DePaul University

depaul_uni_01

DePaul University - เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนคาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ก่อตั้งเมื่อปี 1898 มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองชิคาโก้ (Chicago) รัฐอิลลินอยส์ (Illinois) มี 5 วิทยาเขตรอบๆชิคาโก้แต่ที่หลักๆได้แก่ DePaul at the Loop ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองชิคาโก้ เมืองแห่งสีสัน ย่านธุรกิจหลักๆ ได้แก่กว่า 30 บริษัท Fortune 500 และวิทยาเขต DePaul at Lincoln Park ซึ่งลายล้อมไปด้วยธรรมชาติของทะเลสาบมิชิแกน ร้านค้าบูติค ร้านอาหาร ดนตรีสด และสวนสาธารณะมีพื้นที่เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนอ่านหนังสือและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโทมากกว่า 175 สาขาให้เลือก หลักสูตร STEM-designated Business ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำงานได้ถึง 3 ปี นอกไปจากนั้นวิทยาลัยธุรกิจของ DePaul ยังถูกจัดให้เก่าแก่อันดับ 10 ในประเทศ คณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติให้ประสบความสำเร็จ ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น Victor Faraci อดีต Senior Vice President ของบริษัท Warner Bros., Jack Greenberg อดีตประธานบริษัท McDonald’s U.S.A., James Jenness ประธานและอดีต CEO บริษัท Kellogg เป็นต้น

จุดเด่นของ DePaul University มีดังนี้

 • บริษัทชั้นนำในชิคาโก้ว่าจ้างงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 • อัตราเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 15:1
 • อันดับที่ 18 Top 50 Video Game Design: Undergraduate (The Princeton Review 2018)
 • อันดับที่ 25 Undergraduate Entrepreneurial Program in the Nation (The Princeton Review 2018)
 • Forbes Best Value College for 2017
 • หลักสูตร English Language Academy (ELA) ได้รับรองวิทยฐานะจาก CEA, The American Association of Intensive English Program และ University and College Intensive English Programs (UCIEP)

U.S. News & World Report 2018 ได้จัดอันดับ DePaul University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 80 Best Colleges for Veterans
 • อันดับที่ 119 National Universities

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาตรี

 • กรอกใบสมัคร
 • ทรานสคริปต์ตัวจริงและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย (กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบคำต่อคำ)
 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • TOEFL iBT80 หรือ IELTS 6.5 (ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องลงหลักสูตร English Language Academy - ELA)
 • Audition/Portfolio (เฉพาะผู้สมัครเข้าหลักสูตร Art/Music/Performing Arts)
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากผู้ค้ำแสดงเงินที่คลอบคลุมค่าใช้จ่าย 1 ปี
 • สำเนาพาสพอร์ตหน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัคร

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาโท

 • กรอกใบสมัคร
 • Application fee $25-$60 (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ใบประเมินผลการเรียนรายวิชา
 • Resume or CV
 • Essay (อธิบายถึงความสนใจในหลักสูตรที่เลือกและเป้าหมายทางอาชีพ)
 • Letter of Recommendation และการสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตร MBA)
 • ทรานสคริปต์ตัวจริงและประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี
 • GPA (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • TOEFL หรือ IELTS 7.0-7.5 (no bands below 6.5) (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเกณฑ์คะแนนTOEFL และผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องลงหลักสูตร English Language Academy – ELA)
 • GRE/GMAT/Audition/Portfolio (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากผู้ค้ำแสดงเงินที่คลอบคลุมค่าใช้จ่าย 1 ปี
 • สำเนาพาสพอร์ตหน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัคร

English Language Academy (ELA)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมภาษอังกฤษ ด้านวิชาการ และการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันแก่นักศึกษาต่างชาติ ห้องเรียนประกอบด้วยนักศึกษา 10-17 คน การวัดผลจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเทอม ประกอบด้วย TOEFL และตัวอย่างการเขียน (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

depaul_uni_02

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ DePaul University มีดังนี้

 • A
  Accountancy, Acting, Actuarial Science (Business or CSH), African and Black Diaspora Studies, American Studies, Animation (BA or BFA), Anthropology, Arabic Studies, Art, Art, Media and Design
 • B
  Biochemistry, Biological Sciences, Business Administration
 • C
  Catholic Studies, Chemistry (BA or BS), Chinese Studies, Communication and Media, Communication and Technology, Communication Studies, Composition, Computer Science, Costume Design, Costume Technology, Criminology, Cybersecurity
 • D
  Data Science (BA or BS), Dramaturgy/Criticism
 • E
  Early Childhood Education, Economics (Business or LAS), Elementary Education, English, Environmental Science, Environmental Studies, Exercise Science
 • F
  Film and Television (BA or BFA), Finance, French
 • G
  Game Design, Game Programming, Geography, German, Graphic Design
 • H
  Health Sciences, History of Art and Architecture, History, Hospitality Leadership
 • I
  Information Systems, Information Technology, Interactive and Social Media, International Studies, Islamic World Studies, Italian
 • J
  Japanese Studies, Jazz Studies, Journalism
 • L
  Latin American and Latino Studies, Lighting Design
 • M
  Management, Management Information Systems, Marketing, Mathematical Sciences (BA or BS), Mathematics and Computer Science, Media and Cinema Studies, Middle Grades Education, Music, Music Education, Music Performance
 • N
  Network Engineering and Security, Neuroscience
 • O
  Organizational Communication
 • P
  Peace, Justice and Conflict Studies, Performing Arts Management, Philosophy, Physical Education, Physics, Playwriting, Political Science, Psychology (BA or BS), Public Policy, Public Relations and Advertising
 • R
  Real Estate, Religious Studies
 • S
  Scene Design, Secondary Education, Sociology, Sound Design, Sound Recording Technology, Spanish, Special Education, Stage Management
 • T
  Theatre Arts, Theatre Management, Theatre Technology
 • W
  Women’s and Gender Studies, World Language Education, Writing, Rhetoric and Discourse
 • STEM-designated Business: MS in Business Analytics, MS in Computational Finance, MS in Marketing Analysis, MS in Economics & Policy, MS in Enterprise Risk Management, MS in Finance, MS in Sustainable Management, MS in Supply Chain Management

*หลังจบหลักสูตรดังกล่าวนักศึกษาสามารถสมัคร OPT เพื่ออยู่ต่อและทำงานได้ถึง 3 ปี

 • MS in Audit & Advisory Services, MS in Accountancy, MS in Business Analytics, MS in Entrepreneurship, MS in Hospitality Leadership & Operational Performance, MS in Human Resources, MS in Marketing, MS in Management, MS in Sustainable Management, MS in Taxation

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นๆระดับปริญญาโท