เรียนเดี่ยวกับคุณครู

เพื่อใช้ในการทำงาน การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก ใช้ระยะเวลาเรียน 4 และ 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) และ CPE (Certificate of Proficiency in English) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Intermediate, Upper-Intermediate, Pre-Advanced และ Advanced

คะแนนสอบสามารถนำไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และบางมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

คะแนนสอบสามารถนำไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับกว่า 8,000 สถาบันจาก 130 กว่าประเทศทั่วโลกรวมทั้งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบด้วย 24-30 บทเรียนต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับโรงเรียนในแต่ละเมือง

คะแนนสามารถนำมาสมัครงานในองค์กรรัฐบาลและเอกชนกว่า 10,000 แห่งและสถาบันสอนภาษาอังกฤษกว่า 120 ประเทศ

เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษระดับเข้มข้น เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (20 บทเรียน General English และ 10 บทเรียน Global Career Development)

ศูนย์ในประเทศต่างๆ

ศูนย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) - New York, Boston, San Diego, San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington, DC

EC New York


ศูนย์ในประเทศอังกฤษ (UK) - London, Cambridge, Brighton, Bristol, Oxford, Manchester

EC London


ศูนย์ในประเทศแคนาดา (CANADA) - Montreal, Toronto, Vancouver

EC Vancouver


ศูนย์ในประเทศออสเตรเลีย (AUSTRALIA) - Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Sydney

EC Melbourne


ศูนย์ในประเทศนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND) - Auckland

EC Auckland


ศูนย์ในมอลต้า (MALTA) - St. Julians

EC Malta


ศูนย์ในประเทศแอฟริกาใต้ (SOUTH AFRICA) - Cape Town

EC Cape town


ศูนย์ในประเทศไอร์แลนด์ (IRELAND) - Dublin

EC Dublin