The City College of New York (CCNY)

The City College of New York (CCNY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปื 1847 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเก่าแก่ ตั้งอยู่ในเมืองฮาเร็ม (Harem) บนเกาะแมนแฮตตันรัฐนิวยอร์ค (New York) ที่สนับสนุนการสร้างสรรนวัตกรรมควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางงานวิจัย เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในโลกศตวรรษปีที่ 21 อาคารเรียนตั้งอยู่บนยอดเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามนอกจากจะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะอาคารแบบกอติก อาคารทันสมัย และศุนย์วิจัยที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีความปลอดภัย อาทิเช่น บริการรถโดยสารประจำทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาบริเวณโดยรอบรั้วมหาวิทยาลัย อาคารที่พักอาศัย หรือไปยังสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในนิวยอร์ค ซิตี้เพียง 30 นาที อาทิเช่น The Statue of Liberty, Empire State Building, Times Square, Bronx Zoo, Coney Island เป็นต้น นอกไปจากนั้นยังมี student clubs และ organizations มากกว่า 180 ประเภทให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดละความสนใจของตนเอง ศิษย์เก่าที่เป็นผู้มีชื่อเสียงของสังคมระดับโลก อาทิเช่น Colin Luther Power ชาวแอฟริกันอเมริกันท่านแรกที่ดำรงตำแหน่ง U.S. Secretary of State เป็นคนที่ 65, Andrew S. Grove เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Intel Corp. และผู้บริจาคสร้างอาคาร Grove School of Engineering ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ , Faith Ringgold ได้รับรางวัลชนะการระบายสีและเป็นผู้ประพันธ์หนังสือสำหรับเด็ก และ Jonas E. Salk นักพัฒนาวัคซีนโปลิโอครั้งแรก

จุดเด่นของ City College of New York มีดังนี้

 • ประกอบไปด้วยศิษย์เก่าที่ชนะรางวัลโนเบลถึง 10 ท่าน
 • คณาจารย์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติจากรางวัลและทุนในหลากหลายสาขาที่ได้รับ อาทิเช่น Fulbright, Guggenheim, Pulitzer Prize และ Emmy Award
 • ถูกจัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดภายใต้ระบบ The City University of New York (CUNY) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรองวิทยฐานะโดย The National Architectural Accrediting Board (NAAB)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรองวิทยฐานะโดย The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
 • หลักสูตรครุศาสตร์ได้รับรองวิทยฐานะโดย The National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE)

U.S. News & World Report ได้จัดอันดับ City College of New York ไว้ดังนี้

 • อันดับทื่ 26 Top Public Schools
 • อันดับที่ 85 Regional Universities North

เกณฑ์การรับสมัครตรงระดับปริญญาตรี (Direct Admission) มีดังนี้

 • GPA 2.7+ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเนื่องจากแต่ละหลักสูตรมีเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป)
 • TOEFL 61 (overall) หรือ IELTS 6.0 (overall)
 • การย้ายมหาวิทยาลัยมาจากที่อื่นสามารถทำได้ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเนื่องจากแต่ละวิทยาลัยมีเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย

เกณฑ์การรับสมัครตรงระดับปริญญาโท (Direct Admission) มีดังนี้

 • GPA 2.8+ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเนื่องจากแต่ละหลักสูตรมีเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป)
 • TOEFL 73-90 (overall) หรือ IELTS 6.0-7.0 (overall) หรืออาจมีการยกเว้นไม่ต้องยื่น
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ City College of New York มีดังนี้

Bernard and Anne Spitzer School of Architecture

**Architecture, *Landscape Architecture, *Sustainability in the Urban Environment, *Urban Design

Grove School of Engineering

**Biomedical Engineering, **Chemical Engineering, **Civil Engineering, Computer Engineering, **Computer Science, **Earth Systems Science and Environmental Engineering, **Electrical Engineering, **Mechanical Engineering

Colin Powell School for Civic and Global Leadership

Anthropology, Economics and Business, *Economics, International Studies, *International Relations, Latin American and Latino Studies, Management and Administration, Political Science, Pre-Law, Psychology, *Psychology MA Mental Health Counseling, Public Policy and Public Affairs (minor), *Public Service Management, Sociology, Women Studies (minor)

College of Liberal Arts and Science – Division of Humanities and the Arts

**Art (Art History, Studio Art), Area Studies (Asian, Black, Jewish), *Art Museum Education, *Branding and Integrated Communication, Communications (Advertising and Public Relations), Comparative Literature, *Creative Writing, **English, Electronic Design and Multimedia (Graphic Arts), Film and Video Production, *Film, **History, Interdisciplinary Arts and Sciences (Center for Worker Education), Jewish Studies, *Language and Literacy, Music (General, Classical Vocal, Classical Instrumental, Jazz Instrumental, Jazz Vocal, Sonic Arts and Audio Technology), *Museum Studies, *Music, Philosophy, Publishing Certificate, Romance Language (French, Italian, Spanish), *Spanish, Theatre

College of Liberal Arts and Science – Division of Science

**Biochemistry, **Biology, **Biotechnology, **Chemistry, **Earth and Atmospheric Sciences, **Environmental and Earth Systems Science, **Mathematics, **Physics

School of Education

**Bilingual Childhood Education, **Childhood Education, **Early Childhood Education, Secondary Education (Art, Biology, Chemistry, Earth Science, English, Mathematics, Music, Physics, Social Studies, Spanish), *Educational Theatre

*เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโท
**เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท