Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU) - ตั้งอยู่เมืองเซนหลุยส์ (Saint Louis) รัฐมิสซูรี่ (Missouri) ซึ่งถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสในปี 1764 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนคาทอลิกที่มีความเก่าแก่มากถึง 200 ปีก่อตั้งขึ้นในปี 1818 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยติด Top 100 National Universities Ranking ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง St. Louis เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า “Gateway City” เป็นมหานครที่มีคนอยู่ถึง 3 ล้านคน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อเมริกา มีศิลปะและแหล่งบันเทิงมากมาย สวนสาธารณะกว่า 100 แห่งให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในเมืองชื่นชอบกีฬาต่างๆที่ดีที่สุดในอเมริกา ซุ้ม Gateway ขนาดยักษ์ที่ทำจากสแตนเลสตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่นของเมืองซึ่งสูงถึง 192 เมตรตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมิสซิปซิปปี้ ทั้งนี้ยังเป็นเมืองที่ตั้งของบริษัท Fortune 500 บริษัทที่โด่งดังอื่นๆ อาทิเช่น Boeing, Centene, Emerson, Enterprise และ Monsanto การเดินทางท่องเที่ยวไปชิคาโก้ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงและ 2 ชั่วโมงไปยังดัลลัสและแอตแลนต้าโดยเครื่องบิน สภาพอากาศที่เมืองเซนหลุยส์มีอากาศที่ร้อนชื้นในหน้าร้อนและหนาวเย็นในหน้า หนาว อุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงตั้งแต่ 38 ถึง – 18 °C สามารถสัมผัสได้ทั้งอากาศร้อนเขตร้อนอากาศหนาวเย็นแบบอาร์คติก นอกจากนี้ Saint Louis University ยังได้เปิดแคมปัสที่เมืองมาดริด ประเทศสเปนเมื่อปี 1967 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้การรองรับจากกระทรวงศึกษาปร ะเทศสเปน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบยุโรปด้วยการเรียนการสอนที่เหมือนกับแคมปัสหลักที่เซนหลุยส์บวกกับเพิ่มประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว

จุดเด่นของ Saint Louis University มีดังนี้

 • อัตราเฉลี่ยนักศึกษาต่ออาจารย์ในห้องเรียน 9:1
 • 99% อาจารย์ผู้สอนได้รับปริญญาสูงสุดในสาขาวิชาที่ตนสอน
 • 92 % ของนักศึกษาสามารถหางานที่ตรงสายได้ภายใน 6 เดือนหลังจบการศึกษา
 • มีโรงเรียนสอนการบินที่ได้รับรองคุณวุฒิโดยรัฐบาลกลางสหรํฐอเมริกาเป็น แห่งแรกของประเทศ
 • Top 350 World University Rankings (Times Higher Education 2017)
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่โดดเด่น Aeronautics หลักสุตรขับเครื่องบินและหลักสูตรบริหาร อีกทั้ง Aerospace Engineering หลักสูตรการทำวิจัย ออกแบบ พัฒนาเครื่องบินจำลอง
 • สาขา Accounting ได้รับวิทยฐานะจาก AACSB

U.S. News & World Report 2018 จัดอันดับ Saint Louis University ไว้ดังนี้

 • อันดับที่ 9 ของประเทศสาขา Entrepreneurship ในระดับปริญญาตรี
 • อันดับที่ 12 ของประเทศสาขา International Business ในระดับปริญญาตรี
 • อันดับที่ 33 ของประเทศสาขา Accounting ในระดับปริญญาตรี
 • อันดับที่ 137 Best Undergraduate Engineering Programs
 • อันดับที่ 1 ของประเทศสาขา Health Care Law ในระดับปริญญาโท
 • อันดับที่ 7 ของประเทศสาขา Health Care Management ในระดับปริญญาโท
 • อันดับที่ 12 ของประเทศสาขา Supply Chain Management ในระดับปริญญาโท
 • อันดับที่ 23 ของประเทศสาขา Public Health
 • มี 14 หลักสูตร (Graduate Programs) ที่ติด Top 50 Program จากทั่วประเทศ
 • Top 100 Research University
 • อันดับที่ 44 Best Value Schools

เกณฑ์การรับสมัครตรง (Direct Admission) สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีดังนี้

 • Application fee (กรุณาสอบถาม)
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • GPA 3.0+ สำหรับปริญญาตรีและ GPA 3.0 สำหรับปริญญาโท
 • TOEFL iBT80 หรือ IELST 6.5 สำหรับปริญญาตรี (คะแนนสอบมีอายุงาน 2 ปี)
 • Essay สำหรับปริญญาตรี
 • TOEFL iBT80+ หรือ IELST 6.5+ สำหรับปริญญาโท
 • คะแนน GRE หรือ GMAT สำหรับปริญญาโทขึ้นอยู่กับหลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายสำหรับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีสำหรับปริญญาโท

Into Saint Louis University

เป็นหน่วยงานหนึ่งตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยดูแลในส่วนของสถาบันภาษาและเป็นสถาบันที่ทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของ SLU โดย INTO Saint Louis University ร่วมกับ Saint Louis University เปิดสอนหลักสูตร Pathway ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบไปด้วยสาขา Arts and Sciences, Business, Engineering, Aviation and Technology, Health Sciences, Law, Public Health and Social Justice, Outcomes Research

หลักสูตร Undergraduate Pathway

เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนที่ Saint Louis University เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์ของ Pathway Program นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตของ Pathway เมื่อจบโปรแกรมแล้วเข้าเรียนปีที่ 2 ประกอบด้วย Undergraduate Pathway in Aeronautics, Aerospace Engineering, Arts, Business, Computer Science, Engineering, General Studies, Health Information Management, Mathematics and Statistics, Science

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน มีดังนี้

 • GPA 2.75+
 • TOEFL iBT60 (13 sub-scores in reading and writing) หรือ IELTS 5.5+ (5.0 sub-scores in reading and writing) หรือผ่าน Academic English ระดับ 4 (หลักสูตร 2 เทอม)
 • TOEFL iBT75 (17 sub-scores in reading and writing) หรือ IELTS 6.0+ (5.5 sub-scores in reading and writing) (หลักสูตร 1 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลาย ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • ผลการเรียนของ Saint Louis University Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 2.7+ (ยกเว้นสาขา Health Information Management, Mathematics and Statistics, Science ด้วย GPA 2.5+)
 • ผลงาน (Portfolio) สำหรับสาขา Arts ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในหลักสูตร Studio Art
 • Music audition สำหรับสาขา Arts ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในหลักสูตร Music

หลักสูตร Graduate Pathway

เป็นหลักสูตรที่การันตีการเข้าเรียนต่อปริญญาโท เมื่อผู้เรียนสามารถจบหลักสูตร Pathway และได้คะแนนขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนดในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อจบโปรแกรม ประกอบไปด้วยสาขา Arts and Sciences, Business, Engineering, Health Sciences, Law, Outcomes Research, Public Health and Social Justice

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน มีดังนี้

 • GPA 2.75 (ยกเว้นสาขา Master of Laws in American Law for Foreign Lawyers ด้วย GPA 2.9, สาขา Juris Doctor for Foreign Lawyers และ MS in Engineering ด้วย GPA 3.0)
 • *2 -3 Letters of Recommendation
 • *Current resume
 • *2 Professional References
 • *Statement of Purpose/Professional Goals Statement/Personal Statement
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 18 เดือน (เฉพาะหลักสูตร MBA)
 • *TOEFL iBT70-79 (IELTS iBT90 หรือ IELTS 7.0 เฉพาะหลักสูตร Juris Doctor for Foreign Lawyers) หรือ IELTS 6.0-6.5 หรือผ่าน Academic English ระดับ 5 (หลักสูตร 2 เทอม)
 • *TOEFL iBT75-83 หรือ IELTS 6.0 (5.5+ - 6.0+ sub-scores in reading and writing) (หลักสูตร 1 เทอม)
 • ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี (บางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาจบตรงสาขากับหลักสูตรปริญญาโท กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

*ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ในตอนจบหลักสูตรผู้เรียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • ผลการเรียนของ Saint Louis University Pathway Program ที่เกรดเฉลี่ย 3.0+
 • *2 Letters of Recommendation
 • *คะแนน GRE หรือ GMAT หรือ LSAT
 • *กรอกข้อมูล LSAC Credential Assembly Service (CAS) เฉพาะหลักสูตร Juris Doctor for Foreign Lawyers
 • กรอกใบสมัคร SLU Law JD เฉพาะหลักสูตร Juris Doctor for Foreign Lawyers

*ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ Bachelor’s degrees, Master’s degrees และ Doctoral Degrees ที่ Saint Louis University มีดังนี้

African American Studies, American Studies, Anthropology, Art History, Biochemistry, Bioinformatics and Computational Biology, Biology, Chemistry, Classical Humanities, Communication, Computer Science, Economics, English, Environmental Science, Environmental Studies, Forensic Science, French, Geology, Geographic Information Sciences, Geophysics, Geosciences, German Studies, Greek and Latin Languages and Literature, Health Care Ethics, History, Integrated and Applied Sciences, International Studies, Italian Studies, Latin American Studies, Mathematics, Medieval Studies, Meteorology, Music, Neuroscience, Philosophy, Physics, Political Science, Political Science and Public Affairs, Psychology, Psychology, Clinical, Psychology, Experimental, Psychology, Industrial-Organizational, Public and Social Policy, Russian Studies, Sociology, Software Engineering, Spanish, Studio Art, Theatre, Theological Studies, Women’s and Gender Studies

Accounting, Analytics and Enterprise Systems, Applied Financial Economics, Business Administration (MBA), Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Technology Management, International Business, International Business and Marketing, Leadership and Human Resources Management, Marketing, Sport Business, Supply Chain Management

Education, Educational Leadership, Higher Education Administration, Student Personnel Administration

Aeronautics, Aerospace Engineering, Aviation, Biomedical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Engineering, Engineering Physics, Mechanical Engineering, Physics

Athletic Training, Communication Sciences and Disorders, Health Information Management, Investigative and Medical Sciences, Magnetic Resonance Imaging, Medical Laboratory Science, Molecular Imaging and Therapeutics, Nuclear Medicine Technology, Nutrition and Dietetics, Occupational Science and Occupational Therapy, Physical Therapy, Physician Assistant, Radiation Therapy

Human Resource Law, Law School of Medicine Anatomy, Biochemistry and Molecular Biology, Medical Family Therapy, Medicine, Molecular Microbiology and Immunology, Pathology, Pharmacological and Physiological Sciences

Nursing, Nursing Practice

Applied Behavior Analysis, Biostatistics, Criminology and Criminal Justice, Criminology and Professional Practice, Health Administration, Heath Management, Public Health, Public Health Studies, Social Work, Urban Planning and Development

Endodontics, Orthodontics, Pediatric Dentistry, Periodontics

Health Data Science, Health Outcomes Research and Evaluation Sciences

ช่วยเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ