Philinter Education Center

Philinter Education Center – เป็นสถาบันเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 บนเกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของคนที่นี่ และทุกคนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่สถาบัน ธนาคาร อาคารสำนักงาน ป้ายบอกทางตามถนน ร้านหนังสือ โรงภาพยนตร์ และร้านอาหาร ชาวฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสมาคมชาติอาเซียน มีความเป็นมิตร อีกทั้งฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย มีชายหาดที่สวยงาม และลายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม บนเกาะเซบูนักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมในวันหยุด อาทิเช่น ดำน้ำชมปะการัง เที่ยวชมความสวยงามของเกาะต่างๆ ตีกอล์ฟ รับประทานอาหาร เป็นต้น
Philinter ใช้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดย CEFR (The Common European Framework of Reference) ที่ใช้โดย IELTS, TOEIC และศูนย์ภาษาอังกฤษทั่วโลก Philinter เชื่อมั่นใน TIM (Total Immersion Methodology) ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสัมพันธ์กับทุกคนรอบตัว เพราะการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้น สถาบันจึงมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีคุณภาพและในทุกๆเดือนจะจัดกิจกรรมต่างๆเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

รางวัลต่างๆที่สถาบัน Philinter ได้รับ มีดังนี้

 • Best English Education Learning Center (Cebu Awards) โดย National Product Quality Excellence Awards 2015, 2016 & 2017
 • Best English Education Learning Center โดย Golden Global Annual Awards for Business Excellence 2015
 • World Class Philippines Company โดย World Class Philippines Council 2017
 • Outstanding Customer Service Excellence for English Language Learning Center โดย The Philippines Awards Council 2017
 • The Best English Language Learning School โดย Asia Pacific Council 2017
 • Top Choice English Education Center โดย The Philippines Top Choice Awards Council 2017

จุดเด่นของ Philinter มีดังนี้

 • มีที่ตั้งที่เป็นจุดเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก มีความปลอดภัยและสะอาด
 • นักเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
 • ความทัดเทียมระดับนานาชาติ อาทิเช่น IELTS, TOEFL, TOEIC การเรียนการสอนถูกออกแบบและมีการปรับปรุงจากสถาบันนานาชาติ
 • การบริการนักเรียนมีครบครัน ไม่ว่าจะเป็นหอพัก รถรับส่ง คาเฟ่
 • เข้าเป็นสมาชิก CALA (Cebu Association of Language Academy 2005)
 • ได้รับรองวิทยฐานะโดย DOT (Department of Tourism 2011)
 • ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สอบ IELTS สำหรับ IDP Australia IELTS 2012
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิก ALTO (Association of Language Travel Organization 2013)

หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้

 • ESL Juniors หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนักเรียนรุ่นเยาว์ อายุตั้งแต่ 7-15 ปี หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ และอยากจะพัฒนาด้านคำศัพท์ สำเนียง และการออกเสียง ใช้ระยะเวลาเรียน 1-24 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์
 • ESL General หลักสูตร ESL Foundation Course สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ต้องการภาษาอังกฤษด้านใดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เข้ากับนักเรียนทุกคนเพื่อประโยชน์ในทุกจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ระยะเวลาเรียน 1-24 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์
 • ESL Intensive หลักสูตรนี้มีความเข้มข้นเหนือกว่า ESL General ไปอีกระดับเหมาะสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษทุกด้านเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาทุกๆด้าน รวมทั้งไวยกรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง ใช้ระยะเวลาเรียน 1-24 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์
 • ACE หลักสูตรนี้แยกย่อยออกมาจาก ESL แต่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้น ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่มีเวลาจำกัด มุ่งเน้นเสริมทักษะการพูด โดยเคล็ดลับของหลักสูตรนี้คือการโต้ตอบและการแสดงออกทางความคิด ใช้ระยะเวลาเรียน 1-3 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์
 • IPS หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ESL จะเน้นที่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า เช่น การพัฒนาด้านความถูกต้องในการใช้ภาษา และความชำนาญในการใช้ภาษา หลักสูตรนี้ประกอบด้วยบทเรียนเข้มข้นที่ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกฝนและใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ ใช้ระยะเวลาเรียน 1-12 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์
 • TOEIC หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาคะแนนสอบ แนะนำกลยุทธ์การทดสอบ สามารถช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ โดยหลักสูตรนี้ได้นำ TSAF (TOEIC Score Assurance Framework) เป็นระบบในการตรวจสอบประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพและความคืบหน้าของนักเรียนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดหลักสูตร ถูกแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่
  1. TOEIC Foundation ใช้เวลาเรียน 1-12 สัปดาห์ ไม่มีเกณฑ์กำหนดผลคะแนนสอบในการรับสมัคร เปิดเรียนทุกวันจันทร์
  2. TOEIC Full-time ใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์และรับรองผล เปิดเรียนทุกวันจันทร์ แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
   • สำหรับ 600 ขึ้น ใช้คะแนน IETLS 3.0, TOEIC 400, Philinter Level 201
   • สำหรับ 700 ขึ้น ใช้คะแนน IETLS 3.5, TOEIC 500, Philinter Level 201+
   • สำหรับ 800 ขึ้น ใช้คะแนน IETLS 4.5, TOEIC 650, Philinter Level 301+
 • IELTS หลักสูตรนี้เพื่อการเตรียมตัว ช่วยเพิ่มทักษะในการสอบ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญและมีประโยชน์ทำให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน เรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรนี้ได้นำ ISAF (IELTS Score Assurance Framework) มาวิเคราะห์ประเมินผลนักเรียน มีการทดสอบในทุกๆสัปดาห์ ถูกแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่
  1. IELTS Foundation ใช้เวลาเรียน 1-12 สัปดาห์ ใช้คะแนน Philinter Level 201 และ IELTS 2.5 ในการรับสมัคร เปิดเรียนทุกวันจันทร์
  2. IELTS Full-time ใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์และรับรองผล ควรเริ่มเรียนก่อนอย่างน้อย 10 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดวันสอบแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
   • IELTS 5.5 ใช้ Philinter Level 201+ หรือสูงกว่าและ IETLS 3.5
   • IELTS 6.0 ใช้ Philinter Level 301+ หรือสูงกว่าและ IETLS 5.0
   • IELTS 6.5 ใช้ Philinter Level 401 หรือสูงกว่าและ IETLS 6.0
 • Business หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทักษะการสื่อสารในสถานที่ทำงาน ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างชำนาญ เจรจาได้มีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ คู่ค้าทางธุรกิจ หรือกับลูกค้าขององค์กร เป็นต้น อีกทั้งยังพัฒนาคำศัพท์ ไวยกรณ์ และการออกเสียง หลักสูตรธุรกิจนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
  1. Basic Business ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์ เกณฑ์การรับสมัครขั้นต่ำ Philinter 201 IELTS 3.0/TOEIC 400
  2. Advanced Business ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์ เกณฑ์การรับสมัครขั้นต่ำ Philinter 301 IELTS 4.0/TOEIC 500
  3. Premier Business ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์ เกณฑ์การรับสมัครขั้นต่ำ Philinter 301+ IELTS 5.0/TOEIC 600
  4. Focus Study Industry มี 2 ประเภท ดังนี้
   • ระยะเวลาเรียน 2 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์ เกณฑ์การรับสมัครขั้นต่ำ Philinter 201+ IELTS 3.5/TOEIC 400
   • ระยะเวลาเรียน 4-8 สัปดาห์ เปิดเรียนทุกวันจันทร์ เกณฑ์การรับสมัครขั้นต่ำ Philinter 201+ IELTS 3.5/TOEIC 400
 • Pronunciation Classes หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้ทักษะการใช้เสียงสระและการผลิตเสียงพยัญชนะ การเชื่อมต่อคำและการออกเสียงสูงต่ำ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ และได้รับ TOR เมื่อสำเร็จหลักสูตร หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย
  • IPA International Phonetic Alphabet (Multilingual Class) ใช้เวลาเรียน 3 สัปดาห์
  • BAT Basic Accent Training (Monolingual Class) ใช้เวลาเรียน 3 สัปดาห์
  • AAT Advanced Accent Training (Multilingual Class) ใช้เวลาเรียน 3-6 สัปดาห์

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรที่กล่าวมาทั้งหมด หากมีความประสงค์ที่จะสมัครเรียนแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่มเล็ก หรือแบบกลุ่มใหญ่ เนื่องจากหลักสูตรของแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป