American University (AU)

american-university_01

American University (AU) - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 ในเมืองวอชิงตัน ดีซีรัฐวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ การเมืองการปกครอง สถานทูตจากนานาประเทศ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาประชุมที่เมืองนี้เพื่อแก้ปัญหาที่สังคมโลกเผชิญอยู่ ที่นี่นักศึกษานอกจากจะได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียนและยังพร้อมไปด้วยโอกาสการฝึกงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิสูง และได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคต ดังจะเห็นได้จากประธานาธิบดี John F. Kennedy ถึงสมัยประธานาธิบดี Barrack Obama เคยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ด้วยสถานที่ตั้งของเมืองวอชิงตัน ดีซีการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองอื่นๆ ในประเทศด้วยเครื่องบิน รถไฟ หรือรถยนต์ก็สะดวก ได้แก่บอสตันและนิวยอร์ค ซิตี่ใช้เวลาบินเพียง 1 ชั่วโมง ชิคาโก้เพียง 1.5 ชั่วโมง ไมอามี่ 3 ชั่วโมง และลอส แองเจอลิส 6 ชั่วโมง นอกไปกว่านั้นเมืองนี้ยังมีบรรยากาศ 4 ฤดู เช่นดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ อากาศอบอุ่นในฤดูร้อน ใบไม้ร่วงเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และอุณหภูมิที่ไม่หนาวจัดในฤดูหนาว ในบริเวณมหาวิทยาลัยและในเมืองดีซีมีความปลอดภัยอย่างหนาแน่น ซึ่งนักศึกษาสามารถเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิเช่น The Smithsonian, The White House, The National Mall, The National Theatre โดยทางรถไฟฟ้าใต้ดินห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง 8 สถานี หรือเข้าร่วมกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งมีกว่า 200 student clubs

จุดเด่นของ American University มีดังนี้

 • ได้รับรองวิทยฐานะโดย AACSB
 • อันดับที่ 9 Best Opportunities for Women (The Princeton Review 2017)
 • ศาสตราจารย์ชำนาญการได้ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์วิชาการที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น OXFORD, ROUTLEDGE, HARVARD และอื่นๆ
 • กว่า 150 หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตรได้รับรองวิทยฐานะ
 • อัตราเฉลี่ยนักศึกษาต่ออาจารย์ 12:1
 • 94% ของอาจารย์ผู้สอนได้รับปริญญาขั้นสูงสุดในสาขาของตน
 • Top Employers of Kogod School of Business: Deloitte, FINCA International, FTI Consulting, HSBC Bank, KPMG, Vornado, World Bank
 • Top Employers of College of Arts and Sciences: AIG, BBC News, Discovery Communications, Smithsonian Institution, World Bank

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ American University ไว้ดังนี้

 • Top 10 International Affairs Schools in the U.S.
 • อันดับที่ 26 Best Undergraduate Teaching
 • อันดับที่ 44 Best Colleges for Veterans
 • อันดับที่ 78 National Universities

หลักสูตร The Undergraduate Accelerator


เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยเข้าเรียนต่อในปีที่ 2 ได้เลย หลักสูตรถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติการเรียน ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และการตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน

ประกอบไปด้วย 2-3 เทอม เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาปานกลาง แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความพร้อมที่สุด

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 3.0
 • TOEFL 74 (With all sub-score above 15 and at least one sub-score below 20) หรือ IELTS 6.0 (With at least one sub-score of 5.5 and no sub-score below 5.5) หรือ PTE ด้วยคะแนน 50 (No sub-score below 46) หรือ IEKEN Pre-1 หรือ iTEP 4.0 (No sub-score below 3.5)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ American University Academic Accelerator Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด)

ประกอบไปด้วย 3-4 เทอม เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ก้าวแรก

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 2.5
 • TOEFL 68 (No sub-score below 14) หรือ IELTS 5.5+ (No sub-score below 5.0) หรือ Pearson Versant 50+ (No sub-score below 42) หรือ Password 5.5+ (No sub-score below 5.0)

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Adelphi University Academic Accelerator Program ที่เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 (ในบางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์เพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด)

หลักสูตร Advanced Master’s Accelerator (1 เทอม)

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาต่างชาติ เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทปกติ ถูกพัฒนาขั้นมาเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติที่พอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษปานกลางประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านงานวิจัย

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 3.0
 • TOEFL 80 (No sub-score below 17) หรือ IELTS 6.5 (No sub-score below 5.5)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ American University Advanced Master’s Accelerator Program ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0-3.25 (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียด)

หลักสูตร Master’s Accelerator (2 เทอม)

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาต่างชาติ เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทปกติ ถูกพัฒนาขั้นมาเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเน้นทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษ ทางด้านวิชาการ และทางด้านงานวิจัย

เกณฑ์การรับสมัคร มีดังนี้

 • GPA 3.0
 • TOEFL 74 (No sub-score below 20) หรือ IELTS 6.0 (No sub-score below 5.5)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ American University Master’s Accelerator Program ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0-3.25 (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียด)

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ American University มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 • African American and African Diaspora Studies, American Studies, Anthropology, Applied Mathematics, Arab World Studies, Arab Studies, Art History, Asian Studies, Audio Production, Audio Technology, Biotechnology, Biology, Chemistry, Computational Science, Computer Science, Dance, Economics, Environmental Science, Environmental Studies, Fine Arts, Foreign Language and Communication Media, French Studies, German Studies, Graphic Design, Health Promotion, History, Jewish Studies, Language and Area Studies (Options: French/Europe, German/Europe, Russian/Area Studies, Spanish/Latin America), Languages (Options: Arabic, Chinese, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Swahili), Literature, Mathematics, Mathematics and Economics, Music, Musical Theatre, Neuroscience, Philosophy, Physics, Psychology, Public Health, Religious Studies, Russian Studies, Sociology, Spanish Studies, Statistics, Studio Art, Theatre, Women’s, Gender, and Sexuality Studies

ระดับปริญญาโท

 • Art History, Biostatistics, Biotechnology, Economics, Education Policy and Leadership, Environmental Science, Health Promotion Management, International Economics, International Training and Education Program – ITEP, Quantitative Analysis, Statistics, Teaching English to Speakers of Other Languages – TESOL

ระดับปริญญาตรี

 • Accounting, Business Administration, Business and Entertainment, Business, Language, and Culture, Finance

ระดับปริญญาโท

 • Accounting, Analytics, Finance, Real Estate, Taxation
 • Elementary Education, Secondary Education
 • International Studies (Options: Environmental Sustainability and Global Health, Foreign Policy and National Security, Global and Comparative Governance, The Global Economy, Global Inequality and Development, Identity, Race, Gender and Culture, Justice, Ethics, and Human Rights, Peace, Global Security, and Conflict Resolution)

ระดับปริญญาตรี

 • Communication Studies, Film and Media Arts, Foreign Language and Communication Media, Journalism, Public Relations and Strategic Communication

ระดับปริญญาโท

 • Game Design

ระดับปริญญาตรี

 • Communication, Legal Institutions, Economics, and Government (CLEG), Justice and Law, Law and Society, Political Science

ระดับปริญญาโท

 • Political Science, Public Administration, Public Policy
*บางหลักสูตรอาจมีเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม กรุณาสอบถามรายละเอียด