ELS International Pathways

ELS International Pathways เปิดสอนหลักสูตรชั้นนำมากมายที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีอาจารย์ที่ดีที่สุดในแวดวงธุรกิจชั้นนำสาขาต่างๆเป็นผู้สอน พร้อมทั้งเครือข่ายศูนย์ภาษาอังกฤษและวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาทิเช่นในเมืองที่มีขนาดใหญ่ ชานเมืองขนาดเล็กประชากรไม่หนาแน่น เมืองที่มีบรรยากาศแบบชนบท และเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันจากผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ELS ยังเป็นหนึ่งในผู้จัดสอบ TOEFL iBT ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ELS ได้เปิดทำการมาแล้วกว่า 50 ปี มีนักศึกษามากกว่า 1 ล้านคนที่มาจากกว่า 143 ประเทศทั่วโลก และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในกว่า 100 ประเทศ ศูนย์ ELS หลายแห่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยจึงมีบริการหอพักใกล้ๆในบริเวณ รวมทั้งการพักอาศัยร่วมกับครอบครัวอเมริกัน หรือหากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะพักที่อพารต์เมนต์เพื่อชีวิตที่มีอิสระ

ELS เปิดสอน 12 ระดับที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน ศูนย์ ELS แห่งมีจัดทดสอบระดับความสามารถเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสม ดังนี้

 • ระดับเริ่มต้น 101, 102, 103 : นักศึกษาสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อผู้พูดพูดช้าและชัดเจน สามารถตอบคำถามและทำตามคำสั่งง่ายๆได้
 • ระดับกลาง 104, 105, 106 : นักศึกษาสามารถสื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นได้ เข้าใจคำถามและข้อความที่ผู้พูดพูดด้วยความเร็วปกติ และสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อการสอบ TOEFL iBT หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ระดับสูง 107, 108, 109 : นักศึกษาสามารถสื่อสารในสถานการณ์ทางสังคมส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและสามารถใช้สำนวนภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนต่อในระดับวิทยาลัย 2 ปี
 • ระดับเชี่ยวชาญ 110, 111, 112 : นักศึกษาสามารถพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการอ่านและเขียนที่เพียงพอสำหรับการทำงาน และตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย หรือสามารถทำธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) – เสริมสร้างทักษะพูด ฟัง อ่าน และการสนทนา
 • ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น (Semi-Intensive English) – นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการสำรวจท่องเที่ยงรอบๆเมืองได้อย่างอิสระ หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสาร อาทิเช่น พูด ฟัง การออกเสียง คำศัพท์และไวยกรณ์
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP) – นักศกาที่ต้องการมีทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน การออกเสียงและไวยกรณ์ในระดับสูง ซึ่งจัดว่าเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อความสำเร็จภายในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เช่น การวิเคราะห์ การนำเสนอ/การพูดในที่ชุมชน การจดบันทึกย่อ การวิจัยเชิงวิชาการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL iBT – เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการฟังแบบผสมผสาน พัฒนาการเขียนและการพูด พัฒนากลยุทธ์ในการสอบ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) – เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้แข่งขันทางธุรกิจทั่วโลก

ศูนย์ ELS ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

 • California: Berkeley, Hollywood, (ELS On Campus Los Angeles Film School), La Verne (ELS On Campus University of La Verne), San Diego, San Francisco (Downtown), San Francisco – North Bay (ELS On Campus Dominican University of California), Santa Monica, Santa Rosa (ELS On Campus Santa Rosa Junior College), Silicon Valley, Thousand Oaks (ELS On Campus California Lutheran University)
 • Florida: Melbourne (ELS On Campus Florida Institute of Technology), Miami (ELS On Campus Barry University), Orlando, St. Petersburg (ELS On Campus Eckerd College), Tampa (ELS On Campus University of Tampa)
 • Atlanta, Georgia
 • Honolulu, Hawaii (ELS On Campus Hawaii Pacific University)
 • Illinois: Chicago (ELS On Campus Dominican University), DeKalb (ELS On Campus Northern Illinois University)
 • Indiana: Fort Wayne (ELS On Campus Purdue University Fort Wayne), Indianapolis
 • Richmond, Kentucky (ELS On Campus Eastern Kentucky University)
 • Louisiana: Lake Charles (ELS On Campus McNeese State University), Ruston (ELS On Campus Louisiana Tech University)
 • Boston, Massachusetts (Downtown)
 • Grand Rapids, Michigan (ELS On Campus Grand Valley State University)
 • St. Paul, Minnesota (ELS On Campus University of St. Thomas)
 • St. Louis, Missouri (ELS On Campus University of Missouri)
 • New Jersey: Atlantic City (ELS On Campus Stockton University), Teaneck (ELS On Campus Fairleigh Dickinson University – Metropolitan Campus)
 • New York: New York (ELS On Campus Hofstra University), New York (Manhattan), New York (ELS On Campus College of Mount Saint Vincent), Rochester (ELS On Campus State University of New York – Brockport)
 • Charlotte, North Carolina (ELS On Campus Johnson & Wales University – Charlotte Campus)
 • Grand Forks, North Dakota (ELS On Campus University of North Dakota)
 • Ohio: Bowling Green (ELS On Campus Bowling Green State University), Cincinnati (ELS On Campus University of Cincinnati), Cleveland (ELS On Campus Case Western Reserve University)
 • Oklahoma City, Oklahoma (ELS On Campus Oklahoma City University)
 • Portland, Oregon (ELS On Campus Concordia University)
 • Pennsylvania: Philadelphia (ELS On Campus Saint Joseph’s University), Philadelphia (ELS On Campus West Chester University)
  Myrtle Beach, South Carolina (ELS On Campus Coastal Carolina University)
 • Tennessee: Johnson City (ELS On Campus East Tennessee State University), Nashville (ELS On Campus Middle Tennessee State University)
 • Texas: Dallas, Houston (ELS On Campus University of St. Thomas – Houston), Lubbock, San Antonio
 • Seattle, Washington
 • Wisconsin: Kenosha (ELS On Campus University of Wisconsin – Parkside), Milwaukee (ELS On Campus Marquette University)

หลักสูตรที่เปิดสอน: ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น, ภาษาอังกฤษทั่วไป, สำรวจท่องเที่ยวอเมริกา (แต่ละศูนย์อาจมีหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป)
อายุขั้นต่ำ 14-18 ปี (ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์)

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม