TALK English Schools

TALK English Schools – นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่ภารกิจคือการช่วยสร้างโลกที่เชื่อมกันด้วยการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาเต็มรูปแบบทางวิชาการเข้าไว้ด้วยกัน นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างแท้จริงโดยการนำเสนอในห้องเรียน การพูดคุยสนทนาเป็นกลุ่ม กิจกรรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด นอกจากนี้ TALK ยังมีบริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนโดยมีให้เลือกหลากหลายประเภท โดยนักเรียนจะมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษขณะที่ใช้ชีวิตกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับชาวอเมริกันในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ที่พักถูกแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ โฮมสเตย์ หอพักนักเรียน อพาร์ตเม้นท์ภายในแคมปัส และอพาร์ตเม้นท์ข้างนอก อีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกันทุกๆสัปดาห์

จุดเด่นของ TALK มีดังนี้

 • 75% ของกิจกรรมในห้องเรียนมุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสาร
 • 100% ของตำราเรียนรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนและนักเรียนสามารถเก็บตำราเรียนไว้ใช้ได้ตลอดไป
 • 97% เป็นความพึงพอใจของนักเรียนต่อคณาจารย์ของสถาบัน
 • พันธมิตรของ TALK อาทิเช่น ACCET, NAFSA, TESOL, ATD, UNI STUDY USA, IELTS
 • TALK ตั้งอยู่ในเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์กว้างขวางกับโลกภายนอก
 • TALK Family Package กระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
 • TALK Bundled Package & Group Package เหมาะสำหรับลงเรียนคนเดียวหรือเป็นกลุ่มตั้งแต่แคมป์ฤดูร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงกลุ่มคนที่ทำงานแล้ว
 • TALK University Tour Package ในขณะที่เรียนภาษาอยู่นี้ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับระบบมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Harvard, MIT, Yale, Stanford, University of California at Berkeley

ระดับชั้นของ TALK สามารถแบ่งเป็น 10 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 Low Beginner ซึ่งการเรียนการสอนคลอบคลุมภษาอังกฤษเบื้องต้น รวมถึงการทักทาย และวิธีการตอบคำถาม สามารใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและพอสร้างประโยคได้ จนถึงระดับ 10 Fluency ที่นักเรียนสามารถสื่อสารความคิด คำอธิบายและมุมมองที่ซับซ้อนด้วยการพูดโต้ตอบ การอ้างอิงและการอุปมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นไปที่ภาษาพูด กริยาวลีต่างๆ และคำแสลงที่เป็นประโยชน์ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระดับชั้นต่างๆ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนอื่นๆ ทั้งนี้ชั้นเรียนจะเริ่มทุกๆวันจันทร์ มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันแรกของการเรียน แต่ละระดับชั้นเรียนใช้เวลา 10 สัปดาห์ โดย 1 บทเรียนใช้เวลาเรียน 45 นาที ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • General English ภาษาอังกฤษทั่วไป – ช่วยให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หลักสูตรนี้เน้นไปที่ทักษะการสื่อสารทั้งสี่ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมทั้งการใช้ไวยกรณ์ที่ถูกต้อง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะตัวเองให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนภาษาอังกฤษระดับ Advanced เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือต้องการสัมผัสประสบการณ์ทำงาน (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • Intensive English ภาษาอังกฤษเข้มข้น – หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้พัฒนาการออกเสียง การใช้ไวยกรณ์และคำศัพท์ที่นอกเหนือไปจากการสื่อสารทั้งสี่ด้าน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองด้วยกิจกรรมการพัฒนาด้านอาชีพของสถาบัน หรือต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • Test Preparation ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL iBT หรือ IELTS – เรียนรู้กลยุทธ์ในการทำข้อสอบและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมไปพร้อมๆกัน (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • Professional Development Activity กิจกรรมพัฒนาทางด้านอาชีพ – สัมผัสกับประสบการณ์ทำงานพร้อมไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ คุณสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมทางธุรกิจแบบอเมริกันไปพร้อมๆกับการสร้างประวัติย่อ (Resume or CV) และจดหมายสมัครงาน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการทำงานให้กับตัวคุณเอง สาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน การโรงแรมละการท่องเที่ยว การค้าปลีกและแฟชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

สถาบัน TALK ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ ดังนี้

 • Atlanta, Georgia – เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งธุรกิจเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา แอตแลนต้ายังถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Coca-Cola, CNN, Delta Airlines TALK ATLANTA ตั้งอยู่บริเวณมิดทาวน์ติดกับ Financial District นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณนั้นยังเป็นแหล่งที่ตั้งร้านอาหาร แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์และโรงละครต่างๆอีกเช่นกัน
 • Fort Lauderdale, Florida – เป็นเมืองที่รู้จักกันในนาม “เวนิสแห่งอเมริกา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ TALK FORT LAUDERDALE ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย Nova Southeastern
 • Miami, Florida – เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าระหว่างนานาชาติระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศในลาตินอเมริกา TALK MIAMI ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการเงินที่มีชีวิตชีวา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์และโรงละครเพียงไม่กี่นาที
 • Miami Beach, Florida – เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชายหาดสีขาวสวยงามและแสงแดด วัฒนธรรมหลากหลาย TALK MIAMI BEACH ตั้งอยู่ในใจกางย่านเซ้าท์บีช ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ
 • Aventura, Florida – เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายตั้งอยู่ระหว่าง Miami และ Fort Lauderdale ย่านนี้เต็มไปด้วยร้านค้าและบูติคต่างๆ TALK AVENTURA ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง มีระบบขนส่งสาธารณะ ห่างจากชายหาดเพียงไม่กี่นาที
 • Boston, Massachusetts – เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สวยงามแบบนิวอิงแลนด์ เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับแนวหน้าหลายแห่ง TALK BOSTON ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแหล่งการเงิน ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินเพียงไม่กี่นาที
 • San Francisco, California – TALK SAN FRANCISCO ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Belmont ซึ่งอยู่ระหว่าง San Francisco และ Silicon Valley เป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวในหลายๆแห่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยกิจกรรมพิเศษของสถาบัน นักเรียนสามารถเข้าชม Napa Valley, Yosemite, Golden Gate Bridge และสถานที่อื่นๆ