Zoni Language Centers

Zoni Language Centers – เปิดตัวขึ้นเมื่อปี 1991 โดย Zoilo C. Nieto เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ในแมนแฮตตัน บรุ้คคลิน ควีนส์ นิวเจอร์ซี่ และไมอามี่บีช เปิดสอนในหลักสูตร Intensive English ต่างๆ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป การเรียนการสอนถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ว่านักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนของสถาบัน นอกเหนือไปกว่านั้นนักเรียนยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้จากวัฒนธรรมที่หลากหลาย พัฒนาความคิดความอ่านของตน และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆจากทุกมุมโลก ดังที่ผ่านมา 20 กว่าปีแล้วนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่านักเรียนของสถาบันสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้โดยชำนาญ ทั้งนี้คณาจารย์ของสถาบันได้นำวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน อาทิเช่น การพูดคุยโต้ตอบ การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบดั้งเดิมโดยมีครูผู้สอนให้ความรู้และนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

Zoni Language Centers ได้รับรองวิทยฐานะโดยกระทรวงการศึกษารัฐนิวยอร์ค (New York Education Department) และ ACCET ในขณะที่ Zoni Manhattan และ Zoni Miami Beach ยังเป็นศูนย์ตัวแทนการสอบ TOEFL iBT และ Cambridge ESOL สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้หลายภาษา เพราะนั้นคือสิ่งที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง บรรยากาศภายในห้องเรียนถูกตกแต่งแบบทันสมัย และกิจกรรมภายนอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยสาระ สถาบันมึความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนที่แตกต่างและเหมาะสมกับนักเรียนในทุกระดับความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้พวกเขากลายมาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอนที่สถาบันมีดังต่อไปนี้

  • Premium & Semi Intensive English ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้นและภาษาอังกฤษแบบพรีเมี่ยม
    หลักสูตรทั้งสองมีความแตกต่างกันออกไป สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้แบบรวดเร็วเพื่อใช้ในการเรียนหรือทำงาน สำหรับภาษาอังกฤษแบบพรีเมี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือเรียนเพื่อให้ได้อรรถรส
  • Standard English Program หลักสูตรที่มีเหมาะสมทั้งสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเรียนภาษาอังกฤษจนกระทั่งไปถึงผู้ที่มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษดี หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นักเรียนในทุกระดับชั้น
  • English Exam Preparation สถาบันเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS, TOEFL iBT และ Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE) คลอบคลุมทักษะในหลายด้านและเทคนิคที่เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย
  • English for Specific Purposes หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเรียนตัวต่อตัว หรือโดยมากจะเป็นนักเรียนกลุ่มเล็กๆที่มีจุดประสงค์เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า คลอบคลุมเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตรงความต้องการของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์ การประพันธ์ เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะทางการออกเสียง คำศัพท์ และไวยกรณ์
  • ESL for Business Course หลักสูตรนี้ใช้เวลา 12 สัปดาห์ ช่วยพัฒนาความมั่นใจให้นักเรียนในการใช้ภาษษอังกฤษสื่อสารในการทำธุรกิจ

Zoni Language Centers เปิดให้ศูนย์ในเมืองต่างๆ ดังนี้

  • นิวยอร์ค – Brooklyn, Flushing, Jackson Heights, Manhattan
  • นิวเจอร์ซี่ - Elizabeth, Newark, Passaic, West New York
  • ฟลอริด้า – Miami Beach